Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Egzekwowanie przepisów

Jeżeli bank istotny nie przestrzega wymogów ostrożnościowych lub środków SSM mających zaradzić zaistniałemu naruszeniu, EBC może zastosować środki egzekwowania przepisów oraz skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje.

Środki egzekwowania przepisów mają zmusić nadzorowane banki do przestrzegania wymogów ostrożnościowych określonych w rozporządzeniach i decyzjach nadzorczych. Mogą zostać nałożone tylko w odniesieniu do bieżących naruszeń.

Jakie środki egzekwowania przepisów może zastosować EBC?

Okresowe kary pieniężne

Do środków finansowych, o których EBC decyduje sam, należą okresowe kary pieniężne. Bank, który dopuścił się naruszenia, musi płacić określoną kwotę – do 5% średnich dziennych obrotów – za każdy dzień trwania naruszenia, przez maksymalnie 6 miesięcy.

Inne środki

EBC może także sięgnąć po środki egzekwowania przepisów określone w krajowych aktach prawnych wdrażających przepisy unijne. Ma również prawo zalecić właściwym organom krajowym użycie środków przewidzianych jedynie w prawie krajowym.

Zasada proporcjonalności

Korzystając ze swoich uprawnień do egzekwowania przepisów, EBC przestrzega zasad skuteczności i proporcjonalności.

Przegląd administracyjny

Bank może wystąpić o przegląd decyzji EBC w sprawie zastosowania środków egzekwowania przepisów do Administracyjnej Rady Odwoławczej.

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Ramy prawne

Otoczenie regulacyjne

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości