Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Egzekwowanie przepisów

Jeżeli bank istotny nie przestrzega wymogów ostrożnościowych lub środków nadzorczych przyjętych w drodze decyzji Europejskiego Banku Centralnego, EBC może – w zależności od naruszenia – nałożyć środki egzekucyjne lub skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje (więcej informacji o sankcjach można znaleźć na stronie internetowej dotyczącej sankcji nadzorczych).

Środki egzekucyjne mają zmusić nadzorowane banki do przestrzegania wymogów ostrożnościowych określonych w rozporządzeniach lub decyzjach nadzorczych. Mogą zostać nałożone tylko w odniesieniu do bieżących naruszeń.

Jakie środki egzekucyjne może nałożyć EBC?

Okresowe kary pieniężne 

Do środków egzekucyjnych, o których EBC decyduje sam, należą okresowe kary pieniężne. Są one nakładane na banki, które stale nie wywiązują się z obowiązków określonych w decyzjach lub rozporządzeniach EBC. Celem jest jak najszybsze zapewnienie zgodności z przepisami, biorąc pod uwagę, że ukarany bank musi płacić określoną kwotę – do 5% średnich dziennych obrotów – za każdy dzień trwania naruszenia, przez maksymalnie 6 miesięcy (po tym okresie mogą zostać podjęte dalsze działania). 

Łączna kwota naliczonych okresowych kar pieniężnych, jakie EBC nałożył na dany bank, będzie publikowana na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC, wraz ze wskazaniem rodzaju i charakteru naruszenia oraz nazwy nadzorowanego podmiotu.

Inne środki egzekucyjne

EBC może także sięgnąć po środki egzekucyjne określone w krajowych aktach prawnych wdrażających przepisy unijne w danym uczestniczącym państwie członkowskim. Może polecić właściwym organom krajowym zastosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych jedynie w prawie krajowym. 

Przegląd administracyjny

Bank może wystąpić o przegląd decyzji EBC w sprawie nałożenia środków egzekucyjnych do Administracyjnej Rady Odwoławczej.

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Ramy prawne

Otoczenie regulacyjne

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości