Menu

Executare

În cazul în care o bancă semnificativă nu îndeplinește cerințele prudențiale sau măsurile adoptate în cadrul Mecanismului unic de supraveghere (MUS) în vederea rectificării neconformității, BCE poate impune măsuri de executare și sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive.

Măsurile de executare sunt concepute să oblige băncile supravegheate să respecte cerințele prudențiale prevăzute în deciziile sau regulamentele de supraveghere. Aceste măsuri pot fi impuse numai în cazul unor încălcări în curs.

Ce măsuri de executare poate impune BCE?

Penalități cu titlu cominatoriu

Măsurile de executare pecuniare aflate la dispoziția directă a BCE sunt așa-numitele „penalități cu titlu cominatoriu”. Banca vizată trebuie să plătească o sumă zilnică – până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie – pentru fiecare zi în care încălcarea continuă pe o perioadă maximă de șase luni.

Alte măsuri de executare

BCE poate aplica, de asemenea, măsurile de executare disponibile în legislația națională de implementare a statului membru participant relevant. De asemenea, aceasta poate solicita autorităților naționale competente (ANC) să adopte măsuri de executare pur naționale.

Principiul proporționalității

În exercitarea competențelor de executare, BCE se ghidează după principiile eficacității și proporționalității.