Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kuidas teeb EKP finantstehnoloogiat kasutavate pankade järelevalvet?

27. märts 2018 (ajakohastatud 13. novembril 2019)

Nutitelefonide kasutamine pisiostude sooritamiseks või rahaülekannete tegemiseks on muutunud igapäevaseks. Pangad kasutavad selliste uuenduslike teenuste osutamiseks finantstehnoloogiat.

Mida tähendab fintech ehk finantstehnoloogia?

Finantstehnoloogia hõlmab mis tahes tehnoloogilisi uuendusi, mille abil toetatakse või osutatakse finantsteenuseid. See toob finantssektoris kaasa palju muudatusi, andes tõuke mitmesuguste uute ärimudelite, rakenduste, protsesside ja toodete tekkeks.

Finantstehnoloogia ettevõtete äritegevuse keskmes on tehnoloogiapõhine innovatsioon. Sellised ettevõtted võivad tegutseda eelkõige näiteks maksesüsteemide, laenuhindamise või automatiseeritud investeerimisnõustamise valdkonnas, kasutades tehisintellekti, suurandmeid või plokiaheltehnoloogiat.

Kuidas kasutavad pangad finantstehnoloogiat?

Mõnedel uutel pankadel on suurel määral finantstehnoloogiale tuginevad ärimudelid. Nad erinevad traditsioonilistest pankadest selle poolest, et tehnoloogial on nende tegevuses keskne roll ja nad tegutsevad sageli ainult digitaalselt ning kasutavad klientidega suhtlemisel uuenduslikke meetodeid. Muu hulgas kasutatakse laenutaotluste automatiseeritud rahuldamist, lihtsaid mobiilirakendusi, nüüdisaegset kujundust ja aktiivset suhtlust sotsiaalmeediakanalites.

Paljud olemasolevad pangad uurivad samuti võimalusi finantstehnoloogia kasutuselevõtuks. Mõnel juhul loovad nad oma profiili ümberkujundamiseks ning uuenduslike teenuste ja toodete pakkumiseks finantstehnoloogia ettevõtetega partnerluse või isegi omandavad mõne sellise ettevõtte.

Pangad soovivad finantstehnoloogiat kasutades parandada kliendikogemuse kvaliteeti, pakkudes klientidele täiustatud tooteid ja teenuseid. Samuti saavad pangad parandada finantstehnoloogia abil oma siseprotsesse.

Kas finantstehnoloogiat kasutavad pangad on turvalised, võttes arvesse tehnoloogia suurt osakaalu?

Nii traditsioonilised kui ka finantstehnoloogiat kasutavad pangad on avatud mitmesugustele riskidele. Põhimõtteliselt võivad uued tehnoloogialahendused parandada nii uute kui ka juba väljakujunenud pankade infrastruktuuride tõhusust ja vastupanuvõimet, kuna erinevaid tooteid ja teenuseid saab pakkuda mitmekesisemale kliendibaasile. Sama ajal võivad need aga ka suurendada teatavaid olemasolevaid riske.

Olenemata ärimudelist vastutavad pangad ise asjakohaste riskijuhtimisprotsesside kehtestamise eest, et käsitleda nende ees seisvaid riske (sh uusi finantstehnoloogiaga seotud riske). Järelevalveasutused võtavad neid protsesse arvesse pankade hindamisel.

Milline on EKP lähenemisviis finantstehnoloogiat kasutavate pankade järelevalves?

EKP ja riikide järelevalveasutused järgivad üldist põhimõtet: „sama äritegevus, samad riskid, sama järelevalve”. Teisisõnu tähendab see, et finantstehnoloogiat kasutavate pankade üle tehakse samasugust järelevalvet nagu traditsiooniliste pankade üle. Järelevalves keskendutakse pankades kasutatava tehnoloogia asemel konkreetsetele riskidele.

EKP jälgib tähelepanelikut tehnoloogilist innovatsiooni finantssektoris ja selle mõju pangandusjärelevalvele. Ta hindab sellega seoses nii finantstehnoloogia toimet kui ka mittepankadest tuleneva konkurentsi mõju pankade ärimudelitele.

Kuidas saab finantstehnoloogiat kasutav pank tegevusloa?

Üksus, kes soovib pakkuda pangandusteenuseid, peab olenemata oma ärimudelist taotlema tegevusluba. Euroopa pangandusjärelevalves annab pangandusteenuste osutamiseks tegevuslubasid EKP.

Võttes arvesse tegevusluba taotlevate finantstehnoloogia ettevõtete üha kasvavat arvu, avaldas EKP 2018. aastal fintech-pankade tegevusloataotluste hindamise juhendi. Selles selgitatakse tegevusloataotluste hindamist ja see aitab järelevalveasutustel hinnata finantstehnoloogiapõhiste ärimudelite konkreetseid aspekte. Juhendit tuleks lugeda koos EKP üldiste juhenditega, mis käsitlevad tegevusloataotluste ning sobivuse ja nõuetekohasuse hindamist.

Tegevusload
Rikkumisest teatamine