Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Hur övervakar ECB banker som använder fintech?

27 mars 2018 (uppdaterad 13 november 2019)

Idag är det ganska normalt för oss att betala en kaffe eller överföra pengar med våra smarta telefoner. Banker använder fintech för att erbjuda dessa innovativa tjänster.

Vad är fintech?

Fintech (en förkortning av financial technology) är ett samlingsnamn för alla typer av tekniska innovationer som används för att stödja eller tillhandahålla finansiella tjänster. Så skapas många förändringar i den finansiella sektorn, vilket leder till nya affärsmodeller, applikationer, processer och produkter.

Fintech-företagens verksamhet bygger på teknikdriven innovation. De kan vara speciellt aktiva på områden som betalningstjänster, kreditbedömning och automatiserad investeringsrådgivning med hjälp av artificiell intelligens, big data eller blockkedjor.

Hur använder bankerna fintech?

Några nya banker har affärsmodeller som bygger på fintech. Dessa banker skiljer sig från vanliga banker i och med att teknik spelar en central roll för deras verksamhet, de ofta endast förekommer digitalt och har ett innovativt sätt att nå ut till och kommunicera med sina kunder. Dessa banker använder sig av verktyg som automatiserat beviljande av lån, mobilapplikationer som är lätta att använda, modern utformning och stark närvaro i sociala medier.

Samtidigt undersöker också många befintliga banker hur de kan använda fintech. I vissa fall samarbetar de med eller förvärvar fintech-företag för att omforma sin profil och erbjuda innovativa tjänster och produkter.

På detta sätt strävar bankerna efter att förbättra sina kunders erfarenheter. Fintech kan också förbättra bankers interna processer.

Med så mycket teknologi inblandat – är fintech-banker säkra?

Alla banker, traditionella eller fintech, är exponerade för olika former av risk. I princip skulle ny teknik kunna förbättra effektiviteten och motståndskraften för både nya och mer etablerade bankers infrastruktur genom att erbjuda varierande produkter och tjänster till ett bredare kundspektrum. Men den kan också förstärka vissa befintliga risker.

Det är bankernas eget ansvar att, oavsett affärsmodell, upprätta lämpliga riskhanteringsprocesser för att bemöta de risker som de kan exponeras för. Detta innefattar fintech-relaterade risker. Tillsynen kommer sedan att ta dessa i beaktande vid sina utvärderingar av banker.

Hur övervakar ECB banker som använder fintech?

ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna följer en övergripande princip: ”samma verksamhet, samma risker, samma tillsyn”. Med andra ord utövas tillsyn över fintech-banker på samma sätt som över traditionella banker. ECB ställer sig neutral till vilken teknik som banker använder och fokuserar istället på de specifika riskerna. 

ECB följer noga tekniska innovationer i den finansiella sektorn och eventuella konsekvenser för banktillsynen. I det här sammanhanget analyserar ECB fintechs inverkan på, och icke-bankers konkurrens med, bankers affärsmodeller.

Hur beviljas banktillstånd till fintech-banker?

En enhet som vill erbjuda banktjänster måste oberoende av affärsmodell ansöka om ett banktillstånd. Inom europeisk banktillsyn beviljas banktillstånd av ECB.

På grund av det stigande antalet företag som ansökte om tillstånd, publicerade ECB 2018 guiden Vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar från fintech-kreditinstitut. Guiden förklarar tydligt hur tillstånden utvärderas och hjälper tillsynsmyndigheter att analysera särskilda aspekter av fintech-affärsmodeller. Den bör ses i samverkan med ECB:s allmänna vägledningar vid bedömning av tillståndsansökningar och lämplighetsbedömningar.

Auktorisation
Visselblåsning