Menu

Člen Rady pre dohľad (zástupca ECB)

Záujmové oblasti

  • Integrácia bankového trhu
  • Konsolidácia bankového sektora
  • Zjednodušovanie postupov dohľadu
  • Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Vzdelanie

1991
magisterský titul v odbore politickej filozofie, univerzita Paríž 1 – Sorbonne, Francúzsko
1979 – 1984
École normale supérieure, Saint-Cloud (Francúzsko), humanitné a spoločenské vedy, laureát „agrégation“ z filozofie, postgraduálne štúdium dejín ekonomického myslenia

Pracovné skúsenosti

od septembra 2019
člen Rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu (zástupca ECB)
od apríla 2020
člen riadiaceho výboru Rady pre dohľad
2014 – 2019
generálny tajomník Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (francúzskeho orgánu pre prudenciálny dohľad a riešenie krízových situácií)
2010 – 2013
zástupca generálneho tajomníka Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
2008 – 2010
zástupca generálneho tajomníka, Commission bancaire
2000 – 2008
riaditeľ právneho odboru, Commission bancaire
1993 – 1999
zástupca vedúceho a následne vedúci právneho sekretariátu, Commission bancaire
1988 – 1993
úradník, oddelenie bankovej a finančnej regulácie, Banque de France

Ďalšie funkcie

2007 – 2020
predseda expertnej skupiny Bazilejského výboru zaoberajúcej sa bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Uznania a ocenenia

2017
rytier francúzskeho Radu čestnej légie