Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Člen Rady pre dohľad (zástupca ECB)

Edouard Fernandez-Bollo

Záujmové oblasti

Integrácia bankového sektora

Zjednodušenie a integrácia postupov dohľadu v rámci SSM

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Rozpočtové otázky a činnosti auditu

Sankcie

Vzdelanie
1991

magisterský titul v odbore politickej filozofie, univerzita Paríž 1 – Sorbonne, Francúzsko

1979 – 1984

École normale supérieure, Saint-Cloud (Francúzsko), humanitné a spoločenské vedy, laureát „agrégation“ z filozofie, postgraduálne štúdium dejín ekonomického myslenia

Pracovné skúsenosti
od septembra 2019

člen Rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu (zástupca ECB)

od apríla 2020

člen riadiaceho výboru Rady pre dohľad

2014 – 2019

generálny tajomník Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (francúzskeho orgánu pre prudenciálny dohľad a riešenie krízových situácií)

2010 – 2013

zástupca generálneho tajomníka Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

2008 – 2010

zástupca generálneho tajomníka, Commission bancaire

2000 – 2008

riaditeľ právneho odboru, Commission bancaire

1993 – 1999

zástupca vedúceho a následne vedúci právneho sekretariátu, Commission bancaire

1988 – 1993

úradník, oddelenie bankovej a finančnej regulácie, Banque de France

Ďalšie funkcie
2007 – 2020

predseda expertnej skupiny Bazilejského výboru zaoberajúcej sa bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Uznania a ocenenia
2017

rytier francúzskeho Radu čestnej légie

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)