Menu


Medlingspanelen

För att penningpolitiken och tillsynsuppdraget ska vara åtskilda löser medlingspanelen tvister om ECB-rådet invänder mot tillsynsnämndens utkast till beslut.

Sammansättning

En ledamot från varje deltagande land utses bland ledamöterna i ECB-rådet och tillsynsnämnden.