Menu


Mæglingspanelet

For at sikre adskillelse mellem pengepolitikken og tilsynsopgaverne løser mæglingspanelet uoverensstemmelser i tilfælde, hvor Styrelsesrådet gør indsigelse mod et udkast til afgørelse fra Tilsynsrådet.

Sammensætning

Panelet består af ét medlem fra hvert af de deltagende lande, udvalgt blandt Styrelsesrådets og Tilsynsrådets medlemmer.