Menu


Grupul de mediere

Pentru a asigura separarea atribuțiilor de politică monetară de cele de supraveghere, Grupul de mediere soluționează diferențele de opinie referitoare la obiecțiile formulate de Consiliul guvernatorilor cu privire la proiectele de decizie elaborate de Consiliul de supraveghere.

Componență

Câte un membru din partea fiecărei țări participante, ales dintre membrii Consiliului guvernatorilor și ai Consiliului de supraveghere.