Επιτροπή Μεσολάβησης

Προκειμένου να διαχωρίζονται τα καθήκοντα νομισματικής πολιτικής από τα εποπτικά καθήκοντα, η Επιτροπή Μεσολάβησης παρεμβαίνει σε περίπτωση διάστασης απόψεων σε σχέση με αντίρρηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά σχέδιο απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου.

Σύνθεση

Ένα μέλος από κάθε συμμετέχουσα χώρα, το οποίο επιλέγεται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου.