Menu


Odbor za mediacijo

Da bi bila denarna politika zanesljivo ločena od nadzorniških nalog, Odbor za mediacijo rešuje razhajanja v stališčih, kadar Svet ECB ugovarja osnutku odločitve Nadzornega odbora.

Sestava

En član iz vsake sodelujoče države, ki je izbran med člani Sveta ECB in Nadzornega odbora.