Menu


Mediācijas grupa

Lai nodrošinātu monetārās politikas funkciju un uzraudzības uzdevumu nošķirtību, Mediācijas grupa risina viedokļu atšķirības par Padomes iebildumiem saistībā ar Uzraudzības valdes sagatavotajiem lēmumu projektiem.

Sastāvs

Mediācijas grupas sastāvā ir viens loceklis no katras iesaistītās valsts, ko izvēlas no Padomes un Uzraudzības valdes locekļu vidus.