Menu


Mediační komise

Mediační komise řeší rozdíly v názorech, pokud jde o námitky Rady guvernérů k návrhům rozhodnutí Rady dohledu, s cílem zajistit oddělení úkolů měnové politiky od úkolů v oblasti dohledu.

Složení

Za každý zúčastněný stát jeden člen vybraný ze členů Rady guvernérů a Rady dohledu.