Menu


Bemiddelingspanel

Om monetairbeleids- en toezichtstaken gescheiden te houden, worden verschillen van mening over bezwaren van de Raad van Bestuur tegen ontwerpbesluiten van de Raad van Toezicht beslecht door het Bemiddelingspanel.

Samenstelling

Eén lid uit elk deelnemend land. De leden worden gekozen uit de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.