Menu

Odbor za posredovanje

Kako bi se osiguralo odvajanje nadzornih zadaća od zadaća monetarne politike, Odbor za posredovanje rješava razlike u mišljenjima u vezi s prigovorom Upravnog vijeća na nacrt odluke Nadzornog odbora.

Sastav

Jedan predstavnik po državi članici sudionici, izabran iz redova članova Upravnog vijeća i Nadzornog odbora.