Menu


Mediačný panel

V záujme oddelenia úloh menovej politiky od úloh dohľadu mediačný panel rieši rozdiely v názoroch v súvislosti s námietkami Rady guvernérov voči návrhom rozhodnutí Rady pre dohľad.

Zloženie

Každú zúčastnenú krajinu zastupuje jeden člen vybratý spomedzi členov Rady guvernérov a Rady pre dohľad.