Menu


Lepituskomisjon

Rahapoliitiliste ja järelevalveülesannete lahususe tagamiseks on moodustatud lepituskomisjon, et lahendada erimeelsusi juhul, kui EKP nõukogu ei ole nõus järelevalvenõukogu otsuse eelnõuga.

Koosseis

Lepituskomisjoni kuulub igast osalevast riigist üks esindaja, kes valitakse EKP nõukogu või järelevalvenõukogu liikmete hulgast.