Menu

Sovittelulautakunta

Sovittelulautakunta ratkoo näkemyseroja tilanteissa, joissa EKP:n neuvosto vastustaa valvontaelimen päätösluonnosta. Näin varmistetaan, että rahapoliittiset tehtävät ja valvontatehtävät pysyvät erillään.

Kokoonpano

Sovittelulautakunnassa ovat edustettuina kaikki valvontamekanismiin osallistuvat maat. Kutakin maata edustaa yksi joko EKP:n neuvoston tai valvontaelimen jäsen.