Menu


Tarpininkavimo komisija

Siekiant užtikrinti, kad pinigų politikos ir priežiūros funkcijos būtų atskirtos, sukurta tarpininkavimo komisija, kurios uždavinys – padėti suderinti skirtingas nuomones, jei Valdančioji taryba prieštarauja Priežiūros valdybos parengtam sprendimo projektui.

Sudėtis

Po vieną narį iš kiekvienos dalyvaujančios šalies, išrinktą iš Valdančiosios tarybos ir Priežiūros valdybos narių.