Menu


Zespół mediacyjny

Dla zapewnienia rozdziału zadań dotyczących polityki pieniężnej od zadań nadzorczych ustanowiono zespół mediacyjny, który rozstrzyga różnice zdań w razie sprzeciwu Rady Prezesów wobec projektów decyzji przedstawionych przez Radę ds. Nadzoru.

Skład

W skład zespołu wchodzi po jednej osobie z każdego uczestniczącego kraju, wybranej spośród członków Rady Prezesów i Rady ds. Nadzoru.