Promjena statusa

Novoodobrene banke

Novoodobrena banka koja se nalazi u državi sudionici, a nije dio postojeće nadzirane grupe, mora platiti godišnju naknadu za nadzor.

Iznos se izračunava na temelju broja punih mjeseci tijekom kojih je banka nadzirana u razdoblju za koje se plaća naknada. To znači da novoodobrena banka mora platiti naknadu za razdoblje od prvog punog mjeseca nakon datuma izdavanja odobrenja za rad do 31. prosinca iste godine.

Oduzimanje odobrenja za rad

Ako je bankovnoj grupi ili pojedinačnoj banci koja nije dio postojeće nadzirane grupe opozvano odobrenje za rad, ona mora platiti naknadu za nadzor za sve pune mjesece u razdoblju od 1. siječnja tekuće godine do datuma kojim odobrenje prestaje vrijediti. U slučaju da je naknada za odgovarajuće razdoblje za koje se plaća naknada već plaćena, ESB će izvršiti povrat.

Odobrenja

Promjena statusa značajne banke u manje značajnu i obratno

Nadzirane se banke na temelju više kriterija svrstavaju među značajne ili manje značajne.

Kriteriji za određivanje značajnosti

Promjena statusa iz značajne u manje značajnu banku i obratno može prouzročiti i promjenu iznosa godišnje naknade za nadzor. Ako se status nadzirane banke promijeni, ESB će je o tome izravno obavijestiti odlukom ESB-a u kojoj će biti objašnjeni razlozi za promjenu statusa i naveden datum kojim promjena stupa na snagu. Godišnja se naknada ponovno izračunava u skladu s time.

Ako se status nadzirane banke promijeni nakon što je ona već platila naknadu, ESB će izvršiti povrat nadziranoj banci ili će izdati obavijest o dodatnoj naknadi.