Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Promjene statusa

Novoodobrene banke

Novoodobrena banka koja se nalazi u državi sudionici, uključujući banke koje su se priključile europskom nadzoru banaka jer je s njima uspostavljena bliska suradnja, a nije dio postojeće nadzirane grupe, mora platiti godišnju naknadu za nadzor.

Iznos se izračunava na temelju broja punih mjeseci tijekom kojih je banka nadzirana u razdoblju za koje se plaća naknada. To znači da novoodobrena banka mora platiti naknadu za razdoblje od prvog punog mjeseca nakon datuma izdavanja odobrenja za rad do 31. prosinca iste godine.

Odobrenja

Oduzimanje odobrenja za rad

Banka kojoj je opozvano odobrenje za rad ili nadzirana grupa koja se nadzire samo tijekom dijela razdoblja za koje se plaća naknada moraju platiti naknadu za nadzor za sve pune mjesece u razdoblju od 1. siječnja godine za koju se plaća naknada do datuma kojim odobrenje prestaje vrijediti. U slučaju da je naknada za odgovarajuće razdoblje već plaćena, ESB će vratiti onaj dio naknade koji se odnosi na mjesece nakon isteka odobrenja.

Odobrenja

Promjena statusa značajne banke u manje značajnu i obratno

Nadzirane se banke na temelju više kriterija svrstavaju među značajne ili manje značajne.

Kriteriji za utvrđivanje značajnosti

Promjena statusa iz značajne u manje značajnu banku i obratno, uključujući promjene statusa zbog spajanja ili stjecanja, može prouzročiti promjenu iznosa godišnje naknade za nadzor. Ako se status nadzirane banke promijeni, ESB će je o tome izravno obavijestiti odlukom ESB-a u kojoj će biti objašnjeni razlozi za promjenu statusa. Godišnja naknada ponovno će se izračunati u skladu s time.

Promjena statusa nakon plaćanja godišnje naknade za nadzor

Ako se status nadzirane banke ili nadzirane grupe promijeni nakon što je naknada već plaćena, ESB će ponovno izračunati naknadu i dati povrat novca ili izdati dodatnu obavijest o naknadi. Želite li obavijestiti tim za naknade o promjeni statusa svoje banke koja bi mogla utjecati na izračun naknade, pošaljite nam e-poruku na SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Faktori naknade koji se primjenjuju kod promjena statusa

Referentni datum za faktore naknade u pravilu je 31. prosinca prethodne godine. Ako dođe do promjene statusa, što znači da nisu dostupni faktori naknade s uobičajenim referentnim datumom, kao referentni datum odredit će se kraj tromjesečja koje je najbliže promjeni statusa.

Primjeri u vezi s dostavljanjem faktora naknade na stranici Česta pitanja i odgovori

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje