Promjena statusa

Novoodobrene banke

Novoodobrena banka koja se nalazi u državi sudionici, a nije dio postojeće nadzirane grupe, mora platiti godišnju naknadu za nadzor.

Iznos se izračunava na temelju broja punih mjeseci tijekom kojih je banka nadzirana u razdoblju za koje se plaća naknada. To znači da novoodobrena banka mora platiti naknadu za razdoblje od prvog punog mjeseca nakon datuma izdavanja odobrenja za rad do 31. prosinca iste godine.

Odobrenja

Oduzimanje odobrenja za rad

Banka kojoj je opozvano odobrenje za rad ili nadzirana grupa koja se nadzire samo tijekom dijela razdobolja za koje se plaća naknada moraju platiti naknadu za nadzor za sve pune mjesece u razdoblju od 1. siječnja tekuće godine do datuma kojim odobrenje prestaje vrijediti. U slučaju da je naknada za odgovarajuće razdoblje za koje se plaća naknada već plaćena, ESB će izvršiti povrat.

Odobrenja

Promjena statusa značajne banke u manje značajnu i obratno

Nadzirane se banke na temelju više kriterija svrstavaju među značajne ili manje značajne.

Kriteriji za utvrđivanje značajnosti

Promjena statusa iz značajne u manje značajnu banku i obratno, uključujući spajanje ili stjecanje, može prouzročiti i promjenu iznosa godišnje naknade za nadzor. Ako se status nadzirane banke promijeni, ESB će je o tome izravno obavijestiti odlukom ESB-a u kojoj će biti objašnjeni razlozi za promjenu statusa. Godišnja se naknada ponovno izračunava u skladu s time.

Promjena statusa nakon plaćanja godišnje naknade za nadzor

Ako se status nadzirane banke ili nadzirane grupe promijeni nakon što je naknada već plaćena, ESB će ponovno izračunati naknadu i dati povrat novca ili izdati dodatnu obavijest o naknadi. Želite li tim za naknade obavijestiti o promjeni statusa svoje banke koja bi mogla utjecati na izračun naknade, molimo pošaljite e-poruku na SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.