Ændring af situationen

Nye banktilladelser

En bank, som har fået sin tilladelse for nylig, er etableret i et deltagerland, og som ikke er en del af en koncern, der allerede er under tilsyn, skal betale et årligt tilsynsgebyr.

Beløbet beregnes ud fra antallet af hele måneder, som banken har været under tilsyn i gebyrperioden. Det betyder, at en bank, der lige har fået sin tilladelse, skal betale gebyr fra den første hele måned efter den dato, hvor den fik sin tilladelse, til 31. december samme år.

Tilladelser

Inddragelse af tilladelse

En bank, hvis tilladelse inddrages, eller en koncern under tilsyn, som kun er under tilsyn i en del af gebyrperioden, skal betale tilsynsgebyr i det antal hele måneder fra 1. januar det pågældende år til den dato, hvor tilladelsen ophører. Er gebyret for hele gebyrperioden allerede indbetalt, tilbagebetaler ECB det overskydende beløb.

Tilladelser

Ændring i status fra signifikant til mindre signifikant

Banker under tilsyn klassificeres enten som signifikante eller mindre signifikante på baggrund af en række kriterier.

Kriterier for signifikans

En ændring i status fra signifikant til mindre signifikant eller omvendt, fx. på grund af en fusion eller overtagelse, kan betyde en ændring i de beløb, der skal betales i årligt tilsynsgebyr. Hvis en bank under tilsyn ændrer status, giver ECB banken direkte meddelelse herom. Dette sker i form af en ECB-afgørelse, som indeholder en forklaring af grundene til den ændrede status. Det årlige gebyr genberegnes i overensstemmelse hermed.

Ændring af situationen, efter at de årlige tilsynsgebyrer er betalt

Hvis en bank eller koncern under tilsyn ændrer status, efter at den har betalt gebyret, vil ECB genberegne gebyret og enten betale en del af beløbet tilbage eller udstede endnu en gebyrmeddelelse. Gebyrteamet kan underrettes om en ændring i bankens situation, der kan påvirke gebyret, på e-mailadressen  SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.