SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Ændring af situationen

Nye banktilladelser

En bank, som har fået sin tilladelse for nylig, er etableret i et land, der deltager i SSM (herunder lande, som deltager i det europæiske banktilsyn på grundlag af et tæt samarbejde), og som ikke er en del af en koncern, der allerede er under tilsyn, skal betale et årligt tilsynsgebyr.

Beløbet beregnes ud fra antallet af hele måneder, hvor banken har været under tilsyn i gebyrperioden. Det betyder, at en bank, der har fået sin tilladelse for nylig, skal betale gebyr fra den første hele måned efter den dato, hvor den fik sin tilladelse, til 31. december samme år.

Tilladelser

Inddragelse af tilladelse

En bank, hvis licens inddrages, eller en koncern under tilsyn, som kun er under tilsyn i en del af gebyrperioden, skal betale et tilsynsgebyr i antallet af hele måneder fra 1. januar det pågældende år til den dato, hvor tilladelsen ophører. Er gebyret for den relevante gebyrperiode allerede indbetalt, tilbagebetaler ECB den del af gebyret, der dækker månederne, efter at tilladelsen ophørte.

Tilladelser

Ændring i status fra signifikant til mindre signifikant

Banker under tilsyn klassificeres enten som signifikante eller mindre signifikante på baggrund af en række kriterier.

Kriterier for fastsættelse af signifikans

En ændring i status fra signifikant til mindre signifikant eller omvendt, fx på grund af en fusion eller overtagelse, kan betyde en ændring i det beløb, der skal betales i årligt tilsynsgebyr. Hvis en bank under tilsyn ændrer status, giver ECB banken direkte meddelelse herom. Dette sker i form af en ECB-afgørelse, som indeholder en forklaring af grundene til den ændrede status. Det årlige gebyr genberegnes i overensstemmelse hermed.

Ændring af situationen efter betaling af de årlige tilsynsgebyrer

Hvis en bank eller koncern under tilsyn ændrer status, efter at den har betalt gebyret, vil ECB genberegne gebyret og enten betale en del af beløbet tilbage eller udstede endnu en gebyrmeddelelse. Gebyrteamet kan underrettes om en ændring i bankens situation, der kan påvirke gebyret, på e-mailadressen SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Gebyrfaktorer, som anvendes ved ændringer i situationen

Generelt er referencedatoen for gebyrfaktorerne 31. december det foregående år. I tilfælde af en ændring af situationen, som betyder, at der ingen gebyrfaktorer findes med den normale referencedato, er referencedatoen for gebyrfaktorerne udgangen af det kvartal, som kommer tættest på ændringen af situationen.

Eksempler på indberetning af gebyrfaktorer findes FAQ.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing