Ændring af situationen

Nye banktilladelser

En bank, som har fået sin tilladelse for nylig, er etableret i et deltagerland, og som ikke er en del af en koncern, der allerede er under tilsyn, skal betale et årligt tilsynsgebyr.

Beløbet beregnes ud fra antallet af hele måneder, som banken har været under tilsyn i gebyrperioden. Det betyder, at en bank, der lige har fået sin tilladelse, skal betale gebyr fra den første hele måned efter den dato, hvor den fik sin tilladelse, til 31. december samme år.

Inddragelse af tilladelse

En bankkoncern eller en bank, der ikke er en del af en koncern, som allerede er under tilsyn, og hvis tilladelse inddrages, skal betale tilsynsgebyr i det antal hele måneder fra 1. januar det pågældende år til den dato, hvor tilladelsen ophører. Er gebyret for hele gebyrperioden allerede indbetalt, tilbagebetaler ECB det overskydende beløb.

Tilladelser

Ændring i status fra signifikant til mindre signifikant

Banker under tilsyn klassificeres enten som signifikante eller mindre signifikante på baggrund af en række kriterier.

Kriterier for signifikans

En ændring i status fra signifikant til mindre signifikant eller omvendt kan betyde en ændring i de beløb, der skal betales i årligt tilsynsgebyr. Hvis en bank under tilsyn ændrer status, giver ECB banken direkte meddelelse herom. Dette sker i form af en ECB-afgørelse, som indeholder en forklaring af grundene til den ændrede status, og som specificerer datoen, hvor den træder i kraft. Det årlige gebyr genberegnes i overensstemmelse hermed.

Ændrer en bank under tilsyn status, efter at den har indbetalt gebyret, tilbagebetaler ECB det overskydende beløb eller udsteder endnu en gebyrmeddelelse.