Státusz megváltozása

Újonnan engedélyezett bankok

A valamely részt vevő országban nemrég működési engedélyt szerzett, és felügyelt bankcsoporthoz nem tartozó banknak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.

Ilyen esetben a díjösszeget a díjfizetési periódus alatt a felügyeletben eltöltött teljes hónapok száma alapján állapítják meg. Ez azt jelenti, hogy a frissen engedélyezett bankoknak az engedélyezés időpontjától számított első teljes hónaptól a tárgyév december 31-ig terjedő időszakra kell felügyeleti díjat fizetniük.

Engedélyezés

Működési engedély bevonása

Annak a banknak, amelynek bevonják a működési engedélyét, vagy az olyan felügyelt bankcsoportnak, amely csak a díjfizetési időszak egy részében áll felügyelet alatt, a tárgyév január 1-től engedélye lejártának időpontjáig terjedő időszak teljes hónapjai után kell felügyeleti díjat fizetnie. Amennyiben a tárgyidőszak vonatkozásában már megtörtént a díjfizetés, az EKB visszatéríti a befizetett összeget.

Engedélyezés

Felügyeleti státusz megváltozása jelentős és kevésbé jelentős között

A felügyelt bankok jelentősek vagy kevésbé jelentősek lehetnek. Ennek megállapítása különböző kritériumok alapján történik.

A jelentőssé minősítés kritériumai

Egy bank felügyeleti státuszának jelentősből kevésbé jelentőssé változása (vagy fordítva), idesorolva, ha ez egyesülés vagy felvásárlás miatt történik, maga után vonhatja a fizetendő éves felügyeleti díj módosulását. A státusz megváltozásáról az EKB közvetlenül, határozat formájában, a változás indoklásával tájékoztatja a felügyelt pénzintézetet. Az éves díjat arányosan újra számoljuk.

Helyzetváltozás az éves felügyeleti díj befizetése után

Ha a felügyelt bank vagy bankcsoport státusza azután változik meg, hogy a díjat már befizette, az EKB újraszámolja a fizetendő összeget, majd visszatérítést ad, vagy utólagos díjfizetési felhívást bocsát ki. Amennyiben a díjfizetési csoportot értesíteni kívánja a bankjuk helyzetében beállt olyan változásról, amely kihatással lehet a díjra, szíveskedjék a következő e-mail-címre írni: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.