Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Helyzetváltozás

Frissen engedélyezett bankok

Az európai bankfelügyeletben részt vevő valamely országban újonnan engedélyezett olyan banknak, amely nem része felügyelt bankcsoportnak (ideértve a szoros együttműködés keretében az európai bankfelügyelethez csatlakozottakat), meg kell fizetnie az éves felügyeleti díjat.

Ilyen esetben a díjösszeget a díjfizetési periódus alatt a felügyeletben eltöltött teljes hónapok száma alapján állapítjuk meg. Ez azt jelenti, hogy a frissen engedélyezett bankoknak az engedélyezés időpontjától számított első teljes hónaptól a tárgyév december 31-éig terjedő időszakra kell felügyeleti díjat fizetniük.

Engedélyezés

Működési engedély bevonása

Annak a banknak, amelynek bevonják a működési engedélyét, vagy az olyan felügyelt csoportnak, amely csak a díjfizetési időszak egy részében áll felügyelet alatt, a tárgyév január 1-jétől az engedély lejártáig terjedő időszak teljes hónapszáma után kell felügyeleti díjat fizetnie. Amennyiben a tárgyidőszakot illetően már megtörtént a díjfizetés, az EKB visszatéríti az engedély megszűnését követő hónapokra befizetett összeget.

Engedélyezés

Felügyeleti státusz megváltozása jelentős és kevésbé jelentős között

A felügyelt bankokat különféle kritériumok alapján vagy jelentősnek vagy kevésbé jelentősnek soroljuk be.

A jelentőség besorolásának kritériumai

Valamely bank felügyeleti státuszának jelentősből kevésbé jelentőssé (vagy ellenkező irányú) átminősítése – például egyesülés vagy felvásárlás miatt – maga után vonhatja a fizetendő éves felügyeleti díj módosulását. A státusz megváltozásáról az EKB közvetlenül, határozat formájában, a változás indoklásával tájékoztatja a felügyelt pénzintézetet. Az éves díjat arányosan újra számítjuk.

Helyzetváltozás az éves felügyeleti díj befizetése után

Ha a felügyelt bank vagy bankcsoport státusza a befizetés után változik meg, az EKB újraszámolja a díjat, majd visszatérítést ad, illetve pótlólagos díjfizetési felhívást bocsát ki. Amennyiben értesíteni kívánja a díjfizetési csoportot a bankjuk helyzetének olyan módosulásáról, amely befolyásolhatja a díjat, szíveskedjék a következő e-mail-címre írni: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Helyzetváltozásnál érvényes díjtényezők

A díjtényezőkhöz általában érvényes referenciaidőpont az előző év december 31. Ha megváltozik a helyzet, ami azt jelenti, hogy a szokásos referencianaphoz nincs díjtényező, a díjtényezőkhöz érvényes referenciaidőpontot a helyzetváltozáshoz legközelebbi negyedév végében kell kijelölni.

Példák a díjtényezők megadására a GYIK-ban

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése