A bank körülményeinek megváltozása

Frissen engedélyezett bankok

A valamely részt vevő országban nemrég működési engedélyt szerzett, és felügyelt bankcsoporthoz nem tartozó banknak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.

Esetükben a díjösszeget a díjfizetési periódus alatt a felügyeletben eltöltött teljes hónapok száma alapján állapítják meg. Ez azt jelenti, hogy a frissen engedélyezett bankoknak az engedélyezés időpontjától számított első teljes hónaptól a tárgyév december 31-ig terjedő időszakra kell felügyeleti díjat fizetniük.

Működési engedély bevonása

Azoknak a bankcsoportoknak, illetve felügyelt bankcsoporthoz nem tartozó bankoknak, amelyeknek bevonják a működési engedélyüket, a tárgyév január 1-től engedélyük lejártának időpontjáig terjedő időszak teljes hónapjaira kell felügyeleti díjat fizetniük. Amennyiben a tárgyidőszakra vonatkozóan már megtörtént a díjfizetés, az EKB visszatéríti a befizetett összeget.

Engedélyeztetés

Felügyeleti státusz megváltozása (jelentős, kevésbé jelentős)

A felügyelt bankok jelentősek vagy kevésbé jelentősek lehetnek. Ennek megállapítása különböző kritériumok alapján történik.

A jelentőssé minősítés kritériumai

Egy bank felügyeleti státuszának megváltozása (jelentősből kevésbé jelentőssé vagy fordítva) a fizetendő éves felügyeleti díj megváltozását vonhatja maga után. A státusz megváltozásáról az EKB közvetlenül, határozat formájában tájékoztatja a felügyelt pénzintézetet. Az értesítés a változás indoklását és a hatályba lépés időpontját tartalmazza. Az éves díjat arányosan újra kiszámítják.

Amennyiben egy bank státusza a teljes felügyeleti díj kifizetése után változik meg, az EKB vagy visszatéríti a részére a díjkülönbözetet, vagy új díjfizetési felhívást állít ki a részére.