Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sprememba okoliščin

Novo dovoljenje

Banka, ki je na novo pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev ter ima sedež v sodelujoči državi članici (vključno z bankami, ki so se evropskemu bančnemu nadzoru pridružile v okviru tesnega sodelovanja) in ni članica obstoječe nadzorovane skupine, mora plačati letno nadomestilo za nadzor.

Znesek se izračuna glede na število polnih mesecev v obdobju zaračunavanja nadomestila, ko je bila banka nadzorovana. To pomeni, da mora banka, ki je na novo pridobila dovoljenje, plačati nadomestilo za nadzor za obdobje od datuma izdaje dovoljenja do 31. decembra danega leta.

Dovoljenja

Odvzem dovoljenja

Banka, kateri se odvzame dovoljenje, ali nadzorovana skupina, ki je pod nadzorom samo del obdobja zaračunavanja nadomestila, mora plačati nadomestilo za nadzor glede na število polnih mesecev v obdobju od 1. januarja danega leta do datuma prenehanja dovoljenja. Če je nadomestilo za relevantno obdobje zaračunavanja nadomestila že plačala, ji ECB vrne del nadomestila za mesece po odvzemu dovoljenja.

Dovoljenja

Sprememba statusa iz pomembnega v manj pomembnega

Nadzorovane banke se na podlagi več meril razvrstijo med pomembne ali manj pomembne.

Merila za določitev pomembnosti

Sprememba statusa iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno, tudi zaradi združitve ali prevzema, lahko povzroči spremembo zneska letnega nadomestila za nadzor. Če se status nadzorovane banke spremeni, jo ECB obvesti neposredno s sklepom ECB, v katerem pojasni razloge za spremembo statusa. Letno nadomestilo za nadzor se sorazmerno preračuna.

Sprememba okoliščin po plačilu letnega nadomestila za nadzor

Če se status nadzorovane banke ali nadzorovane skupine spremeni, potem ko je že plačala nadomestilo, ECB nadomestilo ponovno izračuna ter vrne presežek ali izda dodatno obvestilo o nadomestilu za nadzor. Če želite skupino za nadomestila obvestiti o spremembi okoliščin banke, ki bi lahko vplivala na nadomestilo, pošljite e-poštno sporočilo na naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Faktorja za izračun nadomestila ob spremembi okoliščin

Na splošno je referenčni datum za faktorja 31. december predhodnega leta. V primeru spremembe okoliščin, zaradi katere faktorja za običajni referenčni datum ne obstajata, se kot referenčni datum uporabi konec četrtletja, ki je najbližje spremembi okoliščin.

Primeri predložitve faktorjev za izračun nadomestila in pogosta vprašanja

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo