Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Změna stavu

Banky, jež nově získaly povolení k činnosti

Banka, jež nově získala povolení k činnosti ve zúčastněném členském státě (včetně těch, které se k evropskému bankovnímu dohledu připojily v rámci úzké spolupráce) a není součástí stávající dohlížené skupiny, je povinna platit roční poplatek za dohled.

Jeho výše je vypočtena na základě počtu celých měsíců v období placení poplatku, během nichž podléhala banka dohledu. To znamená, že banka, jež nově získala povolení k činnosti, je povinna zaplatit poplatek za období od prvního celého měsíce po datu udělení jejího povolení do 31. prosince daného roku.

Povolení k činnosti

Odnětí povolení

Banka, jíž bylo povolení k činnosti odňato, nebo dohlížená skupina, která podléhala dohledu pouze po část období placení poplatku za dohled, je povinna zaplatit poplatek za dohled za počet celých měsíců v období od 1. ledna příslušného roku do data skončení platnosti povolení. Pokud již poplatek za příslušné období zaplatila, ECB část poplatku za měsíce po skončení platnosti povolení k činnosti vrátí.

Povolení k činnosti

Změna statusu významné a méně významné banky

Dohlížené banky jsou klasifikovány buď jako významné, nebo méně významné na základě řady kritérií.

Kritéria pro stanovení významu

Změna statusu z významného na méně významný či naopak včetně změny statusu v důsledku fúze nebo akvizice, může znamenat změnu výše ročního poplatku za dohled. Pokud dojde ke změně statusu dohlížené banky, ECB ji vyrozumí přímo prostřednictvím rozhodnutí ECB, v němž budou uvedeny důvody změny statusu. Roční poplatek se poměrně přepočítá.

Změna stavu po úhradě ročního poplatku za dohled

Změní-li se status dohlížené banky nebo bankovní skupiny po zaplacení poplatku, ECB poplatek přepočítá a buď příslušný přeplatek vrátí, nebo vydá oznámení o nedoplatku. Chcete-li oznámit týmu zabývajícímu se poplatky změnu situace vaší banky, která by mohla ovlivnit poplatek, zašlete prosím e-mail na adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Faktory pro výpočet poplatku vztahující se na změny situace

Obecně platí, že referenční datum, které se vztahuje na faktory pro výpočet poplatku, je 31. prosinec předchozího roku. Pokud ze změny situace vyplývá, že pro obvyklé referenční datum žádné faktory pro výpočet poplatku neexistují, pak je referenčním datem pro faktory pro výpočet poplatku konec čtvrtletí nejblíže ke změně situace.

Příklady znázorňující předložení faktorů pro výpočet poplatku jsou k dispozici v sekci Nejčastější dotazy

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)