Aseman muutos

Toimiluvan saaneet uudet pankit

Uudet pankit valvontamekanismiin osallistuvissa maissa joutuvat toimiluvan saatuaan maksamaan vuosittaisen valvontamaksun, elleivät ne kuulu johonkin jo valvottavaan pankkiryhmittymään.

Ensimmäisen vuoden valvontamaksu peritään täysiltä valvontakuukausilta toimiluvan saamispäivästä valvontamaksukautena olevan vuoden loppuun.

Pankit, joiden toimilupa perutaan

Jos valvottavan pankin tai pankkiryhmittymän toimilupa perutaan, valvontamaksu peritään jokaiselta täydeltä kuukaudelta kyseisen vuoden alusta toimiluvan päättymispäivään saakka. Jos valvontamaksukauden valvontamaksu on jo suoritettu, EKP palauttaa osan maksusta.

Toimiluvat (englanniksi)  

Merkittävyysluokan muutos

Valvottavat pankit on jaettu tiettyjen kriteerien pohjalta merkittäviin ja vähemmän merkittäviin.

Merkittävyyskriteerit (englanniksi)

Jos valvottavan pankin ei enää katsota olevan merkittävä tai sen katsotaan muuttuneen merkittäväksi, myös sen vuosittaisen valvontamaksun suuruus saattaa muuttua. EKP ilmoittaa pankille aseman muutoksista EKP:n päätöksellä, josta käyvät ilmi muutoksen perustelut ja sen voimaantulopäivä. Aseman muuttuessa vuosittainen valvontamaksu määritetään uudelleen.

Jos valvontamaksu on jo suoritettu, EKP joko palauttaa osan maksusta tai perii pankilta puuttuvan määrän.