Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Pankin tilanteen muutos

Toimiluvan saaneet uudet pankit

Uudet yhteiseen pankkivalvontaan (myös tiiviin yhteistyön kautta) osallistuvissa maissa sijaitsevat pankit joutuvat toimiluvan saatuaan maksamaan vuotuisen valvontamaksun, elleivät ne kuulu johonkin jo valvottavaan pankkiryhmään.

Ensimmäisen vuoden valvontamaksu peritään täysiltä valvontakuukausilta toimiluvan saamispäivästä valvontamaksukautena olevan vuoden loppuun.

Pankkitoiminnan luvat

Toimiluvan peruminen

Jos valvottavan pankin toimilupa perutaan tai pankkiryhmää ei valvota koko valvontamaksukauden ajan, valvontamaksu peritään jokaiselta täydeltä kuukaudelta kyseisen vuoden alusta toimiluvan päättymispäivään saakka. Jos valvontamaksukauden valvontamaksu on jo suoritettu, EKP palauttaa osan maksusta.

Pankkitoiminnan luvat

Merkittävyysluokan muutos

Valvottavat pankit on jaettu tiettyjen kriteerien pohjalta merkittäviin ja vähemmän merkittäviin.

Merkittävyyskriteerit

Jos valvottavan pankin ei enää katsota olevan merkittävä tai sen katsotaan muuttuneen merkittäväksi esimerkiksi fuusion tai yrityskaupan yhteydessä, myös sen vuotuisen valvontamaksun suuruus saattaa muuttua. EKP ilmoittaa pankille aseman muutoksista EKP:n päätöksellä, josta käyvät ilmi muutoksen perustelut. Aseman muuttuessa vuotuinen valvontamaksu määritetään uudelleen.

Pankin tilanteen muutos valvontamaksun suorittamisen jälkeen

Jos pankin tai pankkiryhmän valvontamaksu on jo suoritettu, EKP laskee maksun uudelleen ja joko palauttaa osan maksusta tai perii pankilta puuttuvan määrän. Valvontamaksun suuruuteen mahdollisesti vaikuttavista muutoksista pankin tilanteessa pyydetään ilmoittamaan valvontamaksuyksikölle sähköpostitse osoitteella SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Pankin tilanteen muuttuessa uudelleen laskettavat valvontamaksutekijät

Valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot ovat yleensä edellisvuoden lopun tietoja. Jos pankin tilanne muuttuu eli valvontamaksutekijöitä ei ole saatavilla tavanomaiselta viitepäivältä, ne toimitetaan sen vuosineljänneksen lopulta, joka on ajallisesti lähimpänä tilanteen muutosta.

Vastauksia kysymyksiin valvontamaksutekijöiden ilmoittamisesta

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä