Aseman muutos

Toimiluvan saaneet uudet pankit

Uudet pankit valvontamekanismiin osallistuvissa maissa joutuvat toimiluvan saatuaan maksamaan vuosittaisen valvontamaksun, elleivät ne kuulu johonkin jo valvottavaan pankkiryhmittymään.

Ensimmäisen vuoden valvontamaksu peritään täysiltä valvontakuukausilta toimiluvan saamispäivästä valvontamaksukautena olevan vuoden loppuun.

Toimiluvat (englanniksi)

Pankit, joiden toimilupa perutaan

Jos valvottavan pankin toimilupa perutaan tai pankkiryhmää ei valvota koko valvontamaksukauden ajan, valvontamaksu peritään jokaiselta täydeltä kuukaudelta kyseisen vuoden alusta toimiluvan päättymispäivään saakka. Jos valvontamaksukauden valvontamaksu on jo suoritettu, EKP palauttaa osan maksusta.

Toimiluvat (englanniksi)  

Merkittävyysluokan muutos

Valvottavat pankit on jaettu tiettyjen kriteerien pohjalta merkittäviin ja vähemmän merkittäviin.

Merkittävyyskriteerit (englanniksi)

Jos valvottavan pankin ei enää katsota olevan merkittävä tai sen katsotaan muuttuneen merkittäväksi esimerkiksi fuusion tai yrityskaupan yhteydessä, myös sen vuosittaisen valvontamaksun suuruus saattaa muuttua. EKP ilmoittaa pankille aseman muutoksista EKP:n päätöksellä, josta käyvät ilmi muutoksen perustelut. Aseman muuttuessa vuosittainen valvontamaksu määritetään uudelleen.

Aseman muutos valvontamaksun suorittamisen jälkeen

Jos valvontamaksu on jo suoritettu, EKP laskee valvontamaksun uudelleen ja joko palauttaa osan maksusta tai perii pankilta tai pankkiryhmältä puuttuvan määrän. Muutoksista pankin asemassa pyydetään ilmoittamaan valvontamaksuyksikölle sähköpostitse osoitteella SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.