Statuso pasikeitimas

Neseniai veiklos leidimą gavę bankai

Neseniai veiklos leidimą gavęs dalyvaujančioje šalyje įsteigtas bankas, kuris nėra kurios nors prižiūrimos grupės dalis, privalo mokėti metinį priežiūros mokestį.

Mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal pilnų mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriuos bankas buvo prižiūrimas, skaičių. Tai reiškia, kad neseniai veiklos leidimą gavęs bankas privalo mokėti mokestį už laikotarpį nuo veiklos leidimo gavimo dienos praėjus pirmam pilnam mėnesiui iki tų metų gruodžio 31 d.

Veiklos leidimai

Veiklos leidimo panaikinimas

Bankas, kurio banko veiklos leidimas panaikinamas, arba bankų grupė, kuri yra prižiūrima tik dalį mokestinio laikotarpio, privalo sumokėti priežiūros mokestį už visus pilnus laikotarpio mėnesius, skaičiuojant nuo tų metų sausio 1 d. iki veiklos leidimo panaikinimo dienos. Jeigu mokestis už atitinkamą mokestinį laikotarpį jau sumokėtas, ECB susidariusį skirtumą grąžins.

Veiklos leidimai

Statuso pasikeitimas iš svarbaus į mažiau svarbų ir atvirkščiai

Prižiūrimi bankai yra suskirstyti į svarbius ir mažiau svarbius pagal kelis kriterijus.

Svarbos nustatymo kriterijai

Pasikeitus priežiūriniam statusui iš svarbaus į mažiau svarbų ir atvirkščiai, pavyzdžiui, dėl susijungimo arba įsigijimo, gali pasikeisti ir metinio priežiūros mokesčio dydis. Jei prižiūrimo banko statusas keičiasi, ECB apie tai tiesiogiai praneša prižiūrimam bankui pateikdamas jam ECB sprendimą, kuriame išaiškinamos statuso pasikeitimo priežastys. Metinis mokestis proporcingai perskaičiuojamas.

Statuso pasikeitimas sumokėjus metinius priežiūros mokesčius

Jeigu prižiūrimo banko ar prižiūrimos grupės statusas pasikeis jau sumokėjus priežiūros mokesčius, ECB perskaičiuos mokestį iš naujo ir grąžins mokesčio permoką arba pateiks dar vieną pranešimą apie mokestį. Jeigu norite informuoti mokesčių klausimus tvarkančią grupę apie jūsų banko statuso pokyčius, kurie galėtų turėtų įtakos mokesčiui, kreipkitės el. pašto adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.