Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Padėties pasikeitimas

Neseniai veiklos leidimą gavę bankai

Neseniai veiklos leidimą gavęs dalyvaujančioje valstybėje narėje (įskaitant valstybes nares, kurios Europos bankų priežiūros sistemoje dalyvauja dėl glaudaus bendradarbiavimo) įsteigtas bankas, kuris nėra kurios nors prižiūrimos grupės dalis, privalo mokėti metinį priežiūros mokestį.

Mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal pilnų mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriuos bankas buvo prižiūrimas, skaičių. Tai reiškia, kad neseniai veiklos leidimą gavęs bankas privalo mokėti mokestį už laikotarpį nuo pirmo pilno mėnesio, einančio po dienos, kai buvo gautas veiklos leidimas, iki tų metų gruodžio 31 d.

Leidimai

Veiklos leidimo panaikinimas

Jeigu panaikinamas banko veiklos leidimas arba prižiūrimos grupės priežiūra vykdoma tik dalį mokestinio laikotarpio, priežiūros mokestis turi būti mokamas už visus pilnus laikotarpio nuo tų metų sausio 1 d. iki veiklos leidimo panaikinimo dienos mėnesius. Jeigu mokestis už atitinkamą mokestinį laikotarpį jau sumokėtas, ECB grąžins mokesčio dalį, sumokėtą už laikotarpį po veiklos leidimo panaikinimo.

Leidimai

Statuso pasikeitimas iš svarbaus į mažiau svarbų ir atvirkščiai

Prižiūrimi bankai yra suskirstyti į svarbius ir mažiau svarbius pagal kelis kriterijus.

Svarbos nustatymo kriterijai

Pasikeitus priežiūriniam statusui iš svarbaus į mažiau svarbų ir atvirkščiai, įskaitant ir dėl susijungimo ar įsigijimo, gali pasikeisti ir metinio priežiūros mokesčio dydis. Jeigu keičiasi prižiūrimo banko statusas, ECB apie tai tiesiogiai informuoja prižiūrimą banką pateikdamas jam savo sprendimą, kuriame išaiškinamos statuso pasikeitimo priežastys. Metinis mokestis yra proporcingai perskaičiuojamas.

Padėties pasikeitimas jau sumokėjus metinį priežiūros mokestį

Jeigu prižiūrimo banko ar prižiūrimos grupės statusas pasikeičia jau sumokėjus mokestį, ECB mokestį perskaičiuos ir grąžins skirtumą arba pateiks dar vieną pranešimą apie mokestį. Jeigu norite mokesčio klausimus tvarkančią grupę informuoti apie jūsų banko padėties pasikeitimus, galinčius turėti įtakos jūsų mokesčio dydžiui, kreipkitės el. pašto adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Mokestiniai veiksniai pasikeitus padėčiai

Paprastai mokestinių veiksnių ataskaitinė data yra pasibaigusių metų gruodžio 31 d. Jeigu pasikeitus padėčiai nėra mokestinių veiksnių, kuriems būtų taikoma minėta ataskaitinė data, ataskaitinė data mokestiniams veiksniams yra pabaiga ketvirčio, artimiausio padėties pasikeitimo datai.

Mokestinių veiksnių pateikimo pavyzdžiai DUK dalyje

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus