Statuso pasikeitimas

Neseniai veiklos leidimą gavę bankai

Neseniai veiklos leidimą gavęs dalyvaujančioje šalyje įsteigtas bankas, jeigu jis nepriklauso kuriai nors prižiūrimai grupei, privalo mokėti metinį priežiūros mokestį.

Mokestis mokamas už tiek pilnų mėnesių, kiek bankas buvo prižiūrimas per mokestinį laikotarpį. Tai reiškia, kad neseniai veiklos leidimą gavęs bankas privalo mokėti mokestį už laikotarpį nuo pirmojo pilno jo veiklos gavus leidimą mėnesio iki tų metų gruodžio 31 d.

Veiklos leidimai

Veiklos leidimo panaikinimas

Bankas, kurio banko veiklos leidimas panaikinamas, arba bankų grupė, kuri yra prižiūrima tik dalį mokestinio laikotarpio, privalo sumokėti priežiūros mokestį už visus pilnus mėnesius, skaičiuojant nuo tų metų sausio 1 d. iki veiklos leidimo panaikinimo dienos. Jeigu mokestis už atitinkamą mokestinį laikotarpį jau sumokėtas, ECB susidariusį skirtumą grąžina.

Veiklos leidimai

Statuso pasikeitimas iš svarbaus į mažiau svarbų ir atvirkščiai

Prižiūrimi bankai yra suskirstyti į svarbius ir mažiau svarbius pagal kelis kriterijus.

Svarbos nustatymo kriterijai

Pasikeitus priežiūriniam statusui iš svarbaus į mažiau svarbų ir atvirkščiai, pavyzdžiui, dėl susijungimo arba įsigijimo, gali pasikeisti ir metinio priežiūros mokesčio dydis. Jei prižiūrimo banko statusas keičiasi, ECB apie tai tiesiogiai praneša prižiūrimam bankui pateikdamas jam ECB sprendimą, kuriame išaiškinamos statuso pasikeitimo priežastys. Metinis mokestis proporcingai perskaičiuojamas.

Statuso pasikeitimas sumokėjus metinius priežiūros mokesčius

Jeigu prižiūrimo banko ar prižiūrimos grupės statusas pasikeičia jau sumokėjus priežiūros mokesčius, ECB perskaičiuoja mokestį ir grąžina mokesčio permoką arba pateikia dar vieną pranešimą apie mokestį. Jeigu norite informuoti mokesčių klausimus tvarkančią grupę apie jūsų banko statuso pokyčius, kurie galėtų turėtų įtakos mokesčio dydžiui, kreipkitės el. pašto adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.