Modificarea situației

Băncile autorizate recent

O bancă autorizată recent care este situată într-o țară participantă și care nu face parte dintr-un grup supravegheat existent trebuie să plătească taxa anuală de supraveghere.

Valoarea acesteia se calculează pe baza numărului de luni complete în care banca a fost supravegheată în perioada de taxare. Aceasta înseamnă că o bancă autorizată recent trebuie să plătească taxa care acoperă perioada cuprinsă între prima lună completă ce urmează datei autorizării acesteia și data de 31 decembrie a anului respectiv.

Retragerea autorizației

Un grup de bănci sau o bancă individuală care nu face parte dintr-un grup supravegheat existent și a cărui/cărei licență este retrasă trebuie să plătească taxa de supraveghere care acoperă numărul de luni complete din perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie a anului respectiv și data la care încetează autorizarea. În cazul în care a plătit deja taxa pentru perioada relevantă, BCE va efectua o rambursare.

Autorizații

Modificarea statutului de la semnificativ la mai puțin semnificativ

Băncile supravegheate sunt clasificate ca semnificative sau mai puțin semnificative, în funcție de o serie de criterii.

Criterii pentru stabilirea caracterului semnificativ

Modificarea statutului de la semnificativ la mai puțin semnificativ sau invers poate conduce la modificarea valorii taxei anuale de supraveghere. Dacă statutul unei bănci supravegheate se schimbă, BCE va notifica direct banca supravegheată printr-o decizie a BCE în care vor fi explicate motivele care stau la baza modificării statutului și în care va fi precizată data la care aceasta intră în vigoare. Taxa anuală de supraveghere se recalculează proporțional.

Dacă statutul unei bănci supravegheate se schimbă după ce aceasta a plătit deja taxa, BCE va efectua o rambursare sau va emite o comunicare suplimentară a taxei.