Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Verandering van situatie

Recent toegelaten banken

Een recent toegelaten bank die in een deelnemende lidstaat gevestigd is (inclusief banken die via nauwe samenwerking onder Europees bankentoezicht vallen) en geen deel uitmaakt van een bestaande onder toezicht staande groep moet de jaarlijkse toezichtsvergoeding betalen.

Het bedrag is gebaseerd op het aantal volledige maanden dat de bank in de vergoedingsperiode onder toezicht stond. Een recent toegelaten bank moet derhalve een vergoeding betalen voor de periode die loopt van de eerste volledige maand na haar toelating tot en met 31 december van datzelfde jaar.

Autorisaties

Intrekking van vergunning

Een bank die haar vergunning verliest of een groep die slechts gedurende een deel van de vergoedingsperiode onder toezicht staat, is verplicht de toezichtsvergoeding te betalen voor het aantal volledige maanden in de periode vanaf 1 januari van het desbetreffende jaar tot het moment waarop de vergunning eindigt. Als de bank de vergoeding voor de betreffende vergoedingsperiode al heeft voldaan, restitueert de ECB het deel van de vergoeding dat betrekking heeft op de maanden waarvoor geen vergunning meer bestaat.

Autorisaties

Statusverandering

Onder toezicht staande banken worden op grond van een aantal criteria aangemerkt als belangrijke of minder belangrijke bank.

Significantiecriteria

Een statusverandering van 'belangrijk' naar 'minder belangrijk' of omgekeerd (bijv. ten gevolge van een fusie of overname) kan het bedrag van de jaarlijkse toezichtsvergoeding beïnvloeden. Bij een eventuele statusverandering stelt de ECB de onder toezicht staande bank direct daarvan in kennis door middel van een ECB-besluit. Dat bevat een toelichting op de statusverandering. Vervolgens wordt de jaarlijkse vergoeding naar rato opnieuw berekend.

Verandering in situatie ná betaling van de jaarlijkse toezichtsvergoeding

Als de status van een onder toezicht staande bank of een onder toezicht staande groep verandert als deze bank of groep de vergoeding reeds betaald heeft, herberekent de ECB de vergoeding en verricht ze een terugbetaling of verstuurt ze een aanvullende vergoedingskennisgeving. Wilt u het vergoedingenteam op de hoogte stellen van een verandering in de situatie van uw bank, stuurt u dan een e-mail aan SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Vergoedingsfactoren bij een statusverandering

De referentiedatum voor vergoedingsfactoren is 31 december van het voorafgaande jaar. Wanneer er bij een statusverandering op de gebruikelijke referentiedatum geen vergoedingsfactoren beschikbaar zijn, wordt als referentiedatum de laatste dag van het kwartaal genomen die het dichtst bij de statusverandering ligt.

Voorbeelden van het indienen van vergoedingsfactoren bij Veelgestelde vragen

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders