Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Situācijas pārmaiņas

Bankas, kuras saņēmušas atļauju sākt darbību

Bankai, kura saņēmusi atļauju sākt darbību iesaistītajā dalībvalstī (t.sk. kādā no dalībvalstīm, kas pievienojās Eiropas banku uzraudzībai uz ciešas sadarbības pamata) un neietilpst kādā esošajā uzraudzītajā grupā, jāmaksā gada uzraudzības maksa.

Maksājamo summu aprēķina, pamatojoties uz to, cik pilnus mēnešus banka tikusi uzraudzīta attiecīgajā uzraudzības maksas periodā. Tas nozīmē, ka darbību uzsākušai bankai jāmaksā uzraudzības maksa par periodu no pirmā pilnā mēneša pēc atļaujas saņemšanas līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

Atļauju izsniegšana

Atļaujas anulēšana

Bankai, kuras licence anulēta, vai uzraudzītajai grupai, kura uzraudzīta tikai daļu no uzraudzības maksas perioda, jāmaksā uzraudzības maksa par pilnajiem mēnešiem periodā no attiecīgā gada 1. janvāra līdz dienai, kad atļauja vairs nav derīga. Ja tā jau samaksājusi uzraudzības maksu par attiecīgo maksas periodu, ECB atmaksā maksas daļu par tiem mēnešiem, kuros atļauja vairs nav derīga.

Atļauju izsniegšana

Statusa maiņa no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu banku

Uzraudzītās bankas tiek klasificētas kā nozīmīgas vai mazāk nozīmīgas, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem.

Nozīmīguma noteikšanas kritēriji

Statusa maiņa no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi, t.sk. apvienošanās vai iegādes rezultātā, var nozīmēt gada uzraudzības maksas summas maiņu. Mainoties uzraudzītās bankas statusam, ECB tiešā veidā informē uzraudzīto banku ar attiecīgu ECB lēmumu, kurā skaidroti statusa maiņas iemesli. Gada maksa tiek proporcionāli pārrēķināta.

Situācijas pārmaiņas pēc gada uzraudzības maksas samaksas

Ja uzraudzītās bankas vai uzraudzītās grupas statuss mainās pēc tam, kad uzraudzības maksa jau samaksāta, ECB izmaksā atlīdzību vai sagatavo papildu uzraudzības maksas paziņojumu. Ja vēlaties paziņot par uzraudzības maksām atbildīgajiem darbiniekiem par bankas situācijas pārmaiņām, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Situācijas pārmaiņu gadījumā piemērojamie maksu noteicošie faktori

Parasti atsauces datums, kas piemērojams maksu noteicošajiem faktoriem, ir iepriekšējā gada 31. decembris. Situācijas pārmaiņu gadījumā, kad maksu noteicošie faktori parastajā atsauces datumā nepastāv, maksu noteicošo faktoru atsauces datums ir situācijas pārmaiņām vistuvāk esošā ceturkšņa beigas.

Piemēri par maksu noteicošo faktoru iesniegšanu sadaļā "Bieži uzdotie jautājumi"

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana