Bidla fis-sitwazzjoni

Banek b’awtorizzazzjoni ġdida

Bank b’awtorizzazzjoni ġdida li jinsab f’pajjiż parteċipanti u ma jiffurmax parti minn grupp bankarju eżistenti taħt superviżjoni għandu jħallas it-tariffa superviżorja annwali.

L-ammont jiġi kalkulat fuq l-għadd ta’ xhur sħaħ li fihom il-bank ikun taħt superviżjoni fil-perjodu tariffarju. Dan ifisser li bank b’awtorizzazzjoni ġdida għandu jħallas it-tariffa li tkopri l-perjodu mill-ewwel xahar sħiħ wara d-data tal-awtorizzazzjoni tiegħu sal-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena.

Awtorizzazzjonijiet

Tneħħija tal-awtorizzazzjoni

Bank li l-liċenzja tiegħu tiġi rtirata, jew grupp taħt superviżjoni għal parti biss mill-perjodu tariffarju, għandu jħallas it-tariffa superviżorja li tkopri l-għadd ta’ xhur sħaħ għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar tas-sena partikolari sad-data li fiha tintemm l-awtorizzazzjoni tiegħu. Jekk ikun diġà ħallas it-tariffa għall-perjodu tariffarju rilevanti, il-BĊE jagħti rimborż.

Awtorizzazzjonijiet

Bidla fl-istatus bejn banek sinifikanti u inqas sinifikanti

Il-banek taħt superviżjoni huma klassifikati bħala sinifikanti jew inqas sinifikanti, skont għadd ta’ kriterji.

Kriterji li jistabbilixxu l-importanza

Bidla fl-istatus minn sinifikanti għal inqas sinifikanti, jew bil-maqlub, inkluż minħabba merġer jew akkwiżizzjoni, tista’ tfisser bidla fl-ammont tat-tariffa superviżorja annwali. Jekk l-istatus ta’ bank taħt superviżjoni jinbidel, il-BĊE jgħarraf direttament lill-bank taħt superviżjoni permezz ta’ deċiżjoni tal-BĊE li tispjega r-raġunijiet għall-bidla fl-istatus. It-tariffa annwali terġa’ tiġi kalkulata proporzjonalment.

Bidla fis-sitwazzjoni wara li jitħallsu t-tariffi superviżorji annwali

Jekk l-istatus ta’ bank jew grupp taħt superviżjoni jinbidel wara li jkun diġà ħallas it-tariffa, il-BĊE jerġa’ jikkalkula t-tariffa u jagħti rimborż jew joħroġ avviż tariffarju ieħor. Jekk tixtieq tgħarraf lit-tim tariffarju b’bidla fis-sitwazzjoni tal-bank tiegħek li tista’ taffettwa t-tariffa, jekk jogħġbok ibgħat email lil SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.