Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Gyakori kérdések

... a felügyeleti díj kiszámításáról és a díjfizetői elérhetőségekről

Hogyan becsülhető meg a bankunk által a következő díjfizetési időszakra fizetendő díj?

A következő díjfizetési időszakra érvényes éves felügyeleti díjat a honlap díjbecslő menüpontja alatt elhelyezett eszközzel lehet megbecsülni. Az eszközt évente aktualizáljuk a legfrissebb adatokkal. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a becslés csak tájékoztató jellegű, és eltérhet a tényleges díjtól.

Hogyan jelöljük ki a díjfizetőt?

A valamely felügyelt csoportba tartozó díjfizető hitelintézetek egyetlen szervezetet jelölnek ki, hogy az egész csoport nevében díjfizetőként eljárjon. Ennek módja, hogy az EKB-nak aláírt értesítést küldenek postán vagy e-mailben. Az új díjfizető kijelölésének zárónapja az adott év szeptember 30-a, hogy biztosítsuk a zökkenőmentes díjfizetési folyamatot.

Díjfizetői értesítőlap
Hogyan adhatjuk meg a díjfizetői elérhetőségünket?

A díjfizetői adatok aktualizálásának határideje az adott év szeptember 30-a. Azok a díjfizetők, akik már megadták elérhetőségi adataikat, ezeket csak változás esetén kötelesek aktualizálni. Szíveskedjenek elolvasni az adatvédelmi nyilatkozatot.

Kérjük, hogy elérhetőségi adataikat kizárólag az EKB internetes portálján közöljék. Az EKB dolgozóinak ugyanis nincs hozzáférésük a portálon az egyes bankok fiókjaihoz, ezért nem tudják az adatokat a bank nevében módosítani. Az EKB olyan e-mail-cím megadását ajánlja, amely valamely osztályhoz vagy csoporthoz nem pedig egyéni szakértőhöz tartozik, hogy személyi változás esetén is akadálytalanul tudjanak a díjfizetővel kommunikálni.

Amennyiben nem kapták meg a felhasználói azonosítót, vagy szeretnék megváltoztatni a díjfizető nevét, szíveskedjenek kapcsolatba lépni a díjfizetői munkacsapattal lehetőség szerint e-mailben: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Adatvédelmi nyilatkozat
Megadjuk-e az aktualizált elérhetőségi adatainkat az EKB-nak, ha az Egységes Szanálási Testület (SRB) már megkapta őket?

Igen, a díjfizetők kötelesek minden egyes díjfizetési időszak szeptember 30-áig az EKB-t értesíteni az elérhetőségükben történt változásról.

A bankcsoportunk szerkezete megváltozott a díjfizetői értesítőlap beadása óta. Mi a teendőnk? Minden év szeptember 30-áig be kell adnunk a lapot?

Abban az esetben, ha a csoportszerkezet módosulása miatt a csoport vagy a díjfizetőnek kijelölt leányvállalat vezetője is megváltozott, új díjfizetői értesítőn kell erről az EKB-t tájékoztatni. Egyéb csoportbeli változásról nem kell beadni új értesítőt.

A díjfizetők kötelesek az értesítőlapot a tárgyév szeptember 30-áig leadni, hogy a díjfizetési folyamat akadálytalan legyen.

Jelentenünk kell-e, ha például egyesülés, beolvadás vagy engedély bevonása miatt megváltozik a bankunk helyzete? Mi a teendőnk, ha a kapott díjfizetői felhívás nem tükröz valamilyen változást?

Egy bank helyzetének megváltozása a fizetendő éves felügyeleti díj megváltozását vonhatja maga után. Szíveskedjenek e-mailben értesíteni a díjfizetői csoportot a bankjuk helyzetének megváltozásáról. Munkatársaink tájékoztatni fogják önöket a konkrét esetben követendő eljárásról.

Újonnan engedélyezett, önálló bank vagyunk. Milyen eljárást kell követnünk az EKB felügyeleti díjaival kapcsolatban?

Az olyan banknak éves felügyeleti díjat kell fizetnie, amely az európai bankfelügyeletben részt vevő országban található, a közelmúltban kapott működési engedélyt, és nem tagja meglevő felügyelt bankcsoportnak. A fizetendő összeget a díjfizetési periódus alatt a felügyelet alatti teljes hónapok száma alapján állapítjuk meg.

Szíveskedjenek tájékoztatni az EKB-t az illetékes személy, illetve lehetőség szerint osztály elérhetőségi adatairól, különös tekintettel az e-mail-címre, és tájékoztatást adunk a következő lépésekről.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
A bankunk felügyeleti státusza kevésbé jelentősről jelentősre változott, miután átvette egy jelentősnek minősülő bankcsoport. Hatással lesz ez a felügyeleti díjra?

Amennyiben a bankjuk kevésbé jelentős, egyedülálló hitelintézet volt a felvásárlás előtt, elképzelhető, hogy a változás kihat a felügyeleti díjra. Általánosságban, felvásárlás után az éves felügyeleti díjat a teljes hónapszám alapján számítjuk ki, amely alatt a felügyelt szervezet kevésbé jelentős, magában álló hitelintézet volt (az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete 7. cikkének (1) bekezdése).

A díj kiszámítása az európai bankfelügyeletben részt vevő országokban a legmagasabb konszolidációs szinten történik. Tehát amikor a hitelintézet az európai bankfelügyeletben részt vevő országban székhellyel rendelkező felügyelt csoport része, csoportszinten egyetlen díjat számítunk és szabunk ki.

Szíveskedjenek e-mailben értesíteni a díjfizetői csoportot a bankjuk helyzetének megváltozásáról. Munkatársaink megvizsgálják az ügyet, és jelentkeznek a konkrét esetben követendő eljárásról.

...a díjtényezők benyújtásának módjáról

Ki köteles díjtényezőket benyújtani?

Az EKB felel az egész egységes felügyeleti mechanizmus hatékony és következetes működéséért, azaz a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős és a közvetett felügyelete alatt álló kevésbé jelentős bankokért. Ebből következően minden felügyelt bank köteles felügyeleti díjat fizetni.

A éves felügyeleti díjat az EKB által felügyelt minden banknál a konszolidáció legmagasabb szintjén számítjuk az előző díjfizetési időszak december 31-e vagy az alábbi példákban bemutatott megfelelő referenciadátum szerint érvényes díjtényezők alapján.

2020 óta az EKB a legtöbb felügyelt banknál újra felhasználja a FINREP- és COREP-adatokat, amikor a díjtényezőket meghatározza.

A következő két kategóriába sorolt bankoknak továbbra is külön adatgyűjtés keretében kell beadniuk a díjtényezőket: (i) azon felügyelt csoportok, amelyek kizárják az európai bankfelügyeletben részt nem vevő országokban létrehozott leányvállalataik eszközállományát, illetve kockázati kitettségének összegét; és (ii) az európai bankfelügyeletben részt vevő országokban létrehozott fióktelepek, amelyeket az európai bankfelügyeletben részt nem vevő országok olyan hitelintézetei alapítottak meg, amelyek nem állnak az EKB FINREP rendeletének hatálya alatt.

Mikor és kinek kell benyújtanunk a díjtényezőkre vonatkozó adatokat?

Azoknak a díjfizetőknek, akiknek továbbra is be kell adniuk a díjtényezőket, a megfelelő információkat az illetékes nemzeti hatósághoz kell benyújtaniuk az EKB díjtényezőkről szóló határozatának függelékeiben található táblák felhasználásával.

A díjtényezőket – a folyó év november 11-e, illetve ha ez nem munkanap, akkor a következő munkanap zártáig kell beadni; a referenciadátum az előző év december 31. vagy a megfelelő referencianap; lásd az alábbi példát. A díjfizetési felhívásokat a díjidőszakot követő év első hat hónapjában kell kibocsátani.

Hogyan kell benyújtanunk a díjtényezőket?

A díjtényezőket az illetékes nemzeti hatósághoz kell benyújtani az EKB díjtényezőkről szóló határozatának mellékleteiben található táblák alapján. Ezeket az útmutató szerint kell kitölteni, amely a könyvvizsgálói hitelesítésről, a vezetői ellenjegyző nyilatkozatról és ezek határidejéről is tájékoztat.

Hogyan lehet újra benyújtanunk a díjtényező-adatokat eltérések esetén?

A díjtényezőket az illetékes nemzeti hatósághoz kell újra benyújtani, az EKB díjtényezőkről szóló határozatának mellékleteiben található táblák alapján. A felelős illetékes nemzeti hatóság ezután továbbítja ezeket az adatokat az EKB-nak, amely közzéteszi a frissített díjtényezőket az online portálon levő fiókjukon. Erre csak a 15-napos díjtényező-visszajelzési periódus alatt van lehetőség az aktuális díjfizetési időszakhoz.

Kötelező-e a felügyelt csoportoknak kihagyniuk a benyújtott adatokból az európai bankfelügyeletben részt nem vevő, valamint az Európai Unión kívüli országokban alapított leányvállalataik eszközeit?

Nem. Igaz ugyan, hogy a felügyeleti díjakról szóló rendelet értelmében választhatják az európai bankfelügyeletben részt nem vevő, valamint az Európai Unión kívüli országokban alapított leányvállalatok eszközeinek a kihagyását, ez az opció az érintett felügyelt csoportnak kedvez, mivel így csökkenhet az egyébként fizetendő éves felügyeleti díj. Azonban ha a számítási feladat adminisztrációs költsége meghaladná az éves felügyeleti díjban várható megtakarítást, akkor a felügyelt csoport számára hatékonyabb lehet a szóban forgó eszközök figyelembevétele.

A zökkenőmentes adatgyűjtés érdekében meg kell állapítani, hogy mely olyan csoport szándékozik a kapcsolódó eszköz-, illetve kockázati kitettség-állományait kihagyni a díjtényezőiből, amelynek az európai bankfelügyeletben részt nem vevő vagy harmadik országban van leányvállalata. Az eszköz-, illetve kockázati kitettség-állományokat kihagyni szándékozó csoportoknak erről a díjidőszak szeptember 30-áig értesíteniük kell az EKB-t az online portálon.

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete
Kivetik-e az éves felügyeleti díjat az európai bankfelügyeletben részt vevő országokban alapított minden fióktelepre?

Nem, az éves felügyeleti díjat csak azokra a részt vevő országban alapított bankfiókokra állapítjuk meg, amelyeknek az anyabankját az európai bankfelügyeletben részt nem vevő országban alapították. Például egy részt vevő országban (mondjuk Németországban) levő uniós fióktelepnek meg kell fizetnie az EKB részére a felügyeleti díjat, ha az anyabankot az európai bankfelügyeletben részt nem vevő országban alapították. Előfordulhat, hogy az anyabank az illetékes (pl. svéd) nemzeti hatóság hatáskörébe tartozik, ezért onnan is beszednek tőle díjat. Ez azonban független az uniós fióktelepnek az EKB irányába teljesítendő felügyeleti díjfizetési kötelezettségétől.

Ebben az összefüggésben fontos figyelembe venni, hogy:

  • az ugyanazon hitelintézet által az európai bankfelügyeletben részt vevő egyetlen országban alapított két vagy több díjfizető fióktelepet egyetlen fióktelepnek tekintjük;
  • az ugyanazon hitelintézet által más-más részt vevő országban (pl. Belgiumban és Németországban) alapított díjfizető fióktelepeket ugyanakkor nem tekintjük egyetlen fióktelepnek;
  • az európai bankfelügyeletben részt vevő ugyanabban az országban található fióktelep és leányvállalat esetében két külön felügyeleti díjat vetünk ki.
Kinek kell fizetnie?
Milyen konszolidációs szinten kell a felügyelt csoportoknak díjtényező-adatokat szolgáltatniuk?

Az európai bankfelügyeletben részt vevő egy vagy több országban működő felügyelt csoportnak az adott ország tekintetében legmagasabb konszolidációs szinten csupán egyszer kell adatot szolgáltatnia. Egyetlen felügyeleti díj kerül kiszámításra.

A bankcsoportokra vonatkozó eljárás
Mi történik, ha nem nyújtjuk be időben a díjtényezőket?

Amennyiben a díjfizető elmulasztja a díjtényezők beadását, az EKB állapítja meg a hiányzó adatokat vagy a nála levő FINREP-, illetve COREP-adatok vagy a rendelkezésére álló információk alapján. Az adatszolgáltatás elmulasztása az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete megszegésének minősül, és szankciót vonhat maga után.

Az EKB díjtényezőkről szóló határozata
Hogyan nyújthatjuk be újra a díjtényezőértékeket a visszajelzési időszakban?

Ha az illetékes nemzeti hatóság közvetítésével külön díjtényező-táblákat adtak le, akkor a 15-napos visszajelzési időszakban ugyanolyan formátumban és leadási csatornán újra leadhatják az adatokat. Ha az EKB a díjtényezőket a FINREP-, ill. COREP-adatok alapján határozta meg, és az internetes portálon elérhető teljes eszközállomány és teljes kockázati kitettség értékek már elévültek, akkor illetékes nemzeti hatóságukon keresztül újra beküldhetik a FINREP- és COREP-jelentéseket a 15-napos visszajelzési időszakban. Megjegyzendő, hogy utóbbi adatok a 15-napos visszajelzési időszak után módosulhatnak. A díj kiszámításának céljára azonban, amennyiben a díjidőszakra felhasználták az adatokat a felügyeleti díj kiszámításához, a jövőbeli módosulásokat nem vesszük figyelembe, és nem kerül sor a felügyeleti díj újraszámítására.

Mit tartalmaz az EKB díjtényezőkről szóló határozata?

Az EKB díjtényezőkről szóló határozata a két díjtényező, azaz a teljes kockázati kitettség és a teljes eszközállomány kiszámításához alkalmazandó módszertant és eljárásokat határozza meg.

Azoknak a fióktelepeknek is kötelező-e díjtényezőket beadniuk, amelyeket az európai bankfelügyeletben részt vevő országban alapítottak részt nem vevő tagállamban létrehozott hitelintézetek?

Igen. Azokat a fióktelepeket, amelyeket az európai bankfelügyeletben részt vevő országban alapítottak részt nem vevő tagállamban létrehozott hitelintézetek az EKB felügyeli (a kevésbé jelentős pénzintézetek esetében közvetlenül), és felügyeleti díjfizetési kötelezettség alatt állnak. Jelentőségüktől függően az említett fióktelepek közvetlen felügyeletét vagy az EKB, vagy az illetékes nemzeti hatóság látja el. Ezért, ha csak nem vonatkozik rájuk az EKB FINREP-rendelete, kötelesek az EKB-nak díjtényezőket szolgáltatni, amelyeket az éves felügyeleti díj meghatározásához használunk.

SSM-keretrendelet
Példa: A bankunk 2021. január 1-jén egy másik bankkal egyesült. Be kell-e adnunk díjtényezőket a 2020. december 31-i referencianappal?

Nem, nem kötelesek a 2020. december 31-i referencianappal díjtényezőket beadni. Ugyanakkor azoknak a díjfizető bankoknak, amelyeket 2021. január 1. után alapítottak és a díjtényező-beadásra kötelezett két kategória egyikébe tartoznak, kötelességük beadni a nemzeti felügyeleti hatóságnak az előző év december 31-éhez legközelebbi referencianap szerinti díjtényezőket, hogy ki lehessen számítani az éves felügyeleti díjakat. Valamely 2021. január 1-jén alapított szervezetnél a 2020. december 31-hez legközelebbi referencianap a 2021. március 31. Egy 2021. április 1. után alapított banknál a 2020. december 31-hez legközelebbi referencianap 2021. június 30. Az EKB ugyanennek a módszertannak az alapján megállapított referencianapokat használja az olyan szervezetek díjtényezőinek a megállapításához, amelyeket 2021. január 1-jén vagy az után alapítottak, és prudenciális célra COREP- és FINREP-adatokat közölnek.

Példa: A díjfizető fióktelepünk megszüntette kereskedelmi banki tevékenységét, és 2021. április 1-jén bezárjuk. Be kell adnunk 2020. december 31-i referencianappal díjtényezőket?

Igen. A felügyeleti díjakról szóló rendelet 7. cikkének megfelelően amikor a felügyelt szervezet csak a díjfizetési időszak egy részében áll felügyelet alatt, az éves felügyeleti díjat annak a hónapszámnak az alapján számítjuk ki, amikor az időszak alatt a szervezet felügyelet alatt állt. A 2021-es díjfizetési időszakban felügyelt szervezetként a díjfizető fióktelepnek továbbra is kötelessége lesz díjtényezőt benyújtani a 2020. december 31-i referencianappal, hogy a fizetendő felügyeleti díj kiszámítását lehetővé tegye, összhangban a felügyeleti díjakról szóló rendelet 10. cikke (4) bekezdésével. A felügyeleti díjat a 2021. január és március közötti periódusra határozzuk meg.

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete
Példa: A számviteli évünk vége nem december 31-re esik. Be kell adnunk 2020. december 31-i referencianappal díjtényezőket?

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete 10. cikke (3) bekezdésének (bb) pontjával összhangban, amikor valamely felügyelt szervezet konszolidált éves beszámolót tartalmazó éves beszámolót készít olyan számviteli évről, amely eltér a naptári évtől, a teljes eszközállományra vonatkozó referencianap az előző díjidőszaknak megfelelő számviteli év vége. 2021. január 1. előtt alapított szervezetnél, amelynek a számviteli éve március 31-ére esik, a teljes eszközállomány díjtényezőjéhez tartozó referencianapnak 2020. március 31-ének kell lennie.

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete
Elvárás-e a díjfizető fióktelepekkel szemben, hogy a teljes eszközállomány benyújtásakor statisztikai adatokat is közöljenek?

Nem szükségszerűen. Az EKB FINREP-rendeletének hatálya alá eső fióktelepek esetében az EKB határozza meg a díjtényezőket a prudenciális célú adatszolgáltatásban szereplő teljes eszközállomány alapján. Azoknál a fióktelepeknél, amelyeknek kötelező beadniuk díjtényezőtáblát, a teljes eszközállománynak meg kell egyeznie a felügyeleti díjakról szóló EKB-rendelet 2. cikkének (12) bekezdése b) pontjában kikötött teljes eszközállomány-összeggel. Ezért az európai bankfelügyeletben részt nem vevő országban alapított hitelintézet fióktelepének olyan teljes eszközállomány-adatot kell az EKB-val közölnie, amelyet az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendeletének megfelelően az Unióban alkalmazandó IFRS nemzetközi beszámoló-készítési standardok szerinti legfrissebb könyvvizsgált éves beszámolóból meghatározott teljes eszközállomány alapján számol ki; amennyiben ilyen éves beszámoló nem áll rendelkezésre, az adott ország hatályos számviteli törvényei szerint készült éves beszámolót kell a célra felhasználni. Az éves beszámolót nem készítő díjfizető fióktelepek esetében a teljes eszközállományon azt a teljes eszközértéket értjük, amelyet a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 51. cikke (5) bekezdése alapján határoznak meg, azaz statisztikai adatokat. A teljes eszközállományt mutató adatokat prudenciális célból önkéntes alapon jelentő fióktelepek a fenti értéket felhasználhatják a teljes eszközállomány díjtényezőjének meghatározásához. Az EKB ugyanakkor nem használja fel újra az önkéntesen beadott adatokat a díjtényező meghatározására, és változatlanul szükség van a díjtényezőtábla beadására.

Szükség van-e a díjfizető fióktelepek esetében könyvvizsgálói hitelesítésre?

Nem szükségképpen. A díjfizető fióktelep teljes eszközállományának könyvvizsgálói hitelesítése helyett a fióktelep esetében a fióktelep vezetője, vagy a vezető távollétében a díjfizető fióktelepet létrehozó hitelintézet vezetősége az érintett illetékes nemzeti hatóságnak benyújtott vezetői levélben hitelesíti a díjfizető fióktelep teljes eszközállományát. Mellékeljük a vezetői levélhez a sablont.

Ez a kivétel csak a díjfizető fióktelepekre érvényes, nem pedig azokra a díjfizető szervezetekre, amelyek az EKB díjtényezőkről szóló határozata 3. cikkének (2) bekezdése (b) pontja alapján pénzügyi kimutatásaikat könyvvizsgálóval kötelesek hitelesíttetni.

...a felügyeleti díj befizetési módjáról

Miért nem kaptunk díjfizetési felhívást?

Az EKB elektronikus formában, internetes portálján keresztül juttatja el a díjfizetőkhöz a díjfizetési felhívást. A kibocsátás várható napja a soron következő díjfizetési időszak második negyedéve. A 2021-es díjperiódusra tehát ez az időpont 2022 második negyedévére esik. Az EKB a megfelelő levél (díjfizetési felhívás, emlékeztető vagy kamatlevél) feltöltéséről automatikus e-mailben küld értesítést az online portálon megadott, preferált, fő e-mail-címre.

Azoknál a díjfizetőknél, akik szoros együttműködés keretében részei az európai bankfelügyeletnek, az illetékes nemzeti hatóság díjfizetési felhívást bocsát ki.

Amennyiben a megjelölt időszak végéig nem kaptak díjfizetési felhívást, szíveskedjenek e‑mailben megkeresni a díjfizetői csoportot.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Hiányoznak a fizetési adatok, de megkaptuk a díjfizetési felhívást (emlékeztetőt vagy kamatlevelet).

A fizetési adatok mindig az adott irat második oldalán vannak feltüntetve. Amennyiben a fizetési adatokkal kapcsolatban további információkra van szükségük, írjanak e-mailt a díjfizetői csoportnak.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Szükségünk lenne az EKB áfaszámára (adószám), hogy be tudjuk fizetni a felügyeleti díjat.

Az áfára vonatkozó irányelv (2006/112/EK) 13. cikke értelmében a felügyeleti díj közdíjnak tekintendő, ezért áfamentes. Az EKB uniós intézményként nem köteles áfa- vagy vállalkozási jövedelemadó befizetése céljából regisztrálni magát, ezért nem is rendelkezik adóazonosító számmal.

Felszólítottak, hogy fizessünk felügyeleti díjat az illetékes nemzeti hatóságunknak. Mi a teendőnk?

A nemzeti felügyeleteknek fontos szerepük van az egységes felügyeleti mechanizmus keretében folyó bankfelügyeletben.

Felügyeleti költségeiket ugyanakkor nem vesszük figyelembe az EKB felügyeleti díjának kiszámítása során. Következésképpen az illetékes nemzeti hatóságoknak továbbra is jogukban áll az adott tagállam törvényeivel összhangban díjat kivetni. Az országos felügyeleti díjjal kapcsolatos kérdéseiket közvetlenül az adott illetékes nemzeti hatóság kapcsolattartójának kell feltenniük.

Nemzeti felügyeletek
Fizetési felhívást kaptunk az Egységes Szanálási Testülettől (SRB). Mi a teendőnk?

Az EKB csak az egységes felügyeleti mechanizmusért felel (az egységes szanálási mechanizmusért nem). A két intézmény független egymástól. Az SRB számlázásával kapcsolatos kérdéseikkel szíveskedjenek az SRB kapcsolattartójához vagy közvetlenül a nemzeti szanálási szervekhez fordulni.

Kiegyenlíthető-e csoportos beszedéssel a felügyeleti díj?

Igen, sőt az EKB a SEPA-beszedést ajánlja fizetési módként. Ez a fizetési mód garantálja ugyanis, hogy a díjat időben befizessék, ennélfogva elkerülhető az esetleges késedelmi kamat felszámolása. Amennyiben ezt a fizetési módot választják, az internetes portálon megadhatják a banki adatokat, és kinyomtathatják a csoportos beszedési megbízást. Aláírás után szíveskedjenek az eredetit vagy a beszkennelt másolatot elküldeni az SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu e-mail-címre.

Benyújtottunk egy beszedési megbízást, de banki átutalással szeretnénk fizetni. Lehetséges ez?

Az esedékességi napot megelőző 14 nap során fizethetnek banki átutalással, de ez nem kötelező. Amint elkezdjük a beszedési művelet előkészítését, értesítést kapnak, hogy pontosan melyik napon kell abbahagyniuk az átutalásokat. Szíveskedjenek ezt a határidőt betartani, hogy elkerüljék a kétszeres fizetést.

Mi a teendő, ha hibás a díjfizetési felhívás?

A díjfizetési felhívásban esetlegesen előforduló tárgyi tévedésekkel kapcsolatban vagy egyéb kérdés esetén szíveskedjenek a díjfizetési csoporthoz fordulni.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ez nem érinti hátrányosan a díjfizető fellebbezési jogát, amellyel a felülvizsgálati testület előtt a díjfizetési felhívással kapcsolatban élhet. A fellebbezést a díjfizetési felhívás kézhezvételétől számított egy hónapon belül be kell nyújtani.

Felülvizsgálati Testület

A felügyeleti hatáskörben hozott EKB-határozatok emellett még az EU Bíróságánál is megtámadhatók.

Visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozat
Mi történik, ha nem fizetünk a határidőig?

A díjak befizetése a díjfizetési felhívás kibocsátásától számított 35 napon belül esedékes.

Amennyiben a felügyelt szervezet a díjat csak részben vagy egyáltalán nem fizeti be, úgy az EKB-nak jogában áll a díjhátralékra napi kamatot felszámítania.

Az éves kamat az EKB irányadó refinanszírozási műveleteire kiszabott kamatláb 8 százalékponttal megnövelt értékében van megállapítva, és az esedékesség napjától a díjhátraléknak az EKB bankszámláján való jóváírási napját megelőző napig számítjuk fel.

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete

...az internetes portállal kapcsolatos műszaki problémákról

Mi a teendőnk, ha nem működik az internetes portálhoz megadott jelszó?

A jelszó visszaállításához kattintsanak az „Új jelszó igénylése” hivatkozásra, majd adják meg a felhasználónevüket és a regisztrált e‑mail-címet (amit megjelöltek mint a kommunikációhoz előnyben részesített, az EKB értesítéseinek fogadására szolgáló e-mail-címet). Ha továbbra is technikai problémát tapasztalnak, küldjenek e‑mailt az SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu címre.

Nehézségeink vannak az adatok internetes portálon történő megtekintése vagy szerkesztése során. Mi a teendőnk?

Az internetes portál kizárólag a következő böngészőkkel kompatibilis: Google Chrome (legfrissebb verzió), Microsoft Edge (legfrissebb verzió), Mozilla Firefox (legfrissebb verzió). Javasoljuk, hogy a sütiket törölje a böngészőből. Ha a fentiek betartása ellenére technikai problémák adódnak, szíveskedjenek e-mailben jelezni.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Miután megadtuk a nemzetközi bankszámlaszámot (IBAN) a beszedéshez, „nincs ilyen bank” üzenet jelenik meg. Mi a teendőnk?

Küldjék el e-mailben a hibáról készített képernyőképet, illetve a kérdéses IBAN számot a díjfizetési csoport részére. A csoport felveszi a bank kódját az EKB rendszerébe, ami után ismételten megadhatják az IBAN számot az online portálon.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Egynél több e-mail címet adtunk meg az online portálon. Mindegyikre küldenek díjfizetői értesítést?

Nem, csak a preferáltként megjelölt e-mail címre küldünk díjértesítést. Szíveskedjenek ellenőrizni az online portálon, és szükség esetén preferenciát váltani. Amennyiben még nem kaptak díjfizetői értesítést, szíveskedjenek kapcsolatba lépni díjfizetési csoportunkkal az alábbi e-mail címen. Az EKB olyan e-mail-cím megadását javasolja, amely valamely osztályhoz vagy csoporthoz nem pedig egyénhez tartozik, hogy személyi változás esetén is akadálytalanul tudjunk Önökkel kommunikálni.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Szeretnénk használni az internetes portált, valamint a díjfizetési értesítést és a kapcsolódó levelezést saját nyelvünkön szeretnénk kézhez kapni.

Az EKB online portálján a nyelv alapbeállításban mindig az angol. A portálra való bejelentkezéskor azonban a felhasználók kiválaszthatják a preferált nyelvet az európai bankfelügyeletben részt vevő országok nyelveiből.

Emellett a díjfizetésre kötelezettek is kiválaszthatják azt a nyelvet, amelyen a díjfizetési értesítést és a kapcsolódó levelezést kérik. Az online portálra való bejelentkezés után a felhasználók betekintést kapnak a szabályzatba, ahol megtalálhatók a levelezési nyelv beállítására vonatkozó utasítások.

A SEPA-beszedési alapkonstrukcióra vonatkozó űrlapot ezenkívül minden euroövezeti nyelven közzétesszük az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Kérjük, hogy további kérdéseikkel szíveskedjenek közvetlenül az EKB díjfizetési csoportjához fordulni.

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése