Gyakori kérdések

...a díjfizetői elérhetőségi adatok benyújtásáról

Hogyan jelölhetjük ki a díjfizetőt?

A felügyelt csoportba tartozó díjfizető hitelintézetek egyetlen szervezetet jelölnek ki, hogy az egész csoport nevében díjfizetőként eljárjon. Ennek módja, hogy az EKB-nak aláírt értesítést küldenek normál postai úton. Az új díjfizető kijelöléséről szóló beadvány zárónapja az adott év július 1-je, hogy így figyelembe tudjuk venni a jelölést, amikor a soron következő díjfizetési időszakra vonatkozó díjfizetési felhívást kiállítjuk.

Díjfizetői értesítő űrlap

Hogyan adhatjuk meg a díjfizetői elérhetőségi adatainkat?

A díjfizetői adatok aktualizálásának határideje minden évben július 1-je. Azok a díjfizetők, akik már megadták elérhetőségi adataikat, csak változás esetén kötelesek ezeket aktualizálni. Szíveskedjenek megtekinteni az adatvédelmi nyilatkozatot.

Kérjük, hogy elérhetőségi adataikat kizárólag az EKB online portálján közöljék. Amennyiben még nem kaptak felhasználói azonosítót és jelszót, szíveskedjenek lehetőleg e-mailben vagy a +49 69 1344 4690-es telefonszámon felvenni a kapcsolatot a díjfizetési csoporttal.

Adatvédelmi nyilatkozat

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

A bankcsoportunk szerkezete megváltozott a díjfizetői értesítő beadása óta. Mi a teendőnk?

Amennyiben olyan új leányvállalattal bővült a csoportjuk, amely nem szerepel az eredetileg leadott díjfizetői értesítőn, erről a következő adatlapok valamelyikének kitöltésével értesíthetik az EKB-t:

  • új díjfizetői értesítő űrlap, amely a csoport összes felügyelt szervezetét tartalmazza;
  • egyszerűsített űrlap – amelynek a célja az eredeti értesítő űrlap aktualizálása – az új leányvállalatnak az előzőleg kijelölt díjfizető kinevezéséről szóló írásbeli hozzájárulását tartalmazza.

Űrlap a díjfizetői értesítésről

Egyszerűsített űrlap a díjfizetői értesítésről

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jelentenünk kell-e, ha például összeolvadás, beolvadás vagy engedély bevonása miatt megváltozik a bankunk helyzete? Mi a teendőnk, ha a kapott díjfizetői felhívás nem tükröz valamilyen változást?

Szíveskedjenek e-mailben értesíteni a díjfizetői csoportot a bankjuk helyzetének megváltozásáról. Munkatársaink tájékoztatni fogják önöket a konkrét esetben követendő eljárásról.

A bank körülményeinek megváltozása

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Újonnan engedélyezett, önálló hitelintézet vagyunk. Milyen eljárást kell követnünk az EKB felügyeleti díjaival kapcsolatban?

Az olyan banknak, amely valamely részt vevő országban található, a közelmúltban kapott működési engedélyt, és nem tartozik felügyelt bankcsoporthoz, meg kell fizetnie az éves felügyeleti díjat. A fizetendő összeget a díjfizetési periódus alatt a felügyeletben eltöltött teljes hónapok száma alapján állapítjuk meg.

Szíveskedjenek tájékoztatni az EKB-t az illetékes személy vagy osztály elérhetőségi adatairól, különös tekintettel az e-mail címükre, hogy tájékoztatni tudjuk önöket a következő lépésekről.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

...a díjtényezők benyújtásának módjáról

Ki köteles díjtényezőket benyújtani?

A legmagasabb konszolidációs szinten minden bank, amely az előző év december 31-i referencianapján az EKB felügyelete alá tartozik, köteles benyújtani a díjtényezőkre vonatkozó adatokat, amelyek alapján az éves felügyeleti díjat számítjuk.

Az EKB felel az egész egységes felügyeleti mechanizmus hatékony és következetes működéséért, azaz a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős és a közvetett felügyelete alatt álló kevésbé jelentős bankokért. Ebből következően minden felügyelt bank köteles díjat fizetni.

Mikor és kinek kell benyújtanunk a díjtényezőkre vonatkozó adatokat?

A díjtényezőkre vonatkozó információkat a díjfizetőknek a nemzeti felügyeleti hatóságokhoz kell benyújtaniuk az EKB díjtényezőkről szóló határozatának függelékeiben található táblák segítségével.

A díjtényezőket – az előző év december 31-i referencianap alapján – folyó év július 1-jén, a munkaidő végéig kell leadni. A díjfizetési felhívásokat pedig az év utolsó negyedévében bocsátjuk ki.

Az EKB díjtényezőkről szóló határozata

Útmutató a díjtényezőtáblák kitöltéséhez

Hogyan kell benyújtanunk a díjtényezőket?

A díjtényezőket a nemzeti felügyeletekhez kell benyújtani, az EKB díjtényezőkről szóló határozatának mellékleteiben található táblák alapján. Ezeket az útmutató szerint kell kitölteni, amely a könyvvizsgálói hitelesítésről is annak időpontjáról is tájékoztat.

Az EKB díjtényezőkről szóló határozata

Útmutató a díjtényezőtáblák kitöltéséhez

Ki kell-e hagyniuk a felügyelt csoportoknak a benyújtott adatokból a mechanizmusban részt nem vevő, valamint az Európai Unión kívüli országokban alapított leányvállalataik eszközeit?

Nem, habár a felügyeleti díjakról szóló rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy ne vegyék figyelembe a mechanizmusban részt nem vevő és az EU-n kívüli országokban található leányvállalatok eszközeit. Ez az opció az érintett felügyelt csoportok számára előnyös lehet, mivel így csökkenhet az egyébként fizetendő éves felügyeleti díj. Azonban ha a számítási feladat adminisztrációs költsége meghaladná az éves felügyeleti díjban várható megtakarítást, akkor a felügyelt csoport számára hatékonyabb lehet a szóban forgó eszközök figyelembe vétele.

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete

Kivetik-e az éves felügyeleti díjat a mechanizmusban részt vevő országokban alapított minden fióktelepre?

Nem, az éves felügyeleti díjat csak azokra a részt vevő országban alapított bankfiókokra állapítjuk meg, amelyeknek az anyabankját a mechanizmusban részt nem vevő országban alapították. Például egy részt vevő tagállamban (mondjuk Németországban) levő uniós fióktelepnek meg kell fizetnie az EKB részére a felügyeleti díjat, ha az anyabankot a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban alapították. Előfordulhat, hogy az anyabank az illetékes (pl. egyesült királyságbeli) felügyelet hatáskörébe tartozik, mely esetben ez a felügyelet is beszedhet tőle díjat. Ez a kötelezettség azonban független az uniós fióktelepnek az EKB irányába teljesítendő felügyeleti díjfizetési kötelezettségétől.

Ebben az összefüggésben fontos figyelembe venni a következőket:

  • Az ugyanazon hitelintézet által egyetlen részt vevő tagállamban alapított két vagy több díjfizető fióktelepet egy fióktelepnek tekintjük.
  • Az ugyanazon hitelintézet által különböző részt vevő tagállamokban (pl. Belgiumban és Németországban) alapított díjfizető fióktelepeket ugyanakkor nem tekintjük egy fióktelepnek.
  • Az ugyanabban a részt vevő tagállamban található fióktelep és leányvállalat esetében két külön felügyeleti díjat állapítunk meg.

Kinek kell felügyeleti díjat fizetnie?

Milyen konszolidációs szinten kell a felügyelt csoportoknak díjtényezőadatokat szolgáltatniuk?

A mechanizmusban részt vevő egy vagy több országban működő felügyelt csoportnak az adott országok tekintetében legmagasabb konszolidációs szinten csupán egyszeri adatszolgáltatást kell teljesítenie. Egyetlen felügyeleti díj kerül kiszámításra.

A bankcsoportokra vonatkozó eljárás

Mi történik, ha nem nyújtjuk be időben a díjtényezőkre vonatkozó adatokat?

Amennyiben a díjfizető nem nyújtja be a díjtényezőkre vonatkozó adatokat, a hiányzó tételeket a rendelkezésre álló adatok alapján az EKB állapítja meg. Az adatszolgáltatás elmulasztása az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete megszegésének minősül, és szankciót vonhat maga után.

Visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozat

Az EKB díjtényezőkről szóló határozata

Hogyan nyújthatjuk be újra a díjtényezőink értékeit a visszajelzési időszakban?

Az ötnapos visszajelzési időszakban ugyanazokkal az eszközökkel lehet benyújtaniuk a díjtényezőkre vonatkozó adatokat (teljes kockázati kitettség és teljes eszközállomány), mint az eredeti adatszolgáltatáskor. Az új díjtényezőértéket az illetékes nemzeti hatóságnak kell benyújtani, hogy az ellenőrizze az adatok minőségét, mielőtt továbbítja őket az EKB-nak.

Mit tartalmaz az EKB díjtényezőkről szóló határozata?

Az EKB díjtényezőkről szóló határozata a két díjtényező, azaz a teljes kockázati kitettség és a díjfizető teljes eszközállománya kiszámításához alkalmazandó módszertant és eljárásokat határozza meg.

Az EKB díjtényezőkről szóló határozata

Díjtényezők

...a felügyeleti díj befizetési módjáról

Miért nem kaptunk díjfizetési felhívást?

Az EKB elektronikus formában, online portálján keresztül juttatja el az egyes díjfizetőknek a díjfizetési felhívást. A kibocsátás várható időpontja az adott díjfizetési időszak, azaz naptári év utolsó negyedéve. A vonatkozó levelezés (díjfizetési felhívás, felszólítás vagy kamatlevél) feltöltéséről automatikus e-mail értesítést küld az EKB az online portálon megadott e-mail címre.

Amennyiben a tárgyidőszakban nem kaptak díjfizetési felhívást, szíveskedjenek e-mailben felvenni a kapcsolatot a díjfizetői csoporttal.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Hiányoznak a fizetési adatok, de megkaptuk a díjfizetési felhívást (emlékeztetőt vagy kamatlevelet).

A fizetési adatok mindig fel vannak tüntetve az adott dokumentum második oldalán. Amennyiben további információkra lenne szükségük a fizetési adatokkal kapcsolatban, szíveskedjenek e-mailben megkeresni a díjfizetői csoportot.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Szükségünk lenne az EKB áfaszámára (adószám), hogy be tudjuk fizetni a felügyeleti díjat.

Az áfára vonatkozó irányelv (2006/112/EK) 13. cikke értelmében a felügyeleti díj közdíjnak tekintendő, ezért áfamentes. Az EKB uniós intézményként nem köteles áfa- vagy vállalkozási jövedelemadó befizetése céljából regisztrálni magát, ezért nem is rendelkezik adóazonosító számmal.

Felszólítottak, hogy fizessünk felügyeleti díjat a nemzeti felügyeletnek. Mi a teendőnk?

A nemzeti felügyeleteknek fontos szerepük van az egységes felügyeleti mechanizmus keretében folyó bankfelügyeletben.

Felügyeleti költségeiket ugyanakkor nem vesszük figyelembe az EKB felügyeleti díjának kiszámítása során. Következésképpen továbbra is jogukban áll az adott tagállam törvényeivel összhangban díjat kivetni.

Nemzeti felügyeletek

Fizetési felhívást kaptunk az egységes szanálási testülettől (SRB). Mi a teendőnk?

Az EKB csak az egységes felügyeleti mechanizmusért felel (az egységes szanálási mechanizmusért nem). A két intézmény független egymástól. Az SRB számlázásával kapcsolatos kérdéseikkel szíveskedjenek az SRB kapcsolattartójához vagy közvetlenül a nemzeti szanálási szervekhez fordulni.

Egységes szanálási mechanizmus

Kiegyenlíthető-e csoportos beszedéssel a felügyeleti díj?

Igen, sőt az EKB a SEPA-beszedést ajánlja fizetési módként. Ez a fizetési mód garantálja ugyanis, hogy a díjat időben befizessék, ennélfogva elkerülhető az esetleges késedelmi kamat felszámolása. Amennyiben ezt a fizetési módot választják, az online portálon megadhatják a banki adatokat, majd kinyomtathatják a csoportos beszedési megbízást.

Mi a teendő, ha hibás a díjfizetési felhívás?

A díjfizetési felhívásban esetlegesen előforduló tárgyi tévedésekkel kapcsolatban vagy egyéb kérdés esetén szíveskedjenek a díjfizetési csoporthoz fordulni.

Ez nem érinti hátrányosan a díjfizető fellebbezési jogát, amellyel a felülvizsgálati testület előtt a díjfizetési felhívással kapcsolatban élhet. A fellebbezést a díjfizetési felhívás kézhezvételétől számított egy hónapon belül be kell nyújtani.

Felülvizsgálati testület

A felügyeleti hatáskörben hozott EKB-határozatok emellett még az EU Bíróságánál is megtámadhatók.

Visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozat

Mi történik, ha nem fizetünk a határidőig?

Amennyiben a felügyelt szervezet a díjat csak részben vagy egyáltalán nem fizeti be, úgy az EKB-nak jogában áll a díjhátralékra napi kamatot felszámítania.

Az éves kamat az EKB irányadó refinanszírozási műveleteire kiszabott kamatláb 8 százalékponttal megnövelt értékében van megállapítva, és az esedékesség napjától a díjhátraléknak az EKB bankszámláján való jóváírásának időpontját megelőző napig számítjuk fel.

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete

...az online portállal kapcsolatos műszaki problémákról

Nem működik az online portálhoz tartozó jelszó? Mi a teendőnk?

A jelszó visszaállításához kattintsanak az „Új jelszó igénylése” hivatkozásra, majd adják meg a felhasználónevüket és az e-mail címüket. Ha nem szűnik meg a probléma, szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot a díjfizetési csoporttal az alábbi e-mail címen.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Nehézségeink vannak az adatok online portálon történő megtekintése vagy szerkesztése során. Mi a teendőnk?

Az online portál kizárólag a következő internetböngészőkkel kompatibilis: Internet Explorer (9-es vagy újabb verzió), Google Chrome és Firefox. Ha ezen böngészőprogramok használata ellenére továbbra is műszaki problémát tapasztalnak, szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot a díjfizetési csoporttal az alábbi e-mail címen.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Miután megadtuk a nemzetközi bankszámlaszámot (IBAN) a beszedéshez, „nincs ilyen bank” üzenet jelenik meg. Mi a teendőnk?

Küldjék el e-mailben a hibáról készített képernyőképet, illetve a kérdéses IBAN számot a díjfizetési csoport részére. A csoport felveszi a bank kódját az EKB rendszerébe, ami után ismételten megadhatják az IBAN számot az online portálon.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Egynél több e-mail címet adtunk meg az online portálon. Mindegyikre küldenek díjfizetői értesítést?

Nem, csak az előnyben részesített címként megjelölt e-mail címre küldünk értesítést. Szíveskedjenek ellenőrizni az online portálon, és szükség esetén preferenciát váltani. Amennyiben még nem kaptak díjfizetői értesítést, szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot a díjfizetési csoporttal az alábbi e-mail címen.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

A helyi nyelven szeretnénk használni az online portált, de csak angolul érhető el.

Az EKB online portálja csak angolul áll rendelkezésre. A portálra való bejelentkezés után megjeleníthető egy útmutató (a képernyő jobb alsó sarkában), amelyen megtalálható az online portál összes képernyője minden euroövezeti nyelven.

Emellett minden alkalommal, ha e-mailben új dokumentum feltöltéséről értesítjük, linket is küldünk a dokumentum fordításához.

Emellett a díjfizetői értesítés táblát és a SEPA-beszedési alapkonstrukcióra vonatkozó űrlapot minden euroövezeti nyelven közzétesszük az EKB bankfelügyeletének honlapján.

Tábla a díjfizetői értesítéshez 2016

Minta a SEPA csoportos beszedési megbízáshoz

Kérjük, hogy további kérdéseiket szíveskedjenek közvetlenül az EKB díjfizetési csoportjához intézni.