Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Pogosta vprašanja

O izračunu nadomestila za nadzor in kontaktnih podatkih zavezanca za plačilo nadomestila

Kako lahko ocenimo nadomestilo za nadzor naše banke v naslednjem obdobju zaračunavanja nadomestil?

Oceno nadomestila za naslednje obdobje lahko izračunate s kalkulatorjem, ki ga najdete na dnu strani v razdelku Ocenite svoje nadomestilo. Kalkulator vsako leto posodobimo z najnovejšimi podatki. Upoštevajte, da je ta ocena samo okvirna in se lahko razlikuje od dejanskega nadomestila.

Kako imenujemo zavezanca?

Vse institucije plačnice nadomestila, ki so članice nadzorovane skupine, imenujejo en sam subjekt, ki bo deloval kot zavezanec za plačilo nadomestila v imenu celotne skupine. Zavezanca imenujejo tako, da Evropski centralni banki po navadni ali elektronski pošti pošljejo podpisano uradno obvestilo. Rok za imenovanje novega zavezanca je 30. september danega leta, da se zagotovi nemoten potek zaračunavanja nadomestil.

Obrazec za uradno obvestilo o imenovanju zavezanca za plačilo nadomestila
Kako posredujemo kontaktne podatke zavezanca?

Letni rok za posodobitev podatkov o zavezancu je 30. september. Zavezanci za plačilo nadomestila, ki so že posredovali kontaktne podatke, morajo podatke posodobiti samo v primeru sprememb. Preberite tudi izjavo o varstvu podatkov.

Kontaktne podatke posredujte samo prek spletnega portala ECB. Zaposleni v ECB nimajo dostopa do računov bank na portalu, zato podatkov ne morejo posodobiti v njihovem imenu. ECB priporoča, da predložite e-poštni naslov, ki se nanaša na oddelek ali skupino in ne na posamezno osebo, tako da kadrovske spremembe ne vplivajo na komunikacijo med ECB in zavezanci za plačilo nadomestila.

Če še niste prejeli uporabniškega imena in gesla ali želite spremeniti ime zavezanca za plačilo nadomestila, kontaktirajte skupino za nadomestila, najbolje po e-pošti na naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Izjava o varstvu podatkov
Ali moramo ECB posredovati posodobljene kontaktne podatke tudi, če smo jih že posredovali Enotnemu odboru za reševanje?

Da, zavezanci za plačilo nadomestila morajo o vseh spremembah kontaktnih podatkov obvestiti ECB najpozneje do 30. septembra v vsakokratnem obdobju zaračunavanja nadomestila.

Odkar smo zadnjič posredovali uradno obvestilo o zavezancu, se je struktura naše bančne skupine spremenila. Kaj naj storimo? Ali moramo uradno obvestilo posredovati vsako leto do 30. septembra?

Če se spremembe nanašajo na glavni subjekt v skupini ali na podrejeno družbo, ki je bila prej imenovana za zavezanca za plačilo nadomestila, morate o tem obvestiti ECB. To storite tako, da pošljete novo uradno obvestilo o imenovanju zavezanca. Za druge spremembe v skupini novo obvestilo ni potrebno.

Za nemoten potek postopka morajo zavezanci za plačilo nadomestila predložiti uradno obvestilo do 30. septembra vsakega leta.

Ali moramo poročati o spremembah okoliščin banke, na primer o združitvi, prevzemu ali odvzemu dovoljenja? Kaj naj storimo, če sprememba ni upoštevana v obvestilu o nadomestilu, ki smo ga prejeli?

Sprememba okoliščin lahko vpliva na izračun letnega nadomestila za nadzor. Zato o vsaki spremembi okoliščin banke po e-pošti obvestite skupino za nadomestila. Ta vam bo poslala navodila, kako ravnati v vašem konkretnem primeru.

Smo samostojna banka, ki je na novo pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev. Kaj moramo storiti v zvezi z nadomestili za nadzor?

Banka, ki je na novo pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, ima sedež v državi, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru, in ni članica obstoječe nadzorovane skupine, mora plačati letno nadomestilo za nadzor. Znesek se izračuna glede na število polnih mesecev v obdobju zaračunavanja nadomestila, ko je bila banka nadzorovana.

Evropski centralni banki posredujte kontaktne podatke odgovorne osebe oziroma po možnosti pristojnega oddelka – predvsem e-poštni naslov – ECB pa vas bo obvestila o nadaljnjih korakih.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Ko je našo banko prevzela pomembna bančna skupina, se je naš nadzorni status spremenil iz manj pomembnega v pomembnega. Bo to vplivalo na naše nadomestilo za nadzor?

Če je bila vaša banka pred tem, ko jo je prevzela pomembna nadzorovana skupina, samostojna manj pomembna institucija, lahko to vpliva na vaše nadomestilo za nadzor. Na splošno se po prevzemu letno nadomestilo za nadzor izračuna glede na število polnih mesecev, v katerih je bil nadzorovani subjekt samostojna manj pomembna institucija (člen 7(1) uredbe ECB o nadomestilih za nadzor).

Nadomestilo se izračuna na najvišji ravni konsolidacije v državah, ki sodelujejo v evropskem bančnem nadzoru. Če so torej kreditne institucije članice nadzorovane skupine s sedežem v državi, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru, se izračuna in zaračuna eno samo nadomestilo na ravni celotne skupine.

Zato o vsaki spremembi okoliščin banke po e-pošti obvestite skupino za nadomestila. Ta bo ocenila vaš primer in vam poslala navodila, kako ravnati v tem konkretnem primeru.

O tem, kako posredovati faktorja za izračun nadomestila

Kdo mora posredovati faktorja za izračun nadomestila?

ECB je odgovorna za učinkovito in dosledno delovanje enotnega mehanizma nadzora (EMN) kot celote, tj. tako za pomembne banke, ki jih nadzira neposredno, kot tudi za manj pomembne banke, ki jih nadzira posredno. Nadomestilo za nadzor morajo torej plačati vse nadzorovane banke.

Letno nadomestilo za nadzor se za vse banke pod nadzorom ECB izračuna na najvišji ravni konsolidacije na podlagi faktorjev za izračun nadomestila, za katera je referenčni datum 31. december predhodnega obdobja zaračunavanja nadomestila oziroma drug referenčni datum, kot je pojasnjeno v spodnjih primerih.

ECB za določitev faktorjev večine nadzorovanih bank ponovno uporabi podatke, ki so ji na voljo že iz poročanja FINREP in COREP.

Dve kategoriji bank morata svoja faktorja še vedno posredovati z ločenim postopkom, in sicer: (i) skupine, ki izključujejo sredstva in/ali znesek izpostavljenosti tveganju podrejenih družb v nesodelujočih državah članicah, in (ii) podružnice s sedežem v državi, sodelujoči v evropskem bančnem nadzoru, ki so jih ustanovile kreditne institucije iz nesodelujočih držav članic, za katere ne velja uredba ECB o FINREP.

Kdaj in komu moramo posredovati podatke v zvezi s faktorjema za izračun nadomestila?

Zavezanci, ki morajo še vedno posredovati faktorja za izračun nadomestila, morajo te podatke posredovati pristojnim nacionalnim organom, pri čemer uporabijo predlogi, ki sta priloženi sklepu ECB o faktorjih za izračun nadomestila.

Faktorja je treba posredovati do zaključka poslovanja na dan 11. novembra tekočega leta ali do konca naslednjega delovnega dne, če je 11. november dela prost dan, pri čemer je referenčni datum 31. december prejšnjega leta ali drug ustrezen datum (glej primere spodaj). Obvestila o nadomestilu bodo izdana v prvih šestih mesecih leta, ki sledi obdobju zaračunavanja nadomestila.

Kako naj posredujemo faktorja za izračun nadomestila?

Faktorja se posredujeta pristojnemu nacionalnemu organu na predlogah, ki sta priloženi sklepu ECB o faktorjih za izračun nadomestila. Predlogi je treba izpolniti v skladu z navodili, ki vključujejo tudi informacije o potrdilu revizorja in pismo poslovodstva ter o tem, do kdaj se zahtevata.

Ali mora nadzorovana skupina obvezno izključiti sredstva podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih državah članicah in državah zunaj EU?

Ne. Uredba ECB o nadomestilih za nadzor sicer dopušča možnost izključitve sredstev podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih državah članicah in državah zunaj EU. Nadzorovane skupine jo lahko izkoristijo, da si z njo znižajo nadomestilo za nadzor, ki ga morajo plačati. Toda če je breme izračunavanja večje od pričakovanega zmanjšanja, je zanje učinkoviteje, če ta sredstva vključijo.

Za nemoteno zbiranje nadomestil je treba ugotoviti, katere skupine s podrejenimi družbami v nesodelujočih državah članicah ali tretjih državah nameravajo izključiti sredstva in/ali izpostavljenosti tveganju teh družb iz svojih faktorjev za izračun nadomestila. Skupine, ki želijo izključiti sredstva in/ali znesek izpostavljenosti tveganju, morajo o tem obvestiti ECB do 30. septembra v obdobju zaračunavanja nadomestila prek spletnega portala ECB.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor
Ali se letno nadomestilo za nadzor zaračunava vsem podružnicam s sedežem v državah, ki sodelujejo v evropskem bančnem nadzoru?

Ne, letno nadomestilo za nadzor se zaračunava samo podružnicam s sedežem v državah, sodelujočih v evropskem bančnem nadzoru, ki so jih ustanovile matične banke s sedežem v nesodelujočih državah članicah. Na primer podružnica v državi, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru (npr. Nemčiji), mora Evropski centralni banki plačati nadomestilo za nadzor samo, če ima njena matična banka sedež v nesodelujoči državi članici EU. Matična banka je pod nadzorom pristojnega nacionalnega organa (npr. na Švedskem), ki ji zaračuna nadomestilo. To je neodvisno od zahteve, da morajo podružnice v EU plačati nadomestilo za nadzor Evropski centralni banki.

Pri tem upoštevajte naslednje:

  • dve ali več podružnic, ki so plačnice nadomestila in jih je ustanovila ista kreditna institucija v eni sami državi, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru, se štejejo za eno podružnico;
  • podružnice iste kreditne institucije, ki so plačnice nadomestila in imajo sedež v državah, ki sodelujejo v evropskem bančnem nadzoru (npr. v Belgiji in Nemčiji), se ne štejejo za eno podružnico;
  • za podružnico in podrejeno družbo v isti državi, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru, bosta zaračunani dve različni nadomestili za nadzor.
Kdo mora plačati nadomestilo?
Na kateri ravni konsolidacije morajo nadzorovane skupine poročati faktorja za izračun nadomestila?

Nadzorovane skupine, ki delujejo v eni ali več državah, sodelujočih v evropskem bančnem nadzoru, morajo faktorja poročati samo enkrat, in sicer na najvišji ravni konsolidacije v vseh teh državah, ki sodelujejo v evropskem bančnem nadzoru. Izračunano bo samo eno nadomestilo za nadzor.

Obravnava bančnih skupin
Kaj se zgodi, če faktorjev za izračun nadomestila ne posredujemo pravočasno?

Če zavezanec za plačilo nadomestila, ki še ni posredoval faktorjev za plačilo nadomestila, teh faktorjev ne posreduje, ECB manjkajoča faktorja določi sama s pomočjo podatkov FINREP in/ali COREP, ki so ECB že na voljo, ali na podlagi razpoložljivih informacij. Neposredovanje faktorjev se šteje za kršitev uredbe ECB o nadomestilih za nadzor in lahko sproži sankcije.

Sklep ECB o faktorjih za izračun nadomestila
Kako lahko ponovno posredujemo vrednost faktorjev za izračun nadomestila med obdobjem za posredovanje pripomb?

Če ste faktorja posredovali z ločeno predlogo pristojnemu nacionalnemu organu, lahko podatke za faktorja predložite še enkrat z isto predlogo in po istem kanalu v 15-dnevnem obdobju za posredovanje pripomb. Če je ECB vaša faktorja določila na podlagi podatkov FINREP in/ali COREP in so podatki o skupnih sredstvih/skupni izpostavljenosti tveganju na spletnem portalu zastareli, lahko poročili FINREP in COREP posredujete v 15-dnevnem obdobju za posredovanje pripomb preko svojega pristojnega nacionalnega organa. Upoštevati velja, da se podatki FINREP in COREP lahko spremenijo po 15-dnevnem obdobju za posredovanje pripomb. Vseeno se potem, ko so bili podatki uporabljeni za izračun nadomestila za nadzor za dano obdobje, naknadne spremembe ne bodo upoštevale v izračunu in nadomestilo ne bo ponovno izračunano.

O čem govori sklep ECB o faktorjih za izračun nadomestila?

Sklep določa metodologijo in postopke za izračun obeh faktorjev, ki se uporabljata pri izračunu nadomestila, namreč skupne izpostavljenosti tveganju in skupnih sredstev zavezanca za plačilo nadomestila.

Ali morajo podružnice, ki so jih v državah, sodelujočih v evropskem bančnem nadzoru, ustanovile kreditne institucije s sedežem v nesodelujočih državah članicah, predložiti faktorja za izračun nadomestila?

Da. Podružnice, ki so jih v državah, sodelujočih v evropskem bančnem nadzoru, ustanovile kreditne institucije s sedežem v nesodelujočih državah članicah, nadzira ECB (v primeru manj pomembnih institucij posredno), zato se jim zaračunava nadomestilo za nadzor. Neposredni nadzor nad temi podružnicami izvaja bodisi ECB bodisi pristojni nacionalni organ, odvisno od pomembnosti. Zato morajo Evropski centralni banki posredovati faktorja za izračun nadomestila, ki se uporabita za določitev letnega nadomestila za nadzor, razen če zanje velja uredba ECB o FINREP.

Okvirna uredba o EMN
Primer: Naša banka se je 1. februarja 2024 združila z drugo banko. Kateri referenčni datum velja za naša faktorja za izračun nadomestila?

Če je nadzorovani subjekt pod nadzorom samo del obdobja zaračunavanja nadomestila, se v skladu s členom 7 uredbe ECB o nadomestilih za nadzor pri izračunu letnega nadomestila za nadzor upošteva število polnih mesecev v obdobju zaračunavanja nadomestila, ko je bil nadzorovani subjekt pod nadzorom. Za obdobje zaračunavanja nadomestila, ki zajema leto 2024, je v skladu s členom 10(3)(ba) uredbe o nadomestilih za nadzor referenčni datum, ki se uporablja za faktorja za izračun nadomestila za nadzorovane subjekte, 31. december 2023. Nadomestilo za nadzor bo tako določeno za januar 2024.

Primer: Naša podružnica, ki je plačnica nadomestila, je prenehala poslovati in je od 1. aprila 2024 zaprta. Kateri referenčni datum velja za naša faktorja za izračun nadomestila?

Če je nadzorovani subjekt pod nadzorom samo del obdobja zaračunavanja nadomestila, se v skladu s členom 7 uredbe ECB o nadomestilih za nadzor pri izračunu letnega nadomestila za nadzor upošteva število polnih mesecev v obdobju zaračunavanja nadomestila, ko je bil nadzorovani subjekt pod nadzorom. Za obdobje zaračunavanja nadomestila, ki zajema leto 2024, je v skladu s členom 10(3)(ba) uredbe o nadomestilih za nadzor referenčni datum, ki se uporablja za faktorja za izračun nadomestila za nadzorovane subjekte, 31. december 2023. Nadomestilo za nadzor bo tako določeno za obdobje od januarja do marca 2024.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor
Primer: Naša banka je dovoljenje prejela 1. aprila 2024. Kateri referenčni datum velja za naša faktorja za izračun nadomestila?

V skladu s členom 10(3)(bc) uredbe o nadomestilih za nadzor je za zavezance za plačilo nadomestila, ustanovljene po 1. januarju, vendar pred 1. oktobrom danega leta, referenčni datum za faktorja konec četrtletja, v katerem je bil zavezanec ustanovljen. Na primer za subjekt, ustanovljen 1. aprila 2024, je referenčni datum 30. junij 2024.

Primer: Naše računovodsko leto se ne konča 31. decembra. Kateri referenčni datum velja za naša faktorja za izračun nadomestila?

V skladu s členom 10(3)(bb) uredbe o nadomestilih za nadzor je v primeru, da nadzorovani subjekt pripravi računovodske izkaze, vključno s konsolidiranimi računovodskimi izkazi, na podlagi računovodskega leta, ki se razlikuje od koledarskega leta, referenčni datum za skupna sredstva enak koncu računovodskega leta, ki ustreza predhodnemu obdobju zaračunavanja nadomestila. Na primer za subjekt, katerega računovodsko leto se konča 31. marca, je za obdobje zaračunavanja nadomestila 2024 referenčni datum za njegova skupna sredstva 31. marec 2023. Za skupno izpostavljenost tveganju se referenčni datum zaradi nestandardnega konca računovodskega leta ne spremeni in je za to obdobje zaračunavanja nadomestila še vedno 31. december 2023.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor
Ali morajo podružnice plačnice nadomestila ob predložitvi skupnih sredstev posredovati statistične podatke?

Ne nujno. Za podružnice, za katere velja uredba ECB o FINREP, bo ECB določila faktorje na podlagi skupnih sredstev, ki so jih poročale za bonitetne namene. Za podružnice, ki morajo predložiti predlogo o faktorjih, morajo skupna sredstva ustrezati znesku skupnih sredstev, opredeljenih v členu 2(12)(b) uredbe ECB o nadomestilih za nadzor. Zato mora podružnica kreditne institucije s sedežem v nesodelujoči državi članici ECB predložiti skupna sredstva, izračunana na podlagi skupne vrednosti sredstev, kot je določena na podlagi najnovejših revidiranih računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot se v Uniji uporabljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta, oziroma če taki računovodski izkazi niso na voljo, na podlagi računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z veljavnimi nacionalnimi računovodskimi predpisi. Za podružnice plačnice nadomestila, ki ne pripravljajo računovodskih izkazov, skupna sredstva pomenijo skupno vrednost sredstev, kot je določena v skladu s členom 51(5) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17), tj. statistične podatke. Podružnice, ki prostovoljno posredujejo skupno vrednost sredstev za bonitetne namene, lahko to vrednost uporabijo, da določijo faktor skupna sredstva. Vendar pa ECB za določitev faktorjev ne bo uporabila prostovoljno posredovanih podatkov, zato bo še vedno treba predložiti predlogo s faktorji za izračun nadomestila.

Ali je pri podružnicah plačnicah nadomestila potrebno potrdilo revizorja?

Ne nujno. Namesto potrdila revizorja kot oblike potrditve skupnih sredstev podružnice lahko skupna sredstva potrdi vodja podružnice, oziroma če ta ni na voljo, upravljalni organ kreditne institucije, ki je ustanovila podružnico plačnico nadomestila, s pismom poslovodstva, ki se pošlje relevantnemu pristojnemu nacionalnemu organu. Predloga za takšno pismo je priložena.

Ta izjema velja samo za podružnice plačnice nadomestila in ni namenjena zavezancem, ki morajo predložiti potrdilo revizorja računovodskih izkazov v skladu s členom 3.2(b) sklepa ECB o faktorjih za izračun nadomestila.

O tem, kako plačati nadomestilo za nadzor

Zakaj nismo prejeli obvestila o nadomestilu?

ECB zavezancem za plačilo nadomestila izda obvestilo o nadomestilu elektronsko prek spletnega portala ECB. Predvideni datum izdaje je drugo četrtletje naslednjega obdobja zaračunavanja nadomestila. Za obdobje zaračunavanja nadomestil, ki zajema leto 2023, je to drugo četrtletje 2024. Na prednostni (glavni) e-poštni naslov, ki ste ga vnesli na spletnem portalu ECB, bo poslano samodejno e-poštno obvestilo o tem, da je bil na portal naložen nov dokument (obvestilo o nadomestilu, opomin ali dopis o obrestih).

Zavezancem, ki v evropskem bančnem nadzoru sodelujejo v okviru tesnega sodelovanja, bo obvestilo o nadomestilu izdal pristojni nacionalni organ.

Če obvestila ne prejmete do konca tega obdobja, po e-pošti kontaktirajte skupino za nadomestila.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Prejeli smo obvestilo o nadomestilu (oziroma opomin ali dopis o obrestih), vendar manjkajo informacije o plačilu.

Informacije o plačilu so vedno na drugi strani posameznega dokumenta. Če potrebujete dodatno potrditev informacij o plačilu, po e-pošti kontaktirajte skupino za nadomestila.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Preden lahko Evropski centralni banki plačamo nadomestilo za nadzor, potrebujemo identifikacijsko številko ECB za DDV (davčno številko).

V skladu s členom 13 direktive o davku na dodano vrednost (2006/112/ES) je nadomestilo za nadzor javna dajatev, zato je oproščeno davka na dodano vrednost. Evropski centralni banki se kot instituciji EU ni treba registrirati za namene davka na dodano vrednost ali davka od dohodkov pravnih oseb ter zato nima davčne številke.

Prejeli smo obvestilo, da moramo nadomestilo za nadzor plačati pristojnemu nacionalnemu organu. Kaj to pomeni?

Nacionalni nadzorni organi imajo pri bančnem nadzoru v okviru enotnega mehanizma nadzora pomembno vlogo.

Vendar njihovi nadzorniški stroški niso upoštevani pri izračunu nadomestila za nadzor, ki se plača ECB. To pomeni, da pristojni nacionalni organi obdržijo pravico do zaračunavanja nadomestila v skladu z nacionalno zakonodajo. Za vsa vprašanja v zvezi z nadomestili, ki jih zaračunavajo pristojni nacionalni organi, se obrnite neposredno na pristojni nacionalni organ v svoji državi.

Nacionalni nadzorniki
Prejeli smo obvestilo o nadomestilu od Enotnega odbora za reševanje. Kaj naj storimo?

ECB je pristojna samo za enotni mehanizem nadzora (ne pa tudi za enotni mehanizem za reševanje). ECB in Enotni odbor za reševanje sta neodvisni instituciji. Vprašanja v zvezi z računi, ki jih je izdal Enotni odbor za reševanje, naslovite na kontaktno točko odbora ali neposredno na nacionalni organ za reševanje.

Ali nadomestilo za nadzor lahko plačamo z direktno obremenitvijo?

Da. V bistvu je direktna obremenitev SEPA priporočena oblika plačila. Z njo je nadomestilo vedno plačano pravočasno, tako da ni nevarnosti zamudnih obresti. Če se odločite za to obliko plačila, lahko na spletnem portalu vnesete svoje bančne podatke in natisnete soglasje za direktno obremenitev. Soglasje podpišite in podpisani izvirnik bodisi pošljite ECB na naslov, ki je naveden na soglasju, bodisi skenirajte in pošljite na naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Predložili smo soglasje za direktno obremenitev, vendar želimo nadomestilo plačati z bančnim nakazilom. Je to mogoče?

Z bančnim nakazilom lahko nadomestilo plačate do 14 dni pred iztekom roka, čeprav vam te možnosti ni treba izkoristiti. Ko bomo začeli pripravljati direktne obremenitve, boste od nas prejeli uradno obvestilo, v katerem bo naveden točen datum, od katerega ne morete več plačati z nakazilom. Prosimo, da se tega roka držite, da se izognemo podvajanju plačil.

Kaj naj storimo, če je v obvestilu o nadomestilu napaka?

Če je v obvestilu vsebinska napaka ali če imate kakršnakoli splošna vprašanja, vas prosimo, da kontaktirate skupino za nadomestila.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

S tem zavezanec ne izgubi pravice, da se proti obvestilu pritoži pri Upravnem odboru za pregled. Vse pritožbe morajo biti oddane v roku enega meseca od prejema obvestila o nadomestilu.

Upravni odbor za pregled

Odločitve, ki jih ECB sprejema pri izvajanju svojih nadzorniških nalog, je mogoče izpodbijati tudi pred Sodiščem Evropske unije.

Poročilo o odzivih na javno posvetovanje
Kaj se zgodi, če ne plačamo v roku?

Nadomestila zapadejo v plačilo 35 dni po izdaji obvestila o nadomestilu.

V primeru delnega plačila ali neplačila ima ECB pravico, da za neplačani del nadomestila zaračuna dnevne zamudne obresti.

Obresti se obračunavajo po letni obrestni meri, ki je enaka obrestni meri ECB za operacije glavnega refinanciranja plus 8 odstotnih točk, in tečejo od datuma, ko je nadomestilo zapadlo v plačilo, do datuma pred dnevom, ko je bil neplačani del nadomestila knjižen na bančni račun ECB.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor

O tehničnih vprašanjih v zvezi s spletnim portalom

Naše geslo za spletni portal ne deluje. Kaj naj storimo?

Za spremembo gesla kliknite »Novo geslo« oz. »Request new password« ter vnesite svoje uporabniško ime in že registrirani e-poštni naslov (to je e-poštni naslov, ki ste ga navedli kot prednostni e-poštni naslov za komunikacijo z vašo banko in na katerega ECB pošilja obvestila). Če se težave nadaljujejo, pošljite e-poštno sporočilo na naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Pri ogledu in urejanju informacij na spletnem portalu imamo težave. Kaj naj storimo?

Spletni portal je združljiv samo z naslednjimi spletnimi brskalniki: Google Chrome (najnovejša različica), Microsoft Edge (najnovejša različica) in Mozilla Firefox (najnovejša različica). Priporočamo tudi, da v brskalniku izbrišete piškotke.

Če imate tehnične težave kljub temu, da upoštevate vse zgoraj navedeno, nas o tem obvestite po e-pošti.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Po vnosu kode IBAN za direktno obremenitev se pokaže obvestilo, da naša »banka ne obstaja«. Kaj naj storimo?

Skupini za nadomestila po e-pošti pošljite zaslonsko sliko napake in/ali IBAN, pri katerem prihaja do napake. Skupina za nadomestila bo bančno kodo dodala v sistem ECB, nakar boste naprošeni, da IBAN na spletnem portalu vnesete še enkrat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Na spletnem portalu smo vnesli več kot en e-poštni naslov. Ali bo obvestilo o nadomestilu poslano na vse te e-poštne naslove?

Ne. Obvestilo o nadomestilu bo poslano samo na e-poštni naslov, ki ste ga označili kot prednostnega. Preverite spletni portal in po potrebi spremenite svoje nastavitve. Če obvestila o nadomestilu še niste prejeli, vas prosimo, da po e-pošti kontaktirate skupino za nadomestila. ECB priporoča, da vnesete e-poštni naslov, ki se nanaša na oddelek ali skupino in ne na posamezno osebo, tako da kadrovske spremembe ne vplivajo na našo komunikacijo z vami.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Spletni portal želimo uporabljati v našem lokalnem jeziku ter v njem prejemati obvestilo o nadomestilu in s tem povezano korespondenco.

Privzeti jezik spletnega portala ECB je vedno angleščina. Vendar lahko uporabniki med prijavo izmed jezikov držav, ki sodelujejo v evropskem bančnem nadzoru, izberejo želeni uradni jezik EU.

Poleg tega lahko zavezanci za plačilo nadomestila izberejo tudi jezik, v katerem bodo prejeli obvestilo o nadomestilu in s tem povezano korespondenco. Po prijavi v spletni portal lahko uporabniki dostopajo do priročnika, v katerem so navodila, kako nastaviti jezik korespondence.

Poleg tega je na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru objavljen obrazec za direktno obremenitev v osnovni shemi SEPA v vseh jezikih euroobmočja.

Za dodatna vprašanja se obrnite neposredno na skupino za nadomestila v ECB.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo