Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Întrebări frecvente

...despre calcularea taxei de supraveghere și datele de contact ale debitorului taxei

Cum estimez taxa aplicată băncii mele pentru următoarea perioadă de taxare?

O estimare a taxei anuale de supraveghere pentru următoarea perioadă de taxare poate fi calculată utilizând instrumentul pus la dispoziție în secțiunea Estimați-vă taxa a website-ului, care este actualizată anual cu cele mai recente date disponibile. Vă atragem atenția asupra faptului că această estimare ar trebui utilizată numai în scop orientativ, putând fi diferită de valoarea taxei efective.

Cum desemnez debitorul taxei?

Toate instituțiile plătitoare de taxă care fac parte dintr-un grup supravegheat desemnează o singură entitate care va acționa ca debitor al taxei în numele întregului grup. Desemnarea se realizează trimițând BCE, prin poștă sau prin e-mail, o notificare semnată. Data finală pentru transmiterea unei noi desemnări a debitorului taxei corespunde datei de 30 septembrie a fiecărui an, pentru a asigura un proces de taxare fără probleme.

Formular de notificare a debitorului taxei
Cum pot furniza datele de contact ale debitorului taxei?

Termenul anual pentru actualizarea datelor de contact ale debitorului taxei este data de 30 septembrie. Debitorii taxei care au furnizat anterior datele de contact au obligația de a transmite numai o actualizare a acestora, în cazul în care survin modificări. Vă rugăm să citiți declarația privind protecția datelor.

Vă rugăm să transmiteți datele de contact numai prin intermediul portalului online al BCE. Membrii personalului BCE nu au acces la conturile băncilor individuale de pe portal, prin urmare nu pot adăuga datele de contact în numele unei bănci. BCE recomandă furnizarea unei adrese de e-mail aferente unui departament sau unui grup, și nu unui anumit membru al personalului, pentru a asigura că schimbările interne de personal nu afectează comunicarea BCE cu debitorii taxei.

În cazul în care nu ați primit încă numele de utilizator și parola sau dacă doriți să modificați numele debitorului taxei, vă rugăm să contactați echipa responsabilă de taxare, de preferință prin e-mail la adresa: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Declarație privind protecția datelor
Trebuie să furnizez BCE datele mele de contact actualizate, dacă le-am furnizat deja Comitetului unic de rezoluție (Single Resolution Board – SRB)?

Da, debitorii taxei au obligația de a comunica BCE orice modificări ale datelor lor de contact până la data de 30 septembrie a fiecărei perioade de taxare.

Structura grupului meu bancar s-a modificat de la transmiterea formularului de notificare a debitorului taxei. Cum ar trebui să procedez? Trebuie să trimit formularul în fiecare an până la data de 30 septembrie?

În cazul în care schimbările la nivelul structurii grupului afectează entitatea aflată în fruntea grupului sau filiala care a fost desemnată anterior ca debitor al taxei, ar trebui să notificați BCE transmițând un nou formular de notificare a debitorului taxei. Alte schimbări în cadrul grupului nu necesită un nou formular de notificare a debitorului taxei.

Debitorii taxei trebuie să trimită formularul până la data de 30 septembrie a fiecărui an pentru a asigura un proces de taxare fără probleme.

Trebuie să raportez orice modificare a situației băncii mele, de exemplu fuziuni, absorbție sau revocarea autorizației? Cum ar trebui să procedez în cazul în care o modificare nu este reflectată în comunicarea taxei de supraveghere pe care am primit-o?

O modificare a situației dumneavoastră poate avea un impact asupra calculării taxei anuale de supraveghere. Vă rugăm să notificați prin e-mail echipa responsabilă de taxare cu privire la orice modificări ale situației băncii. Aceasta vă va contacta și vă va oferi informații referitoare la modul în care trebuie să procedați în cazul dumneavoastră.

Suntem o bancă de sine stătătoare autorizată recent. Cum ar trebui să procedăm cu privire la taxele de supraveghere ale BCE?

O bancă autorizată recent care are sediul într-o țară participantă la supravegherea bancară europeană și care nu face parte dintr-un grup supravegheat existent trebuie să plătească taxa anuală de supraveghere. Valoarea acesteia se calculează pe baza numărului de luni complete în care banca a fost supravegheată în perioada de taxare.

Vă rugăm să furnizați BCE datele de contact ale persoanei sau, de preferință, ale departamentului responsabil, în special adresa de e-mail a acestora, iar BCE vă va informa cu privire la etapele următoare.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Statutul de supraveghere al băncii mele s-a modificat de la mai puțin semnificativ la semnificativ în urma achiziției de către un grup bancar semnificativ. Va afecta acest lucru taxa mea de supraveghere?

Dacă banca respectivă a fost o instituție mai puțin semnificativă de sine stătătoare înaintea achiziției de către un grup supravegheat semnificativ, acest lucru ar putea avea un impact asupra taxei dumneavoastră de supraveghere. În general, în urma achiziției, taxa anuală de supraveghere va fi calculată pe baza numărului de luni complete în care entitatea supravegheată a fost o instituție mai puțin semnificativă de sine stătătoare [articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere].

Calcularea taxei se efectuează la cel mai înalt nivel de consolidare din țările participante la supravegherea bancară europeană. Prin urmare, atunci când instituțiile de credit fac parte dintr-un grup supravegheat cu sediul în țări participante la supravegherea bancară europeană, o taxă unică este calculată și percepută la nivelul grupului.

Vă rugăm să notificați prin e-mail echipa responsabilă de taxare cu privire la orice modificări ale situației băncii. Aceasta va evalua situația dumneavoastră și vă va contacta pentru a vă oferi informații referitoare la modul în care trebuie să procedați în cazul dumneavoastră.

...despre modalitatea de transmitere a factorilor taxei

Cine trebuie să furnizeze factorii taxei?

BCE este responsabilă de funcționarea eficace și coerentă a Mecanismului unic de supraveghere în ansamblu, respectiv atât de funcționarea băncilor semnificative, pe care le supraveghează direct, cât și de cea a băncilor mai puțin semnificative, pe care le supraveghează indirect. Prin urmare, toate băncile supravegheate au obligația de a plăti o taxă de supraveghere.

Taxa anuală de supraveghere se calculează, pe baza factorilor taxei, la cel mai înalt nivel de consolidare a tuturor băncilor supravegheate de BCE la data de referință (31 decembrie) a perioadei de taxare precedente sau la data de referință aplicabilă, după cum se explică în exemplele de mai jos.

BCE reutilizează datele aferente raportării financiare (FINancial REPorting – FINREP) și raportării comune (COmmon REPorting – COREP) în vederea determinării factorilor taxei pentru majoritatea băncilor supravegheate.

Două categorii de bănci trebuie să furnizeze încă factorii taxei prin intermediul unui proces separat de colectare: (i) grupurile care exclud activele și/sau valorile expunerilor la risc ale filialelor din state membre neparticipante; și (ii) sucursalele înființate în țări participante la supravegherea bancară europeană de instituții de credit cu sediul în state membre neparticipante care nu fac obiectul Regulamentului FINREP al BCE.

Când ar trebui să trimit date privind factorii taxei și cui?

Debitorii taxei care trebuie să furnizeze încă factorii taxei ar trebui să trimită informațiile privind acești factori autorităților naționale competente utilizând modelele incluse în anexele la Decizia BCE privind factorii taxei.

Factorii taxei ar trebui transmiși până la încheierea zilei de lucru din data de 11 noiembrie a anului curent sau în următoarea zi lucrătoare, în cazul în care 11 noiembrie nu este zi lucrătoare, cu data de referință 31 decembrie a anului precedent sau, după caz, vă rugăm să consultați exemplul de mai jos. Comunicările taxei vor fi emise în primele șase luni ale anului care urmează perioadei de taxare.

Cum ar trebui să trimit factorii taxei?

Factorii taxei ar trebui trimiși autorității naționale competente din țara dumneavoastră utilizând modelele din anexele la Decizia BCE privind factorii taxei. Aceste formulare ar trebui completate în conformitate cu instrucțiunile furnizate, care includ și informații despre certificarea de către auditor, scrisoarea de gestiune și cazurile în care acestea sunt necesare.

Este necesar ca un grup supravegheat să excludă activele filialelor cu sediul în state membre neparticipante și în țări din afara UE?

Nu. Deși Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere prevede opțiunea excluderii activelor filialelor aflate în state membre neparticipante și în țări din afara UE, această opțiune a fost inclusă în beneficiul grupurilor supravegheate afectate, întrucât reduce taxele anuale de supraveghere pe care acestea ar trebui, în caz contrar, să le plătească. Totuși, dacă sarcina calculării depășește reducerea anticipată a taxelor anuale de supraveghere, este mai eficient ca grupul supravegheat să opteze pentru includerea acestor active.

Pentru a asigura un proces de colectare fără probleme a taxelor, este necesar să se stabilească grupurile cu filiale înființate în state membre neparticipante sau în țări terțe care intenționează să excludă activele și/sau valorile expunerilor la risc aferente din factorii taxei. Grupurile care doresc să excludă activele și/sau valorile expunerilor la risc ar trebui să informeze BCE până la data de 30 septembrie a perioadei de taxare prin intermediul portalului online al BCE.

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere
Sunt taxele anuale de supraveghere percepute tuturor sucursalelor înființate în țări participante la supravegherea bancară europeană?

Nu. Taxele anuale de supraveghere sunt percepute numai sucursalelor înființate într-o țară participantă la supravegherea bancară europeană de o bancă-mamă cu sediul într-un stat membru neparticipant. De exemplu, o sucursală din UE aflată într-o țară participantă la supravegherea bancară europeană (de exemplu, Germania) va trebui să plătească BCE taxa de supraveghere în cazul în care banca-mamă are sediul într-un stat membru neparticipant. Banca-mamă poate face obiectul supravegherii de către o autoritate națională competentă relevantă (de exemplu, în Suedia) și, în consecință, poate fi taxată de autoritatea respectivă. Această cerință este independentă de cerința aplicabilă unei sucursale din UE de a plăti o taxă de supraveghere BCE.

În acest context, vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

  • două sau mai multe sucursale plătitoare de taxă înființate de aceeași instituție de credit într-o singură țară participantă la supravegherea bancară europeană sunt considerate o singură sucursală;
  • sucursalele plătitoare de taxă ale aceleiași instituții de credit înființate în țări participante la supravegherea bancară europeană (de exemplu, Belgia și Germania) nu sunt considerate o singură sucursală;
  • în cazul unei sucursale și al unei filiale aflate în aceeași țară participantă la supravegherea bancară europeană, vor fi percepute două taxe de supraveghere diferite.
Cine trebuie să plătească?
La ce nivel de consolidare ar trebui să raporteze grupurile supravegheate factorii taxei?

Grupurile supravegheate care funcționează în una sau mai multe țări participante la supravegherea bancară europeană trebuie să furnizeze o singură raportare, utilizând cel mai înalt nivel de consolidare din toate țările participante la supravegherea bancară europeană. Va fi calculată o singură taxă de supraveghere.

Tratamentul aplicat grupurilor bancare
Ce se întâmplă dacă nu transmit la timp factorii taxei?

În cazul în care un debitor al taxei nu furnizează factorii taxei pe care încă trebuie să îi trimită, BCE va stabili ea însăși factorii taxei care lipsesc, fie utilizând datele aferente FINREP și/sau COREP aflate la dispoziția BCE, fie pe baza informațiilor disponibile. Nefurnizarea factorilor taxei se consideră a fi o încălcare a Regulamentului BCE privind taxele de supraveghere și poate conduce la aplicarea de sancțiuni.

Decizia BCE privind factorii taxei
Cum pot retransmite valorile factorilor taxei în perioada destinată formulării de observații?

În cazul în care ați trimis formulare separate privind factorii taxei prin intermediul autorității naționale competente, puteți retransmite datele privind factorii taxei utilizând același format și același canal de transmitere în perioada de 15 zile destinată formulării de observații. Dacă BCE a stabilit factorii taxei pe baza datelor FINREP și/sau COREP, iar valorile activelor totale/expunerilor totale la risc disponibile pe portalul online sunt neactualizate, puteți retransmite raportările FINREP și COREP în perioada de 15 zile destinată formulării de observații prin intermediul autorității naționale competente. A se observa că datele FINREP și COREP se pot modifica după perioada de 15 zile destinată formulării de observații. Cu toate acestea, în scopul taxării, odată ce datele au fost utilizate pentru calcularea taxei de supraveghere pentru perioada de taxare, modificările ulterioare nu vor fi luate în considerare, iar taxele de supraveghere nu vor fi recalculate.

Despre ce este vorba în Decizia BCE privind factorii taxei?

Decizia BCE privind factorii taxei stabilește metodologia și procedurile pentru calcularea celor doi factori ai taxei, respectiv activele totale și expunerea totală la risc.

Sunt obligate sucursalele înființate în țări participante la supravegherea bancară europeană de către instituții de credit cu sediul în state membre neparticipante să furnizeze factorii taxei?

Da. Sucursalele înființate în țări participante la supravegherea bancară europeană de către instituții de credit cu sediul în state membre neparticipante sunt supravegheate de BCE (indirect în cazul instituțiilor mai puțin semnificative) și sunt răspunzătoare de taxele de supraveghere. În funcție de caracterul lor semnificativ, supravegherea directă a acestor sucursale este efectuată fie de BCE, fie de autoritatea națională competentă. Astfel, cu excepția cazului în care fac obiectul Regulamentului FINREP al BCE, sucursalele respective au obligația de a raporta BCE factorii taxei, care vor fi utilizați pentru determinarea taxei lor anuale de supraveghere.

Regulamentul-cadru privind MUS
Exemplu: Banca mea a fuzionat cu o altă bancă la data de 1 februarie 2024. Ce dată de referință se aplică factorilor taxei pentru banca mea?

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere, în cazul în care o entitate supravegheată face obiectul supravegherii doar pentru o parte a perioadei de taxare, taxa anuală de supraveghere va fi calculată în funcție de numărul de luni complete ale perioadei de taxare pentru care entitatea supravegheată face obiectul supravegherii. Pentru perioada de taxare 2024, data de referință aplicabilă factorilor taxei entităților supravegheate este 31 decembrie 2023, în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) litera (ba) din Regulamentul privind taxele de supraveghere. Prin urmare, o taxă de supraveghere va fi stabilită pentru luna ianuarie 2024.

Exemplu: Sucursala noastră plătitoare de taxă și-a încetat activitatea comercială și a fost închisă la data de 1 aprilie 2024. Ce dată de referință se aplică factorilor taxei?

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere, în cazul în care o entitate supravegheată face obiectul supravegherii doar pentru o parte a perioadei de taxare, taxa anuală de supraveghere va fi calculată în funcție de numărul de luni complete ale perioadei de taxare pentru care entitatea supravegheată face obiectul supravegherii. Pentru perioada de taxare 2024, data de referință aplicabilă factorilor taxei entităților supravegheate este 31 decembrie 2023, în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) litera (ba) din Regulamentul privind taxele de supraveghere. Prin urmare, o taxă de supraveghere va fi stabilită pentru perioada ianuarie-martie 2024.

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere
Exemplu: Banca noastră a fost autorizată la 1 aprilie 2024. Ce dată de referință se aplică factorilor taxei?

În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) litera (bc) din Regulamentul privind taxele de supraveghere, pentru debitorii taxei înființați, într-un anumit an, după 1 ianuarie, dar înainte de 1 octombrie, data de referință pentru factorii taxei este sfârșitul trimestrului în care a fost înființat debitorul. De exemplu, în cazul unei entități înființate la 1 aprilie 2024, data de referință este 30 iunie 2024.

Exemplu: Sfârșitul exercițiului nostru contabil diferă de data de 31 decembrie. Ce dată de referință se aplică factorilor taxei?

În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) litera (bb) din Regulamentul privind taxele de supraveghere, atunci când o entitate supravegheată întocmește conturi anuale, inclusiv conturi anuale consolidate, în temeiul unui exercițiu contabil diferit de anul calendaristic, data de referință pentru activele totale este sfârșitul de exercițiu contabil care corespunde perioadei de taxare precedente. De exemplu, în cazul unei entități al cărei exercițiu contabil se încheie la 31 martie, data de referință pentru activele totale va fi 31 martie 2023 pentru perioada de taxare din 2024. Data de referință pentru expunerea totală la risc a entității nu este afectată de sfârșitul atipic al exercițiului său contabil și ar fi tot 31 decembrie 2023 pentru aceeași perioadă de taxare.

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere
Se așteaptă ca sucursalele plătitoare de taxă să furnizeze date statistice atunci când trimit activele totale?

Nu neapărat. În cazul sucursalelor care intră sub incidența Regulamentului FINREP al BCE, aceasta din urmă va determina factorii taxei pe baza activelor totale raportate în scopuri prudențiale. În ceea ce privește sucursalele care au obligația de a transmite formulare privind factorii taxei, activele totale ar trebui să corespundă valorii activelor totale prevăzute la articolul 2 alineatul (12) litera (b) din Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere. Prin urmare, o sucursală a unei instituții de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant ar trebui să trimită BCE activele totale calculate pe baza valorii totale a activelor, astfel cum a fost determinată pornind de la cele mai recente conturi anuale auditate întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (International Financial Reporting Standards – IFRS), care sunt aplicabile în Uniune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, iar dacă aceste conturi anuale nu sunt disponibile, pe baza conturilor anuale întocmite în conformitate cu legislația contabilă națională aplicabilă. În cazul sucursalelor plătitoare de taxă care nu întocmesc conturi anuale, „active totale” înseamnă valoarea totală a activelor, determinată în conformitate cu articolul 51 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), respectiv pe baza datelor statistice. Sucursalele care raportează, pe bază voluntară, valoarea totală a activelor în scopuri prudențiale pot utiliza această valoare pentru a determina factorul taxei „active totale”. Totuși, BCE nu reutilizează datele transmise voluntar în scopul determinării factorilor taxei, trimiterea formularului privind factorii taxei fiind încă necesară.

Este necesară verificarea de către auditor în cazul sucursalelor plătitoare de taxă?

Nu neapărat. În locul verificării de către auditor ca mijloc de certificare a activelor totale ale sucursalei, administratorul sucursalei, sau, în cazul în care acesta nu este disponibil, organul de conducere al instituției de credit care a înființat sucursala plătitoare de taxă certifică activele totale ale sucursalei plătitoare de taxă prin intermediul unei scrisori de gestiune trimise autorității naționale competente relevante. Un model de scrisoare de gestiune este anexat.

Această excepție se aplică numai sucursalelor plătitoare de taxă și nu se aplică debitorilor taxei care au obligația de a furniza verificarea de către auditor a situațiilor financiare, în conformitate cu articolul 3.2 litera (b) din Decizia BCE privind factorii taxei.

...despre modalitatea de plată a taxei de supraveghere

De ce nu am primit o comunicare a taxei?

BCE emite comunicările taxei electronic către debitorii taxei, prin intermediul portalului online al BCE. Data anticipată a emiterii acestora este al doilea trimestru al perioadei de taxare următoare. Pentru perioada de taxare 2023, aceasta este trimestrul II 2024. O notificare automată prin e-mail referitoare la încărcarea corespondenței aferente (comunicarea taxei, scrisoarea de rapel sau ordonanța de plată a unor dobânzi penalizatoare) va fi trimisă la adresa de e-mail preferată (principală) pe care ați indicat-o pe portalul online al BCE.

Pentru debitorii taxei care fac parte din supravegherea bancară europeană în baza cooperării strânse, autoritatea națională competentă relevantă va emite o comunicare a taxei.

În cazul în care nu ați primit comunicarea taxei până la sfârșitul perioadei menționate, vă rugăm să contactați prin e-mail echipa responsabilă de taxare.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Îmi lipsesc detaliile referitoare la plată, dar am primit o comunicare a taxei (sau o scrisoare de rapel sau o ordonanță de plată a unor dobânzi penalizatoare).

Detaliile referitoare la plată sunt întotdeauna menționate la a doua pagină a documentului respectiv. În cazul în care solicitați o confirmare suplimentară a detaliilor referitoare la plată, vă rugăm să contactați prin e-mail echipa responsabilă de taxare.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Trebuie să aflu care este codul TVA (codul de înregistrare fiscală) al BCE înainte de a putea plăti taxa de supraveghere a BCE.

Taxa de supraveghere este considerată o taxă publică în conformitate cu articolul 13 din Directiva privind TVA (2006/112/CE) și, prin urmare, este scutită de TVA. BCE, în calitate de instituție a UE, nu are obligația de a se înregistra în scopuri de TVA sau de impozit pe profit și, în consecință, nu dispune de un număr de identificare fiscală.

Am primit o înștiințare conform căreia trebuie să achităm o taxă de supraveghere autorității noastre naționale competente. Cum o tratăm?

Autoritățile naționale de supraveghere dețin un rol important în procesul de supraveghere bancară din cadrul Mecanismului unic de supraveghere.

Cu toate acestea, costurile lor în materie de supraveghere nu sunt luate în considerare la calcularea taxei de supraveghere achitate BCE. Aceasta înseamnă că autoritățile naționale competente își păstrează dreptul de a percepe taxele prevăzute de dreptul național. Orice întrebări legate de taxa percepută de autoritatea națională competentă ar trebui adresate direct punctului dumneavoastră de contact din cadrul autorității naționale competente.

Autoritățile naționale de supraveghere
Am primit o comunicare a taxei de la Comitetul unic de rezoluție. Cum ar trebui să procedez?

BCE este responsabilă numai de Mecanismul unic de supraveghere (și nu de Mecanismul unic de rezoluție). BCE și Comitetul unic de rezoluție sunt instituții independente. Orice întrebări legate de facturarea aferentă Comitetului unic de rezoluție ar trebui adresate direct punctului dumneavoastră de contact din cadrul Comitetului unic de rezoluție sau autorităților naționale de rezoluție.

Pot plăti taxa de supraveghere prin debitare directă?

Da. De fapt, metoda de plată recomandată de BCE este debitarea directă SEPA. Debitarea directă asigură faptul că taxa este achitată la timp și, prin urmare, evită posibile cheltuieli cu dobânzile în cazul unor plăți întârziate. Dacă optați pentru această metodă de plată, aveți posibilitatea de a introduce datele referitoare la banca dumneavoastră pe portalul online și de a imprima mandatul de debitare directă. Vă rugăm să semnați și să trimiteți originalul la adresa BCE indicată pe mandat sau o copie scanată la adresa de e-mail SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Am transmis un mandat de debitare directă, însă am dori să plătim prin transfer bancar. Este posibil?

Puteți plăti prin transfer bancar cu până la 14 zile înainte de data scadenței, deși acest lucru nu este obligatoriu. Odată ce începem să pregătim runda de debitare directă, veți primi o notificare din partea noastră, în care va fi specificată data exactă de la care ar trebui să nu mai efectuați transferuri. Vă rugăm să respectați acest termen pentru a evita dublarea plăților.

Cum ar trebui să procedez în cazul în care s-a strecurat o greșeală în comunicarea taxei?

În cazul în care există o posibilă eroare materială în comunicarea taxei sau dacă aveți orice alte întrebări cu caracter general, vă rugăm să contactați echipa responsabilă de taxare.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Acest lucru nu aduce atingere dreptului debitorului taxei de a înainta Comitetului administrativ de control o contestație privind comunicarea taxei. Toate contestațiile trebuie transmise în termen de o lună de la primirea comunicării taxei.

Comitetul administrativ de control

Deciziile adoptate de BCE în exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere pot fi, la rândul lor, contestate în fața Curții de Justiție a UE.

Sinteza reacțiilor primite
Ce se întâmplă dacă nu efectuez plata până la termenul prevăzut?

Taxele se plătesc în termen de 35 de zile de la data emiterii comunicării taxei.

În caz de plată parțială sau de neplată a taxelor, BCE are dreptul de a percepe, pentru valoarea datorată a taxei de supraveghere, dobândă care se acumulează zilnic.

Dobânda se acumulează la o rată anuală egală cu rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare ale BCE plus 8 puncte procentuale, pe o perioadă cuprinsă între data la care plata a devenit scadentă și data care precedă ziua în care contul bancar al BCE este creditat cu suma datorată.

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere

...despre probleme tehnice legate de portalul online

Parola mea pentru portalul online nu funcționează. Cum ar trebui să procedez?

Puteți reseta parola făcând clic pe butonul „Request new password” și introducând numele de utilizator și adresa de e-mail deja înregistrată (aceasta este adresa de e-mail desemnată ca fiind preferată pentru comunicarea cu banca dumneavoastră și cea la care BCE trimite notificări). Vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu în cazul în care continuați să întâmpinați probleme.

Mă confrunt cu dificultăți legate de vizualizarea sau editarea informațiilor pe portalul online. Cum ar trebui să procedez?

Portalul online este compatibil numai cu următoarele browsere de internet: Google Chrome (versiunea cea mai recentă), Microsoft Edge (versiunea cea mai recentă), Mozilla Firefox (versiunea cea mai recentă). De asemenea, vă recomandăm să ștergeți modulele cookie din browserul dumneavoastră.

Dacă întâmpinați în continuare probleme tehnice, în pofida respectării indicațiilor de mai sus, vă rugăm să ne contactați prin e-mail.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
După introducerea codului IBAN pentru o debitare directă, primesc un mesaj potrivit căruia „banca nu există” (bank does not exist). Cum ar trebui să procedez?

Vă rugăm să trimiteți echipei responsabile de taxare un e-mail conținând o captură de ecran cu mesajul de eroare și/sau codul IBAN respectiv. Echipa responsabilă de taxare va adăuga codul băncii în sistemul BCE și vă va solicita să reintroduceți codul IBAN prin intermediul portalului online.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Am adăugat mai multe adrese de e-mail pe portalul online. Vor fi trimise comunicări ale taxei la toate aceste adrese de e-mail?

Nu, comunicările taxei sunt trimise numai la adresa de e-mail pe care ați selectat-o ca fiind „preferată”. Vă rugăm să verificați portalul online și, dacă este necesar, să vă modificați preferințele. În cazul în care nu ați primit o notificare privind taxa, vă rugăm să contactați prin e-mail echipa responsabilă de taxare. BCE recomandă să furnizați o adresă de e-mail aferentă unui departament sau unui grup, și nu unui anumit membru al personalului, pentru a asigura că schimbările interne de personal nu afectează comunicarea BCE cu debitorii taxei.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Aș dori să utilizez portalul online și să primesc comunicarea taxei și corespondența aferentă în limba mea națională.

Prin definiție, limba utilizată pe portalul online al BCE este întotdeauna limba engleză. Cu toate acestea, în momentul conectării, utilizatorii își pot alege limba oficială a UE preferată dintre limbile țărilor participante la supravegherea bancară europeană.

În plus, debitorii taxei pot alege, de asemenea, limba în care primesc comunicarea taxei și corespondența aferentă. După conectarea pe portalul online, utilizatorii pot accesa manualul pentru a găsi instrucțiuni cu privire la modul de selectare a limbii de corespondență.

În plus, formularul de debitare directă SEPA de bază este publicat în limbile tuturor țărilor din zona euro pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

În cazul în care aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați direct echipa responsabilă de taxare din cadrul BCE.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate