Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Mokesčio subjektai

Priežiūros mokestis – tai suma, kurią kiekvienas prižiūrimas bankas kasmet moka ECB pastarojo išlaidoms, susijusioms su jo įgyvendinamais priežiūros uždaviniais ir funkcijomis, finansuoti.

ECB turi užtikrinti viso Bendro priežiūros mechanizmo (BPM), apimančio ir ECB tiesiogiai prižiūrimų svarbių bankų, ir netiesiogiai prižiūrimų mažiau svarbių bankų, veiklos efektyvumą ir nuoseklumą. Todėl priežiūros mokestį privalo mokėti visi prižiūrimi bankai.

Tai apima:

Kas kiek moka?

ECB priežiūros mokestis priklauso nuo banko svarbos ir rizikos profilio, t. y. jo priežiūros statuso.

Svarbūs bankai

Svarbius bankus ECB prižiūri tiesiogiai, todėl jie jam turi mokėti didesnį priežiūros mokestį.

Mažiau svarbūs bankai

Mažiau svarbius bankus tiesiogiai prižiūri atitinkama nacionalinė priežiūros institucija, todėl jie ECB moka mažesnį priežiūros mokestį.

Mokesčio subjektas

Kas yra mokesčio subjektas?

Per mokesčio subjektą vyksta bendravimas su ECB visais su metiniu priežiūros mokesčiu susijusiais klausimais.

 • Pavienis subjektas (ne bankų grupė) pats ir yra mokesčio subjektas.
 • Prižiūrimų subjektų grupė turi paskirti vieną mokesčio subjektą visai grupei.

Kaip skiriamas bankų grupės mokesčio subjektas?

Visos bankų grupę sudarančios mokestį mokančios įstaigos privalo paskirti vieną mokestį mokantį banką, kuris būtų visos tos grupės mokesčio subjektas.

Savo mokesčio subjektą bankų grupė paskiria paprastu paštu arba el. paštu nusiųsdama pasirašytą pranešimą ECB. Toks pranešimas laikomas tinkamu tik jeigu:

 • jame nurodytas grupės, dėl kurios teikiamas pranešimas, pavadinimas;
 • jį pasirašė mokesčio subjektas visų grupę sudarančių prižiūrimų subjektų vardu.
Pranešimo apie mokesčio subjektą forma

Kad būtų užtikrintas sklandus mokesčio surinkimo procesas, mokesčio subjektai formas turi pateikti ne vėliau kaip iki atitinkamų metų rugsėjo 30 d.

Jeigu bankų grupėje vyksta pokyčiai, naują pranešimo apie paskirtą mokesčio subjektą formą ECB reikia pateikti tik tuo atveju, jei pokyčiai susiję su:

 • vadovaujančia grupės institucija,
 • dabartiniu mokesčio subjektu.
Dažnai užduodami klausimai

Koks yra mokesčio subjekto vaidmuo?

Mokesčio subjektas yra:

 • atsakingas už informacijos apie mokestinius veiksnius, pagal kuriuos apskaičiuojamas konkretus priežiūros mokestis, pateikimą;
 • kanalas, per kurį ECB teikia visą su priežiūros mokesčio mokėjimu susijusią informaciją;
 • ECB parengto pranešimo apie mokėtiną sumą gavėjas;
 • juridiškai atsakingas už priežiūros mokesčio sumokėjimą iki nustatytos datos;
 • atsakingas už delspinigių, skaičiuojamų nuo laiku nesumokėto priežiūros mokesčio, mokėjimą.

Reglamente dėl priežiūros mokesčių išsamiau aprašyta, kas yra prižiūrimų grupių, mokestį mokančių filialų ir mokestį mokančių kredito įstaigų mokesčio subjektas.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus