Kinek kell felügyeleti díjat fizetnie?

A felügyelt bankok minden évben felügyeleti díjat fizetnek az EKB-nak, amelyből az a felügyeleti feladataiból adódó költségeit fedezi.

Az EKB felel a teljes egységes felügyeleti mechanizmus hatékony és következetes működéséért, azaz a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős bankok mellett a kevésbé jelentős intézményekért is, amelyek fölött közvetett felügyeletet gyakorol. Ebből következően tehát minden felügyelt bank köteles díjat fizetni.

A díjfizetésre kötelezett bankok:

 • a részt vevő országokban alapított összes bank,
 • olyan, részt vevő országban alapított bankfiókok, amelyeknek anyabankját a mechanizmusban részt nem vevő országban alapították.

A jelentőssé minősítést meghatározó kritériumok

A nemzeti felügyeletek

Kinek és mennyi felügyeleti díjat kell fizetnie?

Az EKB-nak fizetendő felügyeleti díj mértéke a bank méretétől és jelentőségétől, azaz felügyeleti státuszától függ.

Jelentős bankok

Mivel a jelentős bankok az EKB közvetlen felügyelete alá esnek, magasabb felügyeleti díjat kell fizetniük az EKB-nak.

Kevésbé jelentős bankok

A kevésbé jelentős bankokat közvetlenül az illetékes nemzeti felügyelet ellenőrzi, így alacsonyabb felügyeleti díjat kell fizetniük az EKB-nak.

A felügyelt bankok listája

A jelentőssé minősítést meghatározó kritériumok

Díjfizető

Ki a díjfizető?

A díjfizető kapcsolattartóként szolgál az EKB irányában az éves felügyeleti díjjal kapcsolatos összes kommunikáció során.

 • A bankcsoporttól különálló intézmények esetében maga az intézmény a díjfizető.
 • A bankcsoporthoz tartozó felügyelt intézmények a csoporton belül kijelölnek egy intézményt, amelyik mindannyiuk nevében díjfizetőként eljár.

Mi a díjfizető feladata?

A díjfizető

 • felel azért, hogy az egyes bankokra kiszabott felügyeleti díj kiszámításához szükséges díjtényezők eljussanak az EKB-hoz;
 • tartja a kapcsolatot az EKB-val a felügyeleti díj kiszámlázásával kapcsolatban;
 • a címzettje és átvevője az EKB által kibocsátott díjfizetési felhívásnak;
 • jogilag kötelezett a felügyeleti díj határidőre való befizetésére;
 • kamatot köteles fizetni a felügyeleti díjhátralék után.

A bankcsoportokra vonatkozó eljárás

A bankcsoportok díjfizetésre kötelezett tagjai kötelesek kijelölni egy díjfizető bankot, amely az egész csoport nevében díjfizetőként jár el.

A díjfizető kijelöléséről aláírt értesítést küldenek postai úton az EKB-nak. Az értesítés kizárólag abban az esetben érvényes, ha:

 • szerepel benne az értesítésben megjelölt bankcsoport minden egyes felügyelet alá eső tagjának neve,
 • a bankcsoport minden egyes felügyelet alá eső tagja nevében aláírták, és
 • a megadott határidőig eljut az EKB-hoz.

Új űrlap a díjfizetői értesítéshez

Egyszerűsített díjfizetői értesítés

Díjfizetői adatlap

A felügyeleti díjakról szóló rendelet további részleteket közöl arról, hogy a felügyelt csoportok, díjfizető fióktelepek és díjfizető hitelintézetek esetében ki a díjfizető. 

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete

Gyakori kérdések