Menu

Kinek kell fizetnie?

A felügyeleti díj az a pénzösszeg, amelyet a felügyelt bankoknak évente fizetniük kell az EKB-nak, hogy az abból a felügyeleti feladatai ellátásának költségeit fedezze.

Az EKB felel az egész egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) – a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős bankok mellett a közvetetten felügyelt kevésbé jelentős intézmények – hatékony és következetes működéséért. Ebből következően minden felügyelt banknak díjfizetési kötelezettsége áll fenn.

Ilyen:

 • a mechanizmusban részt vevő országokban alapított összes bank,
 • a mechanizmusban részt vevő országban alapított olyan bankfiók, amelynek az anyabankját a mechanizmuson kívüli országban alapították.

Kinek és mennyi felügyeleti díjat kell fizetnie?

Az EKB-nak fizetendő felügyeleti díj mértéke a bank fontosságától és kockázati profiljától, azaz felügyeleti státuszától függ.

Jelentős bankok

A jelentős bankokat az EKB közvetlenül felügyeli, ezért magasabb felügyeleti díjat kell fizetniük az EKB-nak.

Kevésbé jelentős bankok

A kevésbé jelentős bankok közvetlenül az illetékes nemzeti felügyelet alá tartoznak, így kevesebb felügyeleti díjat kell fizetniük az EKB-nak.

Díjfizető

Ki a díjfizető?

A díjfizető kapcsolattartóként szolgál az EKB számára az éves felügyeleti díjjal kapcsolatos minden kommunikáció során.

 • Az olyan szervezet, amely nem része bankcsoportnak, maga minősül díjfizetőnek.
 • A bankcsoporthoz tartozó felügyelt intézmények a csoporton belülről jelölik ki azt a szervezetet, amely az egész csoportot díjfizetőként képviseli.

Hogyan jelölik ki a bankcsoport díjfizetőjét?

A bankcsoportok díjfizetésre kötelezett tagjai kötelesek kijelölni a díjfizető bankot, amely az egész csoport nevében díjfizetőként jár el.

E-mailben vagy postán küldik meg az EKB-nak aláírt értesítésben a kijelölt díjfizetőt. Az értesítés csak akkor érvényes, ha:

 • tartalmazza az értesítésben megjelölt csoport nevét;
 • a bankcsoport minden egyes felügyelt szervezete nevében aláírják;

Új díjfizetői értesítőlap

A díjfizetőket kérjük, hogy az űrlapot legkésőbb a tárgyév szeptember 30-áig adják be az akadálytalan díjfizetési folyamat biztosítása érdekében.

Amennyiben megváltozik a bankcsoport, új díjfizető értesítési űrlapot kell az EKB-nak küldeni, de csak akkor, ha a módosulások a következőkhöz kapcsolódnak:

 • a csoport vezetője
 • az aktuális díjfizető

Gyakori kérdések

Mi a díjfizető feladata?

A díjfizető

 • felel azért, hogy az egyes bankokra kiszabott felügyeleti díj kiszámításához szükséges díjtényezők eljussanak az EKB-hoz;
 • tartja a kapcsolatot az EKB-val a felügyeleti díj kiszámlázásával kapcsolatban;
 • a címzettje és átvevője az EKB által kibocsátott díjfizetési felhívásnak;
 • jogilag felelős a felügyeleti díjnak az esedékesség napjáig való befizetéséért;
 • felelős a felügyeleti díjhátralék utáni kamat megfizetéséért.

A felügyeleti díjakról szóló rendeletben további részletek találhatók arról, hogy a felügyelt csoportok, a díjfizető fióktelepek és a díjfizető hitelintézetek esetében ki a díjfizetésre kötelezett.