Kinek kell felügyeleti díjat fizetnie?

A felügyeleti díj az a pénzösszeg, amelyet a felügyelt bankoknak évente fizetniük kell az EKB-nak, hogy az abból a felügyeleti feladatai ellátásának költségeit fedezze.

Az EKB felel az egész egységes felügyeleti mechanizmus – a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős bankok mellett a közvetetten felügyelt kevésbé jelentős intézmények – hatékony és következetes működéséért. Ebből következően minden felügyelt banknak díjfizetési kötelezettsége áll fenn.

Ezek a bankok:

 • a mechanizmusban részt vevő országokban alapított összes bank,
 • a mechanizmusban részt vevő országban alapított olyan bankfiókok, amelyeknek az anyabankját a mechanizmuson kívüli országban alapították.

A jelentőssé minősítés kritériumai
Nemzeti felügyeletek

Kinek és mennyi felügyeleti díjat kell fizetnie?

Az EKB-nak fizetendő felügyeleti díj mértéke a bank méretétől és jelentőségétől, azaz felügyeleti státuszától függ.

Jelentős bankok

Mivel a jelentős bankok az EKB közvetlen felügyelete alá esnek, magasabb felügyeleti díjat kell fizetniük.

Kevésbé jelentős bankok

A kevésbé jelentős bankokat közvetlenül az illetékes nemzeti felügyelet ellenőrzi, így alacsonyabb felügyeleti díjat kell fizetniük az EKB-nak.

Felügyelt bankok jegyzéke
A jelentőssé minősítés kritériumai

Díjfizető

Ki a díjfizető?

A díjfizető kapcsolattartóként szolgál az EKB számára az éves felügyeleti díjjal kapcsolatos minden kommunikáció során.

 • A bankcsoporttól különálló szervezet esetében maga a szervezet a díjfizető.
 • A bankcsoporthoz tartozó felügyelt intézmények a csoporton belül kijelölnek egyet, amely mindannyiuk nevében eljár díjfizetőként.

Hogyan jelölik ki a bankcsoport díjfizetőjét?

A bankcsoportok díjfizetésre kötelezett tagjai kötelesek kijelölni egy díjfizető bankot, amely az egész csoport nevében díjfizetőként jár el.

A díjfizető kijelöléséről normál postai úton, aláírt értesítést küldenek az EKB-nak. Az értesítés kizárólag akkor érvényes, ha:

 • tartalmazza az értesítőben megjelölt bankcsoport minden egyes felügyelt szervezetének a nevét,
 • a bankcsoport minden egyes felügyelt szervezete nevében aláírták.

Új űrlap a díjfizetői értesítésről

Az egyszerűsített díjfizetői értesítő űrlap az eredeti űrlap aktualizálása, amelyet olyankor kell kitölteni, amikor bővül a csoportszerkezet. Az űrlap tartalmazza az adott új leányvállalat írásos beleegyezését az előzőleg jelölt díjfizető kinevezéséhez.

Egyszerűsített díjfizetői értesítő űrlap

A díjfizetésre kötelezetteknek legkésőbb az adott év július 1-jéig be kell adniuk az űrlapot, hogy azt az év októberében kibocsátott díjfizetési felhívásnál figyelembe vehessük.

Gyakori kérdések

Mi a díjfizető feladata?

A díjfizető

 • felel azért, hogy az egyes bankokra kiszabott felügyeleti díj kiszámításához szükséges díjtényezők eljussanak az EKB-hoz;
 • tartja a kapcsolatot az EKB-val a felügyeleti díj kiszámlázásával kapcsolatban;
 • a címzettje és átvevője az EKB által kibocsátott díjfizetési felhívásnak;
 • jogilag felelős a felügyeleti díj határidőre való befizetéséért;
 • felelős a felügyeleti díjhátralék utáni kamat megfizetéséért.

Díjfizetői adatlap

A felügyeleti díjakról szóló rendeletben további részletek találhatók arról, hogy a felügyelt csoportok, a díjfizető fióktelepek és a díjfizető hitelintézetek esetében ki a díjfizetésre kötelezett.

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete
Gyakori kérdések