Hvem skal betale?

Banker, som er underlagt tilsyn, skal hvert år betale et gebyr til dækning af ECB's udgifter i forbindelse med tilsynsopgaverne.

ECB er ansvarlig for, at Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Single Supervisory Mechanism, SSM) fungerer effektivt og konsekvent som en helhed (dvs. både de signifikante banker, som er underlagt direkte tilsyn, og de mindre signifikante banker, som er underlagt indirekte tilsyn). Alle banker under tilsyn skal derfor betale.

Disse omfatter:

 • alle banker, der er etableret i deltagerlandene
 • filialer etableret i et deltagerland, hvis moderselskab er etableret i et ikke-deltagende medlemsland.

Kriterier for signifikans

Nationale tilsynsmyndigheder

Hvor meget skal de enkelte banker betale?

ECB's tilsynsgebyr afhænger af bankernes størrelse og betydning, dvs. deres tilsynsstatus.

Signifikante banker

Signifikante banker er underlagt ECB's direkte tilsyn og skal derfor betale et større tilsynsgebyr til ECB.

Mindre signifikante banker

De nationale tilsynsmyndigheder fører tilsyn med de mindre signifikante banker, som derfor skal betale et lavere tilsynsgebyr til ECB.

Fortegnelse over banker, som er underlagt tilsyn

Kriterier for signifikans

Gebyrbetaler

Hvem er gebyrbetaler?

Gebyrbetaler (benævnt gebyrdebitor i ECB's forordning om tilsynsgebyrer) er ECB's kontaktpunkt for al kommunikation om det årlige tilsynsgebyr.

 • Enheder, som ikke er en del af en bankkoncern, har status som gebyrbetaler.
 • For så vidt angår bankkoncerner under tilsyn, udnævner medlemmerne af koncernen en enhed som gebyrbetaler på hele koncernens vegne.

Hvilken rolle spiller gebyrbetaler?

Gebyrbetaler er

 • ansvarlig for at sikre, at de nødvendige gebyrfaktorer til at beregne de individuelle tilsynsgebyrer foreligger.
 • kontaktpunkt for al kommunikation fra ECB i forbindelse med faktureringen af tilsynsgebyrer.
 • adressat og modtager af gebyrmeddelelsen, som udstedes af ECB.
 • juridisk ansvarlig for at betale tilsynsgebyret inden forfaldsdatoen.
 • ansvarlig for at betale renter på forsinkede betalinger af tilsynsgebyrer.

Bankkoncerner

Alle gebyrbetalende institutter, som er en del af en koncern, udnævner en fælles gebyrbetaler for hele koncernen.

Koncerner udnævner deres gebyrbetaler ved at sende en underskrevet meddelelse til ECB med almindelig post. En sådan meddelelse er kun gyldig, hvis

 • den indeholder navnene på alle enheder under tilsyn i den koncern, som meddelelsen omfatter.
 • den er underskrevet på vegne af alle koncernens enheder under tilsyn.
 • den når frem til ECB inden for den fastsatte frist.

New fee debtor notification form

Simplified fee debtor notification form

Fee debtor contact details form

Forordningen om tilsynsgebyrer indeholder nærmere oplysninger om, hvem der er gebyrbetaleren for koncerner under tilsyn, gebyrbetalende filialer og gebyrbetalende kreditinstitutter.

ECB's forordning om tilsynsgebyrer

Ofte stillede spørgsmål