SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Gebyrdebitor

Tilsynsgebyret er det årlige beløb, som hver enkelt bank under tilsyn betaler til ECB, og som finansierer ECB's omkostninger i forbindelse med tilsynsopgaverne og ansvaret for tilsynet.

ECB har ansvaret for, at Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) som helhed fungerer effektivt og konsekvent, dvs. de signifikante banker, som er under ECB's direkte tilsyn, og de mindre signifikante banker, som ECB fører indirekte tilsyn med. Derfor skal alle banker under tilsyn betale.

Disse omfatter:

Hvem betaler hvor meget?

ECB's tilsyn afhænger af bankens størrelse og risikoprofil, dvs. dens tilsynsstatus.

Signifikante banker

Signifikante banker er under ECB's direkte tilsyn og skal derfor betale et større tilsynsgebyr til ECB.

Mindre signifikante banker

Mindre signifikante banker er under deres respektive nationale tilsynsmyndigheders direkte tilsyn og betaler derfor et mindre tilsynsgebyr til ECB.

Gebyrbetaler

Hvem er gebyrbetaler?

Gebyrbetaleren er ECB's kontaktpunkt i al kommunikation vedrørende det årlige tilsynsgebyr.

 • Er der tale om en enkelt enhed, som ikke er en del af en bankkoncern, er enheden selv gebyrbetaler.
 • Er der tale om en koncern bestående af enheder under tilsyn, skal koncernmedlemmerne udpege en enhed, der fungerer som gebyrbetaler på hele koncernens vegne.

Hvordan udpeges en gebyrbetaler for en bankkoncern?

Alle gebyrbetalende institutter, som er en del af en bankkoncern, skal udpege en enkelt gebyrbetalende bank, der fungerer som gebyrbetaler på hele koncernens vegne.

Bankkoncerner udpeger en gebyrbetaler ved at sende en underskrevet meddelelse til ECB pr. brev eller e-mail. Meddelelsen er kun gyldig, hvis den:

 • indeholder navnet på den koncern, som meddelelsen omfatter
 • er underskrevet af gebyrbetaler på vegne af alle koncernens enheder under tilsyn. Formular til meddelelse om gebyrbetaler
Fee debtor notification form

For at sikre, at gebyropkrævningen kan foregå gnidningsløst, skal gebyrbetalerne indsende formularen senest 30. september det pågældende år.

Sker der ændringer i en bankkoncern, skal der kun indsendes en ny formular til meddelelse om gebyrbetaler, hvis disse vedrører:

 • koncernens hovedkontor
 • den aktuelle gebyrbetaler
Ofte stillede spørgsmål

Hvad er gebyrbetalers rolle?

Gebyrbetaler er:

 • ansvarlig for at sikre, at de gebyrfaktorer, som er nødvendige, for at de individuelle tilsynsgebyrer kan beregnes, er indberettet
 • kontaktpunkt for al kommunikation fra ECB, hvad angår faktureringen af tilsynsgebyrer
 • adressat for og modtager af den gebyrmeddelelse, som ECB udsteder
 • juridisk ansvarlig for rettidig betaling af tilsynsgebyret
 • ansvarlig for at betale renter, hvis fristen for betaling af tilsynsgebyrerne overskrides.

Forordningen om tilsynsgebyrer indeholder nærmere regler om, hvem der er gebyrbetaler (i forordningen benævnt gebyrdebitor), når der er tale om koncerner under tilsyn, gebyrbetalende filialer og gebyrbetalende kreditinstitutter.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing