Tko je dužan plaćati naknadu?

Naknada za nadzor iznos je koji svaka nadzirana banka godišnje plaća ESB-u kako bi financirala troškove ESB-a povezane s njegovim nadzornim zadaćama i dužnostima.

ESB je odgovoran za uspješno i dosljedno funkcioniranje Jedinstvenog nadzornog mehanizma u cijelosti, to jest značajnih banaka koje izravno nadzire i manje značajnih banaka koje neizravno nadzire. Naknadu su stoga dužne plaćati sve nadzirane banke.

Uključene su:

 • sve banke sa sjedištem u državi sudionici
 • podružnice u državi sudionici čija matična banka ima sjedište u državi nesudionici.

Vrste nadziranih banaka

Koje države sudjeluju?

Koliko tko plaća?

Naknada za nadzor ESB-a povezana je s veličinom i važnošću banke, tj. s njezinim nadzornim statusom.

Značajne banke

Značajne banke ESB izravno nadzire i zbog toga su mu dužne plaćati veću naknadu za nadzor.

Manje značajne banke

Manje značajne banke izravno nadziru nadležna nacionalna nadzorna tijela i one zbog toga ESB-u plaćaju manju naknadu za nadzor.

Popis nadziranih banaka

Kriteriji za određivanje značajnosti

Obveznik naknade

Tko je obveznik naknade?

Obveznik naknade kontaktna je točka za sve kontakte s ESB-om u vezi s godišnjim naknadama za nadzor.

 • Pojedinačni subjekti, koji nisu dio bankovne grupe, sami su obveznici naknade.
 • Za grupe nadziranih subjekata, članovi moraju imenovati jedan subjekt koji će postupati u svojstvu obveznika naknade u ime cijele grupe.

Kakvu ulogu ima obveznik naknade?

Obveznik naknade:

 • dužan je osigurati dostavljanje faktora naknade koji su potrebni za izračun pojedinačnih naknada za nadzor
 • kontaktna je točka za sva priopćenja ESB-a u vezi s izdavanjem računa za naknade za nadzor
 • primatelj je obavijesti o naknadi koju izdaje ESB
 • pravno je odgovoran za plaćanje naknade do datuma dospijeća
 • dužan je plaćati kamate na nepodmireni iznos naknade za nadzor.

Postupanje prema bankovnim grupama

Sve institucije koje plaćaju naknadu i dio su bankovne grupe imenuju jednu banku koja plaća naknadu koja će postupati u svojstvu obveznika naknade u ime cijele grupe.

Bankovne grupe imenuju obveznika naknade tako što ESB-u običnom poštom šalju potpisanu obavijest. Takva se obavijest smatra valjanom samo:

 • ako su u njoj navedeni nazivi svih nadziranih subjekata grupe na koje se obavijest odnosi
 • ako je potpisana u ime svih nadziranih subjekata koji su dio grupe
 • ako je dostavljena ESB-u u zadanom roku.

Obrazac obavijesti o imenovanju obveznika naknade

Obrazac za dostavljanje podataka za kontakt s obveznikom naknade

Uredba o naknadama za nadzor sadržava više pojedinosti o postupanju prema bankovnim grupama te konsolidaciji društava kćeri i podružnica.

Uredba ESB-a o naknadama za nadzor