Tko je dužan plaćati naknadu?

Naknada za nadzor iznos je koji svaka nadzirana banka godišnje plaća ESB-u kako bi financirala troškove ESB-a povezane s njegovim nadzornim zadaćama i dužnostima.

ESB je odgovoran za uspješno i dosljedno funkcioniranje Jedinstvenog nadzornog mehanizma u cijelosti, to jest značajnih banaka koje izravno nadzire i manje značajnih banaka koje neizravno nadzire. Naknadu su stoga dužne plaćati sve nadzirane banke.

Uključene su:

 • sve banke sa sjedištem u državi sudionici
 • podružnice u državi sudionici čija matična banka ima sjedište u državi nesudionici.

Kriteriji za utvrđivanje značajnosti

Nacionalna nadzorna tijela

Koliko tko plaća?

Naknada za nadzor ESB-a povezana je s veličinom i važnošću banke, tj. s njezinim nadzornim statusom.

Značajne banke

Značajne banke ESB izravno nadzire i zbog toga su mu dužne plaćati veću naknadu za nadzor.

Manje značajne banke

Manje značajne banke izravno nadziru nadležna nacionalna nadzorna tijela i one zbog toga ESB-u plaćaju manju naknadu za nadzor.

Popis nadziranih banaka

Kriteriji za utvrđivanje značajnosti

Obveznik naknade

Tko je obveznik naknade?

Obveznik naknade kontaktna je točka za sve kontakte s ESB-om u vezi s godišnjim naknadama za nadzor.

 • Pojedinačni subjekti, koji nisu dio bankovne grupe, sami su obveznici naknade.
 • Za grupe nadziranih subjekata, članovi moraju imenovati jedan subjekt koji će postupati u svojstvu obveznika naknade u ime cijele grupe.

Kakvu ulogu ima obveznik naknade?

Obveznik naknade:

 • dužan je osigurati dostavljanje faktora naknade koji su potrebni za izračun pojedinačnih naknada za nadzor
 • kontaktna je točka za sva priopćenja ESB-a u vezi s izdavanjem računa za naknade za nadzor
 • primatelj je obavijesti o naknadi koju izdaje ESB
 • pravno je odgovoran za plaćanje naknade do datuma dospijeća
 • dužan je plaćati kamate na nepodmireni iznos naknade za nadzor.

Postupanje prema bankovnim grupama

Sve institucije koje plaćaju naknadu i dio su bankovne grupe imenuju jednu banku koja plaća naknadu koja će postupati u svojstvu obveznika naknade u ime cijele grupe.

Bankovne grupe imenuju obveznika naknade tako što ESB-u običnom poštom šalju potpisanu obavijest. Takva se obavijest smatra valjanom samo:

 • ako su u njoj navedeni nazivi svih nadziranih subjekata grupe na koje se obavijest odnosi
 • ako je potpisana u ime svih nadziranih subjekata koji su dio grupe
 • ako je dostavljena ESB-u u zadanom roku.

Novi obrazac za imenovanje obveznika naknade

Pojednostavljeni obrazac za imenovanje obveznika naknade

Novi obrazac za imenovanje obveznika naknade

Pojednostavljeni obrazac za imenovanje obveznika naknade

Obrazac za dostavljanje podataka za kontakt s obveznikom naknade

Uredba o naknadama za nadzor sadržava više pojedinosti o tome tko je obveznik naknade kad je riječ o nadziranim grupama, podružnicama koje plaćaju naknadu i kreditnim institucijama koje plaćaju naknadu.

Uredba ESB-a o naknadama za nadzor

Česta pitanja