Cine trebuie să plătească?

Taxa de supraveghere este suma plătită anual BCE de fiecare bancă supravegheată pentru a finanța costurile BCE aferente atribuțiilor și responsabilităților de supraveghere ale acesteia.

BCE este responsabilă de funcționarea eficace și coerentă a Mecanismului unic de supraveghere în toate aspectele sale, respectiv de funcționarea băncilor semnificative, pe care le supraveghează direct, și de cea a băncilor mai puțin semnificative, pe care le supraveghează indirect. Prin urmare, toate băncile supravegheate au obligația de a plăti taxa.

Acestea includ:

 • toate băncile cu sediul în țările participante;
 • sucursalele înființate într-o țară participantă de o bancă-mamă cu sediul într‑o țară neparticipantă.

Criterii pentru stabilirea caracterului semnificativ

Autoritățile naționale de supraveghere

Cine cât plătește?

Valoarea taxei de supraveghere a BCE depinde de dimensiunea și importanța fiecărei bănci, respectiv de statutul de supraveghere al acesteia.

Băncile semnificative

Băncile semnificative sunt supravegheate direct de BCE și, prin urmare, acestea trebuie să achite BCE o taxă de supraveghere mai mare.

Băncile mai puțin semnificative

Băncile mai puțin semnificative sunt supravegheate direct de autoritatea națională de supraveghere respectivă și achită astfel BCE o taxă de supraveghere mai mică.

Lista băncilor supravegheate

Criterii pentru stabilirea caracterului semnificativ

Debitorul taxei

Cine este debitorul taxei?

Debitorul taxei servește drept punct de contact pentru BCE în ceea ce privește toate comunicările privind taxa anuală de supraveghere.

 • În cazul unei entități unice care nu face parte dintr-un grup bancar, entitatea însăși este debitorul taxei.
 • În cazul unui grup de entități supravegheate, membrii grupului trebuie să desemneze entitatea care să acționeze în calitate de debitor al taxei pentru întregul grup.

Care este rolul debitorului taxei?

Debitorul taxei:

 • are responsabilitatea de a asigura furnizarea factorilor taxei necesari pentru calcularea taxelor de supraveghere individuale;
 • servește drept punct de contact pentru toate comunicările BCE cu privire la facturarea taxelor de supraveghere;
 • este destinatarul și recipientul comunicării taxei emise de BCE;
 • este responsabil din punct de vedere legal de plata taxei de supraveghere până la scadență;
 • este responsabil de achitarea dobânzii aferente plăților întârziate pentru taxele de supraveghere.

Tratamentul aplicat grupurilor bancare

Toate instituțiile plătitoare de taxă care fac parte dintr-un grup bancar trebuie să desemneze o singură bancă plătitoare de taxă care va acționa în calitate de debitor al taxei pentru întregul grup.

Grupurile bancare desemnează un debitor al taxei într-o notificare semnată transmisă prin poștă BCE. O astfel de notificare este valabilă numai în cazul în care:

 • precizează denumirea tuturor entităților supravegheate din cadrul grupului care face obiectul notificării;
 • este semnată în numele tuturor entităților supravegheate din cadrul grupului;
 • este primită de BCE înainte de expirarea termenului stabilit.

Formular nou de notificare a debitorului taxei

Formular simplificat de notificare a debitorului taxei

Formular pentru datele de contact ale debitorului taxei

Regulamentul privind taxele de supraveghere cuprinde detalii suplimentare despre cine este debitorul taxei în cazul grupurilor supravegheate, al sucursalelor plătitoare de taxă și al instituțiilor de credit plătitoare de taxă.

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere

Întrebări frecvente