Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Debitorii taxei

Taxa de supraveghere este suma plătită anual BCE de fiecare bancă supravegheată pentru a finanța costurile BCE aferente atribuțiilor și responsabilităților de supraveghere ale acesteia.

BCE este responsabilă de funcționarea eficace și coerentă a Mecanismului unic de supraveghere (MUS) în ansamblu, respectiv de funcționarea băncilor semnificative, pe care le supraveghează direct, și de cea a băncilor mai puțin semnificative, pe care le supraveghează indirect. Prin urmare, toate băncile supravegheate au obligația de a plăti taxa.

Acestea includ:

Cine și cât plătește?

Valoarea taxei de supraveghere a BCE depinde de importanța și profilul de risc al unei bănci, respectiv de statutul de supraveghere al acesteia.

Bănci semnificative

Băncile semnificative sunt supravegheate direct de BCE și, prin urmare, trebuie să achite BCE o taxă de supraveghere mai mare.

Bănci mai puțin semnificative

Băncile mai puțin semnificative sunt supravegheate direct de autoritatea națională de supraveghere relevantă și, prin urmare, achită BCE o taxă de supraveghere mai mică.

Debitorul taxei

Cine este debitorul taxei?

Debitorul taxei servește drept punct de contact pentru BCE în ceea ce privește toate comunicările legate de taxa anuală de supraveghere.

 • În cazul unei entități unice care nu face parte dintr-un grup bancar, entitatea însăși este debitorul taxei.
 • În cazul unui grup de entități supravegheate, membrii grupului trebuie să desemneze o entitate care să acționeze în calitate de debitor al taxei pentru întregul grup.

Cum este desemnat debitorul taxei pentru un grup bancar?

Toate instituțiile plătitoare de taxă care fac parte dintr-un grup bancar trebuie să desemneze o singură bancă plătitoare de taxă care va acționa în calitate de debitor al taxei pentru întregul grup.

Grupurile bancare desemnează un debitor al taxei într-o notificare semnată transmisă BCE prin poștă sau prin e-mail. O astfel de notificare este valabilă numai în cazul în care:

 • precizează denumirea grupului acoperit de notificare;
 • este semnată de debitorul taxei în numele tuturor entităților supravegheate din cadrul grupului.
Formular de notificare a debitorului taxei

Debitorii taxei au obligația de a trimite formularul cel târziu până la data de 30 septembrie a anului respectiv pentru a asigura un proces de taxare fără probleme.

În eventualitatea producerii unor schimbări în cadrul unui grup bancar, o notificare nouă a debitorului taxei ar trebui transmisă BCE numai dacă schimbările se referă la:

 • instituția aflată în fruntea grupului;
 • debitorul actual al taxei.
Întrebări frecvente

Care este rolul debitorului taxei?

Debitorul taxei:

 • are responsabilitatea de a asigura furnizarea factorilor taxei necesari pentru calcularea taxelor de supraveghere individuale;
 • servește drept punct de contact pentru toate comunicările BCE cu privire la facturarea taxelor de supraveghere;
 • este destinatarul și recipientul comunicării taxei emise de BCE;
 • este responsabil din punctul de vedere legal de plata taxei de supraveghere până la scadență;
 • este responsabil de plata dobânzii aferente plăților întârziate pentru taxele de supraveghere.

Regulamentul privind taxele de supraveghere stabilește detalii suplimentare referitoare la debitorul taxei în cazul grupurilor supravegheate, al sucursalelor plătitoare de taxă și al instituțiilor de credit plătitoare de taxă.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate