Cine trebuie să plătească?

Taxa de supraveghere este suma plătită anual BCE de fiecare bancă supravegheată pentru a finanța costurile BCE aferente atribuțiilor și responsabilităților de supraveghere ale acesteia.

BCE este responsabilă de funcționarea eficace și coerentă a Mecanismului unic de supraveghere în ansamblu, respectiv de funcționarea băncilor semnificative, pe care le supraveghează direct, și de cea a băncilor mai puțin semnificative, pe care le supraveghează indirect. Prin urmare, toate băncile supravegheate au obligația de a plăti taxa.

Acestea includ:

 • toate băncile cu sediul în țările participante;
 • sucursalele înființate într-o țară participantă de către o bancă-mamă cu sediul într-o țară neparticipantă.

Criterii pentru stabilirea caracterului semnificativ
Autorități naționale de supraveghere

Cine și cât plătește?

Valoarea taxei de supraveghere a BCE depinde de dimensiunea și importanța fiecărei bănci, respectiv de statutul de supraveghere al acesteia.

Bănci semnificative

Băncile semnificative sunt supravegheate direct de BCE și, prin urmare, acestea trebuie să achite BCE o taxă de supraveghere mai mare.

Bănci mai puțin semnificative

Băncile mai puțin semnificative sunt supravegheate direct de autoritatea națională de supraveghere respectivă și achită astfel BCE o taxă de supraveghere mai mică.

Lista băncilor supravegheate
Criterii pentru stabilirea caracterului semnificativ

Debitorul taxei

Cine este debitorul taxei?

Debitorul taxei servește drept punct de contact pentru BCE în ceea ce privește toate comunicările privind taxa anuală de supraveghere.

 • În cazul unei entități unice care nu face parte dintr-un grup bancar, entitatea însăși este debitorul taxei.
 • În cazul unui grup de entități supravegheate, membrii grupului trebuie să desemneze entitatea care să acționeze în calitate de debitor al taxei pentru întregul grup.

Cum este desemnat debitorul taxei pentru un grup bancar?

Toate instituțiile plătitoare de taxă care fac parte dintr-un grup bancar trebuie să desemneze o singură bancă plătitoare de taxă care va acționa în calitate de debitor al taxei pentru întregul grup.

Grupurile bancare desemnează un debitor al taxei într-o notificare semnată transmisă prin poștă BCE. O astfel de notificare este valabilă numai în cazul în care:

 • precizează denumirea tuturor entităților supravegheate din cadrul grupului care face obiectul notificării;
 • este semnată în numele tuturor entităților supravegheate din cadrul grupului.

Formular nou de notificare a debitorului taxei

Formularul simplificat de notificare a debitorului taxei servește ca versiune actualizată a formularului furnizat inițial în eventualitatea extinderii structurii grupului. Formularul include consimțământul scris al fiecărei filiale noi cu privire la numirea debitorului taxei desemnat anterior.

Formular simplificat de notificare a debitorului taxei

Debitorii taxei trebui să trimită formularul cel târziu până la data de 1 iulie a fiecărui an pentru a fi luat în considerare la emiterea comunicării taxei în luna octombrie a anului respectiv.

Întrebări frecvente

Care este rolul debitorului taxei?

Debitorul taxei:

 • are responsabilitatea de a asigura furnizarea factorilor taxei necesari pentru calcularea taxelor de supraveghere individuale;
 • servește drept punct de contact pentru toate comunicările BCE cu privire la facturarea taxelor de supraveghere;
 • este destinatarul și recipientul comunicării taxei emise de BCE;
 • este responsabil din punct de vedere legal de plata taxei de supraveghere până la scadență;
 • este responsabil de plata dobânzii aferente plăților întârziate pentru taxele de supraveghere.

Formular privind datele de contact ale debitorului taxei

Regulamentul privind taxele de supraveghere stabilește detalii suplimentare referitoare la debitorul taxei în cazul grupurilor supravegheate, al sucursalelor plătitoare de taxă și al instituțiilor de credit plătitoare de taxă.

Regulamentul privind taxele de supraveghere
Întrebări frecvente