Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Maksājuma veicējs

Uzraudzības maksa ir summa, kas ikvienai uzraudzītajai bankai katru gadu jāmaksā ECB, lai finansētu ECB izdevumus saistībā ar tās uzraudzības uzdevumiem un pienākumiem.

ECB atbild par visa Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) efektīvu un konsekventu darbību, t.i., gan par nozīmīgajām bankām, ko tā uzrauga tiešā veidā, gan mazāk nozīmīgajām bankām, ko tā uzrauga netiešā veidā. Tāpēc visām uzraudzītajām bankām ir pienākums maksāt uzraudzības maksu.

Pie tām pieder:

Cik jāmaksā katrai bankai?

ECB uzraudzības maksa atkarīga no bankas nozīmības un riska profila, t.i., tās uzraudzības statusa.

Nozīmīgās bankas

Nozīmīgās bankas pakļautas tiešai ECB uzraudzībai, un tādējādi tām jāmaksā ECB lielāka uzraudzības maksa.

Mazāk nozīmīgās bankas

Mazāk nozīmīgās bankas tieši uzrauga attiecīgo valstu uzraudzības iestādes, tāpēc uzraudzības maksa, kas tām jāmaksā ECB, ir mazāka.

Maksājuma veicējs

Kas ir maksājuma veicējs?

Maksājuma veicējs darbojas kā kontaktpunkts saziņā ar ECB visos ar gada uzraudzības maksu saistītajos jautājumos.

 • Atsevišķa iestāde, kas nav daļa no banku grupas, pati ir maksājuma veicējs.
 • Uzraudzīto iestāžu grupas gadījumā grupas dalībnieki nominē vienu iestādi, kas darbojas kā maksājuma veicējs visas grupas vārdā.

Kā nominē banku grupas maksājuma veicēju?

Visas iestādes, kuras ietilpst banku grupā un kurām jāmaksā uzraudzības maksa, nominē vienu maksātāju banku, kas darbojas kā maksājuma veicējs visas grupas vārdā.

Banku grupas nominē maksājuma veicēju, nosūtot ECB pa pastu vai e-pastu parakstītu paziņojumu. Paziņojums tiek uzskatīts par derīgu, ja izpildīti šādi nosacījumi:

 • tajā norādīts grupas nosaukums, uz kuru attiecas paziņojums;
 • to parakstījis maksājuma veicējs visu grupas uzraudzīto iestāžu vārdā.
Paziņojuma par maksājuma veicēju veidlapa

Maksājuma veicējiem veidlapa jāiesniedz ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 30. septembrim, lai nodrošinātu raitu maksu iekasēšanas procesu.

Ja banku grupā notikušas pārmaiņas, jauns paziņojums par maksājuma veicēju ECB jāiesniedz tikai tad, ja pārmaiņas saistītas ar:

 • grupas galveno struktūru;
 • pašreizējo maksājuma veicēju.
Bieži uzdotie jautājumi

Kāda ir maksājuma veicēja loma?

Maksājuma veicējs

 • nodrošina, lai tiktu iesniegti uzraudzības maksas aprēķināšanai nepieciešamie maksu noteicošie faktori;
 • darbojas kā kontaktpunkts, ECB sniedzot jebkāda veida paziņojumus saistībā ar uzraudzības maksas rēķinu izrakstīšanu;
 • ir ECB sagatavoto uzraudzības paziņojumu adresāts un saņēmējs;
 • uzņemas juridisku atbildību par uzraudzības maksas samaksu noteiktajā termiņā;
 • ir atbildīgs par procentu samaksu uzraudzības maksas kavējumu gadījumā.

Regulā par uzraudzības maksām sīkāk noteikts, kas ir maksājuma veicējs uzraudzītās grupas, maksātājas filiāles un maksātājas kredītiestādes gadījumā.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana