Kdo mora plačati nadomestilo?

Nadomestilo za nadzor je znesek, ki ga mora enkrat letno plačati vsaka nadzorovana banka, da bi krila stroške, ki jih ima ECB z izvajanjem nadzorniških nalog in pristojnosti.

ECB je odgovorna za učinkovito in skladno delovanje enotnega mehanizma nadzora kot celote, torej tako pomembnih bank, ki jih nadzira neposredno, kot tudi manj pomembnih bank, ki jih nadzira posredno. Nadomestilo morajo torej plačati vse nadzorovane banke.

Mednje spadajo:

 • vse banke s sedežem v sodelujočih državah
 • podružnice s sedežem v sodelujoči državi, ki jih ustanovijo matične banke s sedežem v nesodelujoči državi

Merila za določitev pomembnosti
Nacionalni nadzorniki

Kdo plača koliko?

Nadomestilo ECB za nadzor je povezano z velikostjo in pomembnostjo banke, tj. z njenim nadzornim statusom.

Pomembne banke

Pomembne banke so pod neposrednim nadzorom ECB in morajo zato ECB plačati višje nadomestilo.

Manj pomembne banke

Manj pomembne banke so pod neposrednim nadzorom nacionalnega nadzornega organa v državi, v kateri imajo sedež, in zato ECB plačajo nižje nadomestilo.

Seznam nadzorovanih bank
Merila za določitev pomembnosti

Zavezanec za plačilo nadomestila

Kdo je zavezanec?

Zavezanec deluje kot kontaktna točka za vso komunikacijo z ECB v zvezi z letnim nadomestilom za nadzor.

 • V primeru samostojnih subjektov, ki niso člani bančne skupine, je ta subjekt sam zavezanec za plačilo nadomestila.
 • V primeru skupine nadzorovanih subjektov morajo člani skupine imenovati en subjekt, ki bo kot zavezanec deloval v imenu celotne skupine.

Kako se imenuje zavezanec za plačilo nadomestila za bančno skupino?

Vse institucije plačnice nadomestila, ki so članice bančne skupine, morajo imenovati banko plačnico nadomestila, ki bo delovala kot zavezanec za plačilo nadomestila v imenu celotne skupine.

Bančne skupine imenujejo zavezanca tako, da ECB po redni pošti pošljejo podpisano uradno obvestilo o imenovanju. Takšno obvestilo je veljavno samo pod pogojem, da:

 • so na njem navedena imena vseh nadzorovanih subjektov v skupini, za katere velja obvestilo;
 • je podpisano v imenu vseh nadzorovanih subjektov v skupini.

Novi obrazec za uradno obvestilo o zavezancu za plačilo nadomestila

Če se struktura skupine poveča, se poenostavljeni obrazec za uradno obvestilo o zavezancu za plačilo nadomestila uporabi kot posodobljena različica prvotno poslanega obrazca. Obrazec vsebuje pisno soglasje vseh novih podrejenih družb k predhodno imenovanemu zavezancu za plačilo nadomestila.

Poenostavljeni obrazec za uradno obvestilo o zavezancu za plačilo nadomestila

Zavezanci morajo obrazec oddati najpozneje do 1. julija vsakega leta, da se lahko oktobra istega leta upošteva pri izdaji obvestila o nadomestilu.

Pogosta vprašanja

Kakšna je vloga zavezanca za plačilo nadomestila?

Zavezanec je:

 • odgovoren za to, da se faktorja za izračun nadomestila posredujeta ECB;
 • kontaktna točka za vso komunikacijo z ECB v zvezi z zaračunavanjem nadomestil za nadzor;
 • naslovnik in prejemnik obvestila o nadomestilu, ki ga izda ECB;
 • pravno odgovoren za plačilo nadomestila do roka;
 • odgovoren za plačilo zamudnih obresti, če nadomestila ne plača pravočasno.

Obrazec za posredovanje kontaktnih podatkov zavezanca

V uredbi o nadomestilih za nadzor je podrobneje opredeljeno, kdo je zavezanec za plačilo nadomestila v primeru nadzorovanih skupin ter podružnic in kreditnih institucij, ki so plačnice nadomestila.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor
Pogosta vprašanja