Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Zavezanci za plačilo

Nadomestilo za nadzor je znesek, ki ga mora enkrat letno plačati vsaka nadzorovana banka, da bi krila stroške, ki jih ima ECB z izvajanjem nadzorniških nalog in pristojnosti.

ECB je odgovorna za učinkovito in dosledno delovanje enotnega mehanizma nadzora (EMN) kot celote, torej tako pomembnih bank, ki jih nadzira neposredno, kot tudi manj pomembnih bank, ki jih nadzira posredno. Nadomestilo morajo torej plačati vse nadzorovane banke.

Mednje spadajo:

Kdo plača koliko?

Nadomestilo ECB za nadzor je povezano s pomembnostjo in profilom tveganosti banke, tj. z njenim nadzornim statusom.

Pomembne banke

Pomembne banke so pod neposrednim nadzorom ECB in morajo zato ECB plačati višje nadomestilo.

Manj pomembne banke

Manj pomembne banke so pod neposrednim nadzorom nacionalnega nadzornega organa v državi, v kateri imajo sedež, in zato ECB plačajo nižje nadomestilo.

Zavezanec za plačilo nadomestila

Kdo je zavezanec?

Zavezanec za plačilo nadomestila deluje kot kontaktna točka za vso komunikacijo z ECB v zvezi z letnimi nadomestili za nadzor.

 • V primeru samostojnih subjektov, ki niso člani bančne skupine, je ta subjekt sam zavezanec za plačilo nadomestila.
 • V primeru skupine nadzorovanih subjektov morajo člani skupine imenovati en subjekt, ki bo kot zavezanec deloval v imenu celotne skupine.

Kako se imenuje zavezanec za plačilo nadomestila za bančno skupino?

Vse institucije plačnice nadomestila, ki so članice bančne skupine, morajo imenovati eno banko plačnico nadomestila, ki bo delovala kot zavezanec za plačilo nadomestila v imenu celotne skupine.

Bančne skupine imenujejo zavezanca tako, da ECB po navadni ali elektronski pošti pošljejo podpisano uradno obvestilo o imenovanju. Takšno obvestilo je veljavno samo pod pogojem, da:

 • je v njem navedeno ime skupine, za katero velja obvestilo
 • ga je podpisal zavezanec za plačilo nadomestila v imenu vseh nadzorovanih subjektov v skupini
Obrazec za obvestilo o zavezancu za plačilo nadomestila

Za nemoten potek postopka morajo zavezanci za plačilo nadomestila obvestilo predložiti najpozneje do 30. septembra zadevnega leta.

Če v bančni skupini pride do sprememb, je treba novo obvestilo predložiti samo, če je predmet spremembe:

 • glavni subjekt v skupini
 • aktualni zavezanec za plačilo nadomestila
Pogosta vprašanja

Kakšna je vloga zavezanca za plačilo nadomestila?

Zavezanec je:

 • odgovoren za to, da se faktorja za izračun nadomestila posredujeta ECB
 • kontaktna točka za vso komunikacijo z ECB v zvezi z zaračunavanjem nadomestil za nadzor
 • naslovnik in prejemnik obvestila o nadomestilu, ki ga izda ECB
 • pravno odgovoren za plačilo nadomestila do roka
 • odgovoren za plačilo zamudnih obresti, če nadomestila ne plača pravočasno.

V uredbi o nadomestilih za nadzor je podrobneje opredeljeno, kdo je zavezanec za plačilo nadomestila v primeru nadzorovanih skupin ter podružnic in kreditnih institucij, ki so plačnice nadomestila.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo