Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Poplatník

Poplatek za dohled je částka, kterou každá dohlížená banka ročně platí ECB, a je použit na financování nákladů ECB souvisejících s jejími úkoly a povinnostmi v oblasti dohledu.

ECB odpovídá za účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu dohledu (SSM) jako celku, tedy významných bank, nad kterými ECB vykonává přímý dohled, i méně významných bank, nad nimiž vykonává nepřímý dohled. Platit za dohled jsou tedy povinny všechny dohlížené banky.

Patří k nim:

Kdo kolik platí?

Poplatek za dohled ECB vychází z významu a rizikového profilu banky, tj. jejího statusu dohlíženého subjektu.

Významné banky

Významné banky podléhají přímému dohledu ECB, a jsou tedy povinny platit ECB vyšší poplatek za dohled.

Méně významné banky

Méně významné banky podléhají přímému dohledu svého vnitrostátního příslušného orgánu dohledu, a platí tedy ECB nižší poplatek za dohled.

Poplatník

Kdo je poplatníkem?

Kontaktním bodem pro ECB, pokud jde o veškerou komunikaci související s ročním poplatkem za dohled, je poplatník.

 • V případě samostatného subjektu, který není součástí bankovní skupiny, je poplatníkem samotný subjekt.
 • V případě skupiny dohlížených subjektů jsou členové skupiny povinni určit jeden ze subjektů, který bude působit jako poplatník za celou skupinu.

Jak je jmenován poplatník za bankovní skupinu?

Všechny povinné instituce, které jsou součástí bankovní skupiny, mají povinnost mezi sebou určit jednu banku, která bude jednat jako poplatník za celou skupinu.

Bankovní skupiny jmenují poplatníka zasláním podepsaného oznámení ECB poštou nebo e-mailem. Toto oznámení je platné, pouze pokud:

 • uvádí název skupiny, na niž se oznámení vztahuje,
 • je podepsané poplatníkem jménem všech dohlížených subjektů ve skupině.
Formulář pro oznámení poplatníka

Poplatníci předkládají své formuláře nejpozději do 30. září předmětného roku, aby byl zajištěn hladký průběh poplatkového procesu.

V případě změn probíhajících v rámci bankovní skupiny by ECB měl být předložen nový formulář pro oznámení poplatníka, pouze pokud se změny týkají:

 • subjektu v jejím čele
 • stávajícího poplatníka
Nejčastější dotazy

Jakou úlohu má poplatník?

Poplatník:

 • odpovídá za poskytnutí faktorů nezbytných pro výpočet jednotlivých poplatků za dohled,
 • je kontaktním bodem pro veškerou komunikaci od ECB týkající se fakturace poplatků za dohled,
 • je adresátem a příjemcem výzvy k zaplacení poplatku vydané ECB,
 • právně odpovídá za úhradu poplatku za dohled ve lhůtě,
 • odpovídá za úhradu úroku v případě nezaplacení poplatku za dohled ve lhůtě.

Další náležitosti, pokud jde o to, kdo je poplatník v případě dohlížených skupin, poplatek platících poboček a poplatek platících úvěrových institucí, jsou stanoveny v nařízení o poplatcích za dohled.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)