Menu

Portal nadzora banaka

Na ovoj stranici možete pristupiti našim mrežnim uslugama povezanima s nadzorom banaka.

Nakon što se prijavite, moći ćete slati informacije i komunicirati s nadzornicima o dostupnim uslugama.

Naše usluge

Nadzorni postupci

Na portalu sustava upravljanja informacijama (IMAS) nadzirane banke mogu dostavljati informacije povezane s nadzornim postupcima, pratiti svoj status i komunicirati s nadzornicima.


Više

Razmjena dokumenata

Na platformi ASTRA vanjske organizacije i partneri mogu sigurno dijeliti sadržaje i razmjenjivati dokumente sa zaposlenicima ESB‑a.


Više

Prijavljivanje povreda prava

Posumnjate li da su ESB, nacionalno nadzorno tijelo ili nadzirana banka povrijedili pravo EU‑a o nadzoru banaka, prijavite to na ESB‑ovoj platformi za prijavu povreda.


Više

Prikupljanje podataka

Izvještajne jedinice mogu razmjenjivati strukturirane podatke s ESB-om na platformi CASPER.


Više