Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Požiadavky druhého piliera (P2R)

Požiadavky druhého piliera (Pillar 2 requirement – P2R) sú kapitálové požiadavky, ktoré musia jednotlivé banky plniť nad rámec minimálnych kapitálových požiadaviek, známych ako prvý pilier, a to v záujme krytia určitých rizík, ktoré sú prvým pilierom kryté nedostatočne, resp. vôbec. Požiadavky P2R sa určujú v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Sú právne záväzné a inštitúcie v prípade ich neplnenia môžu čeliť dohľadovým opatreniam (vrátane sankcií). Požiadavky druhého piliera nezahŕňajú riziko nadmerného využívania finančnej páky. Krytie tohto rizika zabezpečujú požiadavky druhého piliera týkajúce sa ukazovateľa finančnej páky (leverage ratio Pillar 2 requirement – P2R-­LR).

Popri plnení požiadaviek P2R sa od inštitúcií tiež očakáva, že sa budú riadiť odporúčaniami druhého piliera (Pillar 2 Guidance – P2G), ktoré vydáva ECB. Hodnota P2G naznačuje výšku kapitálu, ktorý by banka mala mať na prekonanie prípadných finančných ťažkostí. Na rozdiel od požiadaviek P2R odporúčania P2G nie sú právne záväzné, pretože vyjadrujú len očakávania orgánu dohľadu.

Podľa článkov 431 ods. 1, 433 písm. a) ods. 1 a 438 písm. b) nariadenia o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Regulation – CRR) sú veľké inštitúcie (v zmysle článku 4 ods. 1 bod 146 nariadenia CRR) povinné ročne vykazovať svoje požiadavky P2R.

ECB okrem toho aj naďalej zverejňuje konsolidované údaje o P2R všetkých významných inštitúcií pod jej dohľadom (na základe ich súhlasu so zverejnením). Nasledujúca tabuľka uvádza významné inštitúcie pod dohľadom ECB a výšku ich P2R za roky 2020, 2021 a 2022. Všetky významné inštitúcie, ktorým bolo v roku 2022 vydané rozhodnutie SREP, boli požiadané o súhlas so zverejňovaním výšky ich P2R a P2R-LR aj v budúcich cykloch. Svoj súhlas môžu kedykoľvek odvolať.

V prípade bánk, ktorým rozhodnutie SREP v roku 2022 vydané nebolo, je uvedená aktuálna výška P2R stanovená v predchádzajúcom rozhodnutí. Tieto prípady sú v tabuľke označené hviezdičkou (*).

Tabuľka bola naposledy aktualizovaná 8. februára 2023.

Stiahnuť údaje

Požiadavky druhého piliera (P2R)

Názov inštitúcie P2R z roku 2020
platné v roku 2021
P2R z roku 2021
platné v roku 2022
P2R platné v roku 2023
Spolu z toho
minimálny podiel CET1
Spolu z toho
minimálny podiel CET1
Spoluz toho
minimálny podiel CET1
Aareal Bank AG 2,25 % 1,27 % 2,75 % 1,55 % 3,00 % 1,69 %
AB SEB bankas 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,12 % 1,19 %
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
ABN AMRO Bank N.V. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Addiko Bank AG 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
Agri Europe Cyprus Limited 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
AIB Group plc 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas 1,60 % 0,90 % 1,60 % 0,90 % 2,05 % 1,15 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
AS “Citadele banka” 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
AS "SEB banka" 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 2,05 % 1,15 %
AS LHV Group1
AS SEB Pank 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 2,05 % 1,15 %
Banca Mediolanum S.p.A.  1,50 % 0,84 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Banca Popolare di Sondrio S.p.A. 3,00 % 1,69 % 2,77 % 1,56 % 2,66 % 1,50 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,71 % 0,96 %
Banco BPM S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,57 % 1,45 %
Banco Comercial Português, SA 2,25 % 1,27 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Banco de Sabadell, S.A. 2,25 % 1,27 % 2,15 % 1,21 % 2,15 % 1,21 %
Banco Santander, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,58 % 0,89 %
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2,30 % 1,29 % 2,20 % 1,24 % 2,20 % 1,24 %
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00 % 1,69 % 3,26 % 1,83 % 3,08 % 1,73 %
Bank of Ireland Group plc 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Bank of Valletta plc 3,25 % 1,83 % 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 %
Bankinter, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,29 % 0,73 % 1,29 % 0,73 %
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1,00 % 0,56 % 1,28 % 0,72 % 1,50 % 0,84 %
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 % 2,25 % 1,27 %
Barclays Bank Ireland PLC 3 % + 0,3 %/100 mil. € (vyššia z uvedených súm) 1,69 % 3,04 % 1,71 %
BAWAG Group AG 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Bayerische Landesbank 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Belfius Banque SA 2,00 % 1,13 % 2,13 % 1,20 % 2,14 % 1,20 %
Biser Topco S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.) 3,00 % 1,69 % 2,30 % 1,29 % 2,25 % 1,27 %
BNG Bank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 1,75 % 0,98 %
BNP Paribas S.A. 1,25 % 0,70 % 1,32 % 0,74 % 1,57 % 0,88 %
BofA Securities Europe SA1
BPCE S.A. 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
BPER Banca S.p.A. 2,00 % 1,13 % 2,30 % 1,29 % 2,61 % 1,47 %
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement) 1,50 % 0,84 % 1,88 % 1,06 % 1,75 % 0,98 %
CaixaBank, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,65 % 0,93 % 1,65 % 0,93 %
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 1,90 % 1,07 %
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70 % 1,52 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Citigroup Global Markets Europe AG1
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75 % 0,98 % 1,90 % 1,07 % 1,90 % 1,07 %
Crédit Agricole S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 %
Crelan SA; Crelan NV 3,16 % 1,78 %
Danske BAnk A/S, Finland Branch2
de Volksbank N.V. 2,50 % 1,41 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25 % 0,70 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Deutsche Bank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,70 % 1,52 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
DSK Bank AD 1,80 % 1,01 % 1,94 % 1,09 %
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75 % 0,98 % 1,70 % 0,96 % 1,82 % 1,02 %
Erste Group Bank AG 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG* 1,50 % 0,84 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 %
Finecobank S.p.A. 1,75 % 0,98 %
Goldman Sachs Bank Europe SE 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Hamburg Commercial Bank AG 2,75 % 1,55 % 2,07 % 1,16 % 1,82 % 1,02 %
HASPA Finanzholding 1,00 % 0,56 % 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 %
Hellenic Bank Public Company Limited* 3,20 % 1,80 % 3,45 % 1,94 % 3,45 % 1,94 %
HSBC Bank Malta p.l.c.3 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
HSBC Group in Continental Europe4 3,00 % 1,69 % 3,24 % 1,82 %
Ibercaja Banco, S.A. 2,00 % 1,13 % 2,15 % 1,21 % 2,15 % 1,21 %
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50 % 1,41 % 2,83 % 1,59 % 2,80 % 1,58 %
ING Groep N.V. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50 % 0,84 % 1,79 % 1,01 % 1,72 % 0,97 %
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75 % 0,98 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
J.P. Morgan SE* 3,25 % 1,83 % 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
KBC Group NV 1,75 % 0,98 % 1,86 % 1,05 % 1,86 % 1,05 %
Kuntarahoitus Oyj 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Kutxabank, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 %
La Banque Postale 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Landesbank Baden-Württemberg* 1,75 % 0,98 % 1,83 % 1,03 % 1,83 % 1,03 %
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
LP Group B.V.* 3,90 % 2,19 % 3,90 % 2,19 %
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.) 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Luminor Holding AS 2,00 % 1,13 % 2,20 % 1,24 % 2,20 % 1,24 %
MDB Group Limited 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25 % 0,70 % 1,58 % 0,89 % 1,68 % 0,94 %
Morgan Stanley Europe Holding SE 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Münchener Hypothekenbank eG 1,50 % 0,84 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
National Bank of Greece S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 2,25 % 1,27 %
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Nordea Bank Abp 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,60 % 0,90 %
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75 % 1,55 % 2,60 % 1,46 % 2,40 % 1,35 %
OP Osuuskunta 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Piraeus Financial Holdings S.A. 3,25 % 1,83 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2,00 % 1,13 % 2,75 % 1,55 % 3,25 % 1,83 %
Raiffeisen Bank International AG 2,25 % 1,27 % 2,20 % 1,24 % 2,58 % 1,45 %
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 % 2,01 % 1,13 %
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00 % 1,13 % 2,10 % 1,18 % 2,30 % 1,29 %
RCI Banque SA 2,00 % 1,13 % 2,01 % 1,13 % 2,01 % 1,13 %
Sberbank Europe AG in Abwicklung5 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
SFIL S.A. 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 %
Société Générale S.A. 1,75 % 0,98 % 2,12 % 1,19 % 2,14 % 1,20 %
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG 2,00 % 1,13 % 2,40 % 1,35 % 2,80 % 1,58 %
Swedbank Baltics AS 1,80 % 1,01 %
The Bank of New York Mellon SA 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,10 % 1,18 %
UBS Europe SE 2,50 % 1,41 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company* 3,50 % 1,97 % 3,60 % 2,03 % 3,60 % 2,03 %
Unicaja Banco, S.A. 1,75 % 0,98 % 2,25 % 1,27 %
UniCredit S.p.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
Volksbank Wien AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Volkswagen Bank GmbH 2,00 % 1,13 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
  1. Rozhodnutie o výške kapitálu zatiaľ inštitúcii vydané nebolo.
  2. Inštitúcia je pobočkou a rozhodnutie o výške kapitálu sa v jej prípade nevydáva.
  3. Inštitúcia sa 1. februára 2023 stala dcérskou spoločnosťou HSBC Continental Europe.
  4. V súlade so všeobecnými zásadami ECB týkajúcimi sa prístupu dohľadu ku konsolidácii v bankovom sektore bola spoločnosť HSBC Continental Europe vzhľadom na prebiehajúcu konsolidáciu vyňatá z pravidelného hodnotenia SREP. Po prijatí nového rozhodnutia o kapitálových požiadavkách HSBC Continental Europe bude zverejnené príslušné rozhodnutie P2R. Dovtedy je HCBS Continental Europe viazaná požiadavkami na vlastné zdroje stanovenými v predchádzajúcom rozhodnutí SREP. 
  5. V dôsledku zmeny rozsahu prudenciálnej konsolidácie, na ktorý sa vzťahuje vydávané rozhodnutie P2R, sa inštitúcie netýka žiadna požiadavka P2R.
Whistleblowing