Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Požiadavky druhého piliera (P2R)

Požiadavky druhého piliera (Pillar 2 Requirement – P2R) predstavujú dodatočný požadovaný kapitál jednotlivých bánk nad rámec minimálnych kapitálových požiadaviek určený na pokrytie rizík, ktoré sú podhodnotené alebo minimálnymi kapitálovými požiadavkami (prvým pilierom) nie sú kryté. Požiadavky P2R sú záväzné a ich nedodržanie môže mať pre banky priame právne následky.

Požiadavky P2R sa určujú prostredníctvom postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Súčasťou kapitálových požiadaviek, ktoré ECB bankám určuje na základe hodnotenia SREP, sú aj odporúčania druhého piliera (Pillar 2 Guidance – P2G), ktoré bankám indikujú primeranú výšku kapitálu ako dostatočnú rezervu na prekonanie náročných situácií. Na rozdiel od požiadaviek P2R odporúčania P2G nie sú právne záväzné.

Podľa článkov 431 ods. 1, 433 písm. a) ods. 1 a 438 písm. b) nariadenia o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Regulation – CRR II) sú veľké inštitúcie (v zmysle článku 4 ods. 1 bod 146 CRR (v znení neskorších zmien CRR II)) povinné vykazovať svoje požiadavky P2R ročne.

V roku 2019 ECB významným bankám odporučila, aby zvážili zverejňovanie výšky a zloženia svojich požiadaviek P2R v rámci svojej politiky zverejňovania. ECB tiež oznámila svoj zámer zverejňovať konsolidované požiadavky P2R za každú banku a bankovú skupinu a zároveň banky, ktoré svoje požiadavky P2R ešte nezverejnili, požiadala o súhlas s ich zverejnením. Dňa 28. januára 2020 ECB prvýkrát zverejnila požiadavky P2R za jednotlivé banky.

V reakcii na pandémiu koronavírusu ECB 12. marca 2020 bankám na účely plnenia požiadaviek P2R povolila čiastočne použiť kapitálové nástroje, ktoré nespĺňajú kritériá na zaradenie do vlastného kapitálu Tier 1 (CET1), napr. nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2. Odo dňa uplatnenia tohto rozhodnutia tak banky mohli svoje požiadavky druhého piliera CET1 do minimálne 56,25 % spĺňať prostredníctvom kapitálu CET1 a do minimálne 75 % prostredníctvom kapitálu Tier 1.

V rámci cyklu SREP 2020 sa ECB v zmysle svojho pragmatického postoja k hodnoteniu SREP rozhodla ponechať výšku P2R nezmenenú i na rok 2021, pokiaľ si ich zmenu u jednotlivých bánk nevyžiadajú mimoriadne okolnosti.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené názvy významných bánk a výška ich požiadaviek P2R na roky 2020 a 2021. Pre každý cyklus SREP sa uvádza časť P2R (so zreteľom na rozhodnutie ECB z 12. marca 2020), ktorá predstavuje požadované minimum v podobe CET1. V prípade bánk, ktorých výška P2R sa v porovnaní s cyklom SREP 2019 zmenila, bol súhlas so zverejňovaním P2R obnovený, pričom od bánk nezahrnutých do cyklu SREP 2019 bol vyžiadaný nový súhlas.

Tabuľka bola aktualizovaná 28. januára 2021.

Výsledky P2R
Názov inštitúcie P2R z roku 2019
platné v roku 2020
P2R z roku 2020
platné v roku 2021
Celkový
kapitál
z toho
minimálny podiel CET1
(od 12. 3. 2020)
Celkový kapitál z toho
minimálny podiel CET1
Aareal Bank AG 2,25  % 1,27  % 2,25  % 1,27 %
AB SEB bankas 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13  %
ABANCA Holding Financiero S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Abanka d.d. 3,50 % 1,97 %
ABN AMRO Bank N.V. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
AIB Group plc 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas 1,60 % 0,90 %
Alpha Bank AE 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
AS "SEB banka" 2,25 % 1,27 % 2,25  % 1,27 %
AS SEB Pank 2,25 % 1,27 % 2,25  % 1,27 %
AS Swedbank 1,70 % 0,96 % 1,70 % 0,96 %
AXA Bank Belgium SA 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Banca Carige S.p.A. 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 %
Banca Popolare di Sondrio, Societá Cooperativa per Azioni 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Banco BPM S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,25  % 1,27 %
Banco Comercial Português, SA 2,25 % 1,27 % 2,25  % 1,27 %
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Banco de Sabadell, S.A. 2,25 % 1,27 % 2,25  % 1,27 %
Banco Santander, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30 % 1,29 % 2,30 % 1,29 %
Bank of Cyprus Public Company Ltd 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Bank of Ireland Group plc 2,25 % 1,27 % 2,25  % 1,27 %
Bank of Valletta plc 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
Bankinter, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 %
Banque Degroof Petercam SA 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 %
Banque Internationale á Luxembourg S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Barclays Bank Ireland PLC 3 % + max (0,3 % alebo 100 mil. €) 1,69 % 3 % + max (0,3 % alebo 100 mil. €) 1,69 %
BAWAG Group AG 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Bayerische Landesbank 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Belfius Bank NV 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Biser Topco S.à.r.l. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
BNG Bank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,25  % 1,27 %
BNP Paribas S.A. 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 %
BPCE S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
BPER Banca S.p.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement) 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
C.R.H. Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 %
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25 % 1,27 % 2,25  % 1,27 %
CaixaBank, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,25  % 1,27 %
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70 % 1,52 % 2,70 % 1,52 %
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Crédit Agricole S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 %
de Volksbank N.V. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 %
Deutsche Bank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Dexia SA 3,25 % 1,83 %
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Erste Group Bank AG 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Eurobank Ergasias S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Goldman Sachs Bank Europe SE 3,00 % 1,69 %
Hamburg Commercial Bank AG 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
HASPA Finanzholding 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 %
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20 % 1,80 % 3,20 % 1,80 %
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25 % 1,27 % 2,25  % 1,27 %
HSBC France 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Ibercaja Banco, S.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
ING Groep N.V. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
J.P. Morgan AG 3,25 % 1,83 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25 % 1,27 % 2,25  % 1,27 %
KBC Group NV 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
KBL European Private Bankers S.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Kuntarahoitus Oyj 2,25 % 1,27 % 2,25  % 1,27 %
Kutxabank, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 %
La Banque Postale 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Landesbank Baden-Württemberg 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Landesbank Berlin AG 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Liberbank, S.A. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)1 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Luminor Bank AS 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
MDB Group Limited 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 %
Morgan Stanley Europe Holding SE 2,75 % 1,55 %
Münchener Hypothekenbank eG 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
National Bank of Greece S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,25  % 1,27 %
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Nordea Bank Abp 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
OP Osuuskunta 2,25 % 1,27 % 2,25  % 1,27 %
Piraeus Bank S.A. 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
Raiffeisen Bank International AG 2,25 % 1,27 % 2,25  % 1,27 %
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
RCB Bank LTD 3,50 % 1,97 % 3,50 % 1,97 %
RCI Banque SA 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Sberbank Europe AG 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
SFIL S.A. 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 %
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Société Générale S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Swedbank AS 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Swedbank, AB 1,80 % 1,01 % 1,80 % 1,01 %
Tatra banka, a.s. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
The Bank of New York Mellon SA 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
UBS Europe SE 2,50 % 1,41 %
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50 % 1,97 % 3,50 % 1,97 %
Unicaja Banco, S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
UniCredit S.p.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25 % 1,27 %
Volksbank Wien AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Volkswagen Bank GmbH 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Všeobecná úverová banka, a.s. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %

1 LSF Nani Investments S.à.r.l. je materská finančná holdingová spoločnosť v EÚ, ktorej nepriama dcérska spoločnosť je Novo Banco, S.A. Požiadavky P2R sa uplatňujú len na subkonsolidovanej úrovni, t. j. na úrovni podskupiny, ktorej materskou spoločnosťou je Novo Banco, S.A.

K 1. decembru 2019 ECB vykonávala dohľad nad 117 významnými inštitúciami. Bližšie informácie v tlačovej správe: ECB bude v roku 2020 v rámci SSM priamo dohliadať na 117 bánk. Z uvedených 117 významných inštitúcií 7 nepodliehalo postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu v roku 2019 z jedného z nasledujúcich dôvodov: i) medzi významné inštitúcie boli zaradené až koncom roka 2019 alebo začiatkom roka 2020, takže žiadne rozhodnutie SREP 2019 vydané nebolo, ii) začiatkom roka 2020 boli zaradené medzi menej významné inštitúcie.

K 1. októbru 2020 ECB vykonávala dohľad nad 113 významnými inštitúciami. Po nadviazaní úzkej spolupráce s Bulharskom a Chorvátskom ECB začala v týchto krajinách vykonávať priamy dohľad nad významnými bankami, ktoré budú podrobené hodnoteniu SREP v roku 2021.