Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Požiadavka druhého piliera (P2R)

Požiadavky druhého piliera (Pillar 2 Requirement – P2R) sú dodatočné kapitálové požiadavky, ktoré musia jednotlivé banky plniť nad rámec minimálnych kapitálových požiadaviek. Sú určené na krytie rizík, ktoré sú nedostatočne kryté, resp. nie sú kryté minimálnymi kapitálovými požiadavkami (prvým pilierom). Požiadavky P2R jednotlivých bánk sa určujú na základe postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Požiadavky sú právne záväzné a inštitúcie v prípade ich nesplnenia môžu čeliť dohľadovým opatreniam (vrátane sankcií).

Popri plnení požiadaviek P2R sa od inštitúcií tiež očakáva, že sa budú riadiť odporúčaniami druhého piliera (Pillar 2 Guidance – P2G), ktoré vydáva ECB. Hodnota P2G naznačuje výšku kapitálu, ktorý by banka mala mať na prekonanie prípadných finančných ťažkostí. Na rozdiel od požiadaviek P2R odporúčania P2G nie sú právne záväzné, pretože vyjadrujú len očakávania orgánu dohľadu.

Podľa článkov 431 ods. 1, 433 písm. a) ods. 1 a 438 písm. b) nariadenia o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Regulation – CRR) sú veľké inštitúcie (v zmysle článku 4 ods. 1 bod 146 nariadenia CRR) povinné ročne vykazovať svoje požiadavky P2R.

V roku 2019 ECB významným bankám odporučila, aby zvážili zverejňovanie výšky a skladby svojich požiadaviek P2R v rámci svojho bežného vykazovania. ECB tiež oznámila svoj zámer zverejňovať konsolidované požiadavky P2R za každú banku a bankovú skupinu pod svojím dohľadom a zároveň banky, ktoré svoje požiadavky P2R ešte nezverejnili, požiadala o súhlas s ich zverejnením.

V reakcii na pandémiu koronavírusu ECB 12. marca 2020 oznámila, že banky budú môcť popri kapitáli CET1 na plnenie svojich požiadaviek P2R použiť i nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2, v súlade s pravidlami pre prvý pilier. Inštitúcie tak na plnenie P2R mohli používať nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2, pod podmienkou, že minimálne 56,25 % kapitálu P2R tvoril CET1 a minimálne 75 % Tier 1. Tieto pravidlá zloženia kapitálu P2R mali nadobudnúť účinnosť už v januári 2021, keď nadobudla účinnosť smernica o kapitálových požiadavkách V (smernica (EÚ) 2019/878), týmto rozhodnutím však začali v praxi platiť skôr.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené významné inštitúcie pod dohľadom ECB a ich požiadavky P2R za roky 2019, 2020 a 2021. Za tento cyklus SREP udelili súhlas so zverejnením týchto informácií všetky banky, ktorým bolo doručené rozhodnutie SREP 2021.

Tabuľka bola naposledy aktualizovaná 5. augusta 2022.

Stiahnuť údaje

Požiadavka druhého piliera
Názov inštitúcie P2R z roku 2019
platné v roku 2020
P2R z roku 2020
platné v roku 2021
P2R z roku 2021
platné v roku 2022
Spolu z toho
minimálny podiel CET1
(od 12. 3. 2020)
Spolu z toho
minimálny podiel CET1
Spolu z toho
minimálny podiel CET1
Aareal Bank AG 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,75 % 1,55 %
AB SEB bankas 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
ABN AMRO Bank N.V. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Addiko Bank AG 3,25 % 1,83 %
Agri Europe Cyprus Limited 3,25 % 1,83 %
AIB Group plc 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 %
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas 1,60 % 0,90 % 1,60 % 0,90 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
AS “Citadele banka” 2,50 % 1,41 %
AS "SEB banka" 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
AS SEB Pank 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
AXA Bank Belgium SA 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 2,25 % 1,27 %
Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 3,25 % 1,83 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 2,77 % 1,56 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Banco BPM S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Banco Comercial Português, SA 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,50 % 1,41 %
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Banco de Sabadell, S.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,15 % 1,21 %
Banco Santander, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2,30 % 1,29 % 2,30 % 1,29 % 2,20 % 1,24 %
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,26 % 1,83 %
Bank of Ireland Group plc 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Bank of Valletta plc 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 % 3,00 % 1,69 %
Bankinter, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 % 1,29 % 0,73 %
Banque Degroof Petercam SA 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 2,50 % 1,41 %
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 % 1,28 % 0,72 %
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
Barclays Bank Ireland PLC1 3 % + 0,3 %/100 mil. € (vyššia z uvedených súm) 1,69 % 3 % + 0,3 %/100 mil. € (vyššia z uvedených súm) 1,69 %
BAWAG Group AG 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Bayerische Landesbank 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Belfius Banque SA 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,13 % 1,20 %
BFA Tenedora de Acciones S.A.U.2 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Biser Topco S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.) 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 2,30 % 1,29 %
BNG Bank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
BNP Paribas S.A. 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 % 1,32 % 0,74 %
BPCE S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
BPER Banca S.p.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,30 % 1,29 %
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement) 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,88 % 1,06 %
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 %
CaixaBank, S.A.3 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,65 % 0,93 %
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,50 % 1,41 %
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70 % 1,52 % 2,70 % 1,52 % 2,50 % 1,41 %
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,90 % 1,07 %
Crédit Agricole S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 %
de Volksbank N.V. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 3,00 % 1,69 %
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 % 2,50 % 1,41 %
Deutsche Bank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
DSK Bank AD4 1,80 % 1,01 %
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,70 % 0,96 %
Erste Group Bank AG 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,75 % 0,98 %
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Goldman Sachs Bank Europe SE 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Hamburg Commercial Bank AG 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 2,07 % 1,16 %
HASPA Finanzholding 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 % 1,25 % 0,70 %
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20 % 1,80 % 3,20 % 1,80 % 3,45 % 1,94 %
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
HSBC Group in Continental Europe 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,24 % 1,82 %
Ibercaja Banco, S.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,15 % 1,21 %
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,83 % 1,59 %
ING Groep N.V. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,79 % 1,01 %
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,50 % 0,84 %
J.P. Morgan SE5 3,25 % 1,83 % 2,75 % 1,55 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.5 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
KBC Group NV 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,86 % 1,05 %
Kuntarahoitus Oyj 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
Kutxabank, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 %
La Banque Postale 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Landesbank Baden-Württemberg 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,88 % 1,06 %
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Liberbank, S.A.6 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
LP Group B.V. 3,90 % 2,19 %
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)7 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Luminor Holding AS 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,20 % 1,24 %
MDB Group Limited 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 % 1,58 % 0,89 %
Morgan Stanley Europe Holding SE 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Münchener Hypothekenbank eG 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,75 % 0,98 %
National Bank of Greece S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Nordea Bank Abp 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 2,60 % 1,46 %
OP Osuuskunta 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Piraeus Financial Holdings S.A. 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 % 3,00 % 1,69 %
Quintet Private Bank S.A.8 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,75 % 1,55 %
Raiffeisen Bank International AG 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,20 % 1,24 %
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,10 % 1,18 %
RCB Bank LTD 3,50 % 1,97 % 3,50 % 1,97 % 3,50 % 1,97 %
RCI Banque SA8 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,01 % 1,13 %
Sberbank Europe AG 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
SFIL S.A. 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 %
Société Générale S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,12 % 1,19 %
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,40 % 1,35 %
Swedbank AS 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 1,80 % 1,01 %
“Swedbank” AS 1,70 % 0,96 % 1,70 % 0,96 % 1,80 % 1,01 %
“Swedbank”, AB 1,80 % 1,01 % 1,80 % 1,01 % 1,80 % 1,01 %
The Bank of New York Mellon SA 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
UBS Europe SE 2,50 % 1,41 % 2,25 % 1,27 %
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50 % 1,97 % 3,50 % 1,97 % 3,60 % 2,03 %
Unicaja Banco, S.A.9 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
UniCredit S.p.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Volksbank Wien AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Volkswagen Bank GmbH 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,25 % 1,27 %
  1. Vzhľadom na komplexnú povahu hodnotenia bolo vydanie rozhodnutia SREP 2021 pre Barclays Bank Ireland PLC odložené.
  2. BFA Tenedora de Acciones S.A.U. prestala byť dohliadaným subjektom v roku 2021.
  3. Vzhľadom na fúziu BFA Tenedora de Acciones S.A.U. s CaixaBank, S.A. v marci 2021 nebola CaixaBank, S.A. v roku 2021 podrobená hodnoteniu SREP. V júni 2021 bolo CaixaBank, S.A. vydané rozhodnutie, ktorým sa mení výška P2R v momentálne platnom rozhodnutí o prudenciálnych požiadavkách.
  4. Rozhodnutie SREP P2R pre DSK Bank AD bolo vydané 5. mája 2022.
  5. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. sa 24. januára 2022 stala súčasťou J.P Morgan SE.
  6. Liberbank, S.A. prestala byť dohliadaným subjektom v roku 2021.
  7. LSF Nani Investments S.à.r.l. je materská finančná holdingová spoločnosť v EÚ, ktorej nepriama dcérska spoločnosť je Novo Banco, S.A. Požiadavka P2R sa uplatňuje len na úrovni podskupiny, ktorej materskou spoločnosťou je Novo Banco, S.A.
  8. Požiadavka P2R pre Quintet Private Bank (Europe) S.A. a RCI Banque SA bola 5. augusta 2022 aktualizovaná v nadväznosti na uplatnenie ustanovenia o dynamickom prístupe zahrnutého v rozhodnutiach SREP z roku 2021.
  9. Vzhľadom na fúziu Liberbank, S.A. a Unicaja Banco, S.A. bude rozhodnutie SREP 2021 pre Unicaja Banco, S.A. vydané k neskoršiemu dátumu.
Whistleblowing