SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Søjle 2-krav (P2R)

Søjle 2-kravet (Pillar 2-requirements, P2R) er et bankspecifikt kapitalkrav, som gælder i tillæg til og dækker risici, som er blevet undervurderet eller ikke er blevet dækket under minimumskapitalkravet (også kaldet søjle 1). En banks P2R fastsættes på grundlag af tilsynskontrol- og vurderingsprocessen, også kaldet SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Kravet er retligt bindende, og hvis institutterne ikke opfylder det, kan de blive pålagt tilsynsforanstaltninger (herunder sanktioner).

Ud over at opfylde P2R forventes institutterne også at følge søjle 2-vejledningen (Pillar 2 guidance, P2G), som udstedes af ECB. En banks P2G viser det kapitalniveau, som den bør fastholde for at kunne modstå finansiel stress. I modsætning til P2R er P2G ikke juridisk bindende, da den kun afspejler tilsynsmæssige forventninger.

I henhold til artikel 431, stk. 1, 433a, stk. 1, og 438, litra b, i kapitalkravsforordningen (CRR) skal store institutter (som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 146 i CRR) hvert år offentliggøre deres P2R.

I 2019 anbefalede ECB de signifikante banker at overveje at offentliggøre størrelsen og sammensætningen af deres P2R som led i deres offentliggørelsespraksis. ECB meddelte også, at det er hensigten at offentliggøre de konsoliderede P2R for de enkelte banker eller bankkoncerner, som er underlagt ECB's tilsyn, og opfordrede de banker, som endnu ikke havde offentliggjort deres P2R, til at godkende, at ECB offentliggør dem.

Som reaktion på coronapandemien meddelte ECB 12. marts 2020, at bankerne kunne opfylde deres P2R ved – i tillæg til den egentlige kernekapital (CET1) – også at anvende hybride kernekapital- (AT1) og supplerende kapitalinstrumenter (AT2) i overensstemmelse med søjle 1-ordningerne. Institutterne kunne således anvende hybride kernekapital- (AT1) og supplerende kapitalinstrumenter (AT2) til at opfylde deres P2R, forudsat at mindst 56,25 pct. af P2R-kapitalen bestod af egentlig kernekapital (CET1) og mindst 75 pct. af kernekapital (Tier 1). Disse regler om sammensætningen af P2R-kapitalen var planlagt at træde i kraft i januar 2021, når det femte kapitalkravsdirektiv (CRD V) (direktiv (EU) 2019/878) trådte i kraft, men blev stærkt fremskyndet af denne afgørelse.

Tabellen nedenfor viser navnene på de signifikante institutter, som var underlagt ECB's tilsyn, og det P2R, som gjaldt for dem i 2019, 2020 og 2021. Alle banker, som har modtaget en SREP 2021-afgørelse, har givet deres samtykke til at offentliggøre disse oplysninger for denne SREP-cyklus.

Denne tabel blev sidst opdateret 5. august 2022.

Download dataene

Søjle 2-krav
Instituttets navn P2R i 2019
gældende for 2020
P2R i 2020
gældende for 2021
P2R i 2021
gældende for 2022
I alt hvoraf
egentlig kernekapitalprocent (CET1)
(fra 12.3.2020)
I alt hvoraf
egentlig kernekapitalprocent (CET1)
I alt hvoraf
egentlig kernekapitalprocent (CET1)
Aareal Bank AG 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,75 pct. 1,55 pct.
AB SEB bankas 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
ABN AMRO Bank N.V. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
Addiko Bank AG - - - - 3,25 pct. 1,83 pct.
Agri Europe Cyprus Limited - - - - 3,25 pct. 1,83 pct.
AIB Group plc 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct. 2,75 pct. 1,55 pct.
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas - - 1,60 pct. 0,90 pct. 1,60 pct. 0,90 pct.
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct.
AS "Citadele banka" - - - - 2,50 pct. 1,41 pct.
AS "SEB banka" 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
AS SEB Pank 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
AXA Bank Belgium SA 2,75 pct. 1,55 pct. 2,75 pct. 1,55 pct. 2,25 pct. 1,27 pct.
Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 2,75 pct. 1,55 pct. 2,75 pct. 1,55 pct. 3,25 pct. 1,83 pct.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00 pct. 1,69 pct. 2,75 pct. 1,55 pct. 2,75 pct. 1,55 pct.
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct. 2,77 pct. 1,56 pct.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50 pct. 0,84 pct. 1,50 pct. 0,84 pct. 1,50 pct. 0,84 pct.
Banco BPM S.p.A. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct.
Banco Comercial Português, SA 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,50 pct. 1,41 pct.
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50 pct. 1,41 pct. 2,50 pct. 1,41 pct. 2,50 pct. 1,41 pct.
Banco de Sabadell, S.A. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,15 pct. 1,21 pct.
Banco Santander, S.A. 1,50 pct. 0,84 pct. 1,50 pct. 0,84 pct. 1,50 pct. 0,84 pct.
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2,30 pct. 1,29 pct. 2,30 pct. 1,29 pct. 2,20 pct. 1,24 pct.
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct. 3,26 pct. 1,83 pct.
Bank of Ireland Group plc 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct.
Bank of Valletta plc 3,25 pct. 1,83 pct. 3,25 pct. 1,83 pct. 3,00 pct. 1,69 pct.
Bankinter, S.A. 1,20 pct. 0,68 pct. 1,20 pct. 0,68 pct. 1,29 pct. 0,73 pct.
Banque Degroof Petercam SA 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct. 2,50 pct. 1,41 pct.
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1,00 pct. 0,56 pct. 1,00 pct. 0,56 pct. 1,28 pct. 0,72 pct.
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
Barclays Bank Ireland PLC1 3 pct. + 0,3 pct./100 mio. euro (alt efter, hvad der er højest) 1,69 pct. 3 pct. + 0,3 pct./100 mio. euro (alt efter, hvad der er højest) 1,69 pct. - -
BAWAG Group AG 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
Bayerische Landesbank 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
Belfius Banque SA 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,13 pct. 1,20 pct.
BFA Tenedora de Acciones S.A.U.2 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. - -
Biser Topco S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.) 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct. 2,30 pct. 1,29 pct.
BNG Bank N.V. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
BNP Paribas S.A. 1,25 pct. 0,70 pct. 1,25 pct. 0,70 pct. 1,32 pct. 0,74 pct.
BPCE S.A. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
BPER Banca S.p.A. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,30 pct. 1,29 pct.
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement) 1,50 pct. 0,84 pct. 1,50 pct. 0,84 pct. 1,88 pct. 1,06 pct.
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75 pct. 0,42 pct. 0,75 pct. 0,42 pct. 0,75 pct. 0,42 pct.
CaixaBank, S.A.3 1,50 pct. 0,84 pct. 1,50 pct. 0,84 pct. 1,65 pct. 0,93 pct.
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,50 pct. 1,41 pct.
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70 pct. 1,52 pct. 2,70 pct. 1,52 pct. 2,50 pct. 1,41 pct.
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct.
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,90 pct. 1,07 pct.
Crédit Agricole S.A. 1,50 pct. 0,84 pct. 1,50 pct. 0,84 pct. 1,50 pct. 0,84 pct.
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00 pct. 0,56 pct. 1,00 pct. 0,56 pct. 1,00 pct. 0,56 pct.
de Volksbank N.V. 2,50 pct. 1,41 pct. 2,50 pct. 1,41 pct. 3,00 pct. 1,69 pct.
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50 pct. 0,84 pct. 1,50 pct. 0,84 pct. 1,50 pct. 0,84 pct.
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25 pct. 0,70 pct. 1,25 pct. 0,70 pct. 2,50 pct. 1,41 pct.
Deutsche Bank AG 2,50 pct. 1,41 pct. 2,50 pct. 1,41 pct. 2,50 pct. 1,41 pct.
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50 pct. 1,41 pct. 2,50 pct. 1,41 pct. 2,50 pct. 1,41 pct.
DSK Bank AD4 - - - - 1,80 pct. 1,01 pct.
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,70 pct. 0,96 pct.
Erste Group Bank AG 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct.
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG 1,50 pct. 0,84 pct. 1,50 pct. 0,84 pct. 1,75 pct. 0,98 pct.
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct.
Goldman Sachs Bank Europe SE - - 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct.
Hamburg Commercial Bank AG 2,75 pct. 1,55 pct. 2,75 pct. 1,55 pct. 2,07 pct. 1,16 pct.
HASPA Finanzholding 1,00 pct. 0,56 pct. 1,00 pct. 0,56 pct. 1,25 pct. 0,70 pct.
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20 pct. 1,80 pct. 3,20 pct. 1,80 pct. 3,45 pct. 1,94 pct.
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct.
HSBC Group in Continental Europe 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct. 3,24 pct. 1,82 pct.
Ibercaja Banco, S.A. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,15 pct. 1,21 pct.
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50 pct. 1,41 pct. 2,50 pct. 1,41 pct. 2,83 pct. 1,59 pct.
ING Groep N.V. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50 pct. 0,84 pct. 1,50 pct. 0,84 pct. 1,79 pct. 1,01 pct.
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,50 pct. 0,84 pct.
J.P. Morgan SE5 - - 3,25 pct. 1,83 pct. 2,75 pct. 1,55 pct.
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.5 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct.
KBC Group NV 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,86 pct. 1,05 pct.
Kuntarahoitus Oyj 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
Kutxabank, S.A. 1,20 pct. 0,68 pct. 1,20 pct. 0,68 pct. 1,20 pct. 0,68 pct.
La Banque Postale 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
Landesbank Baden-Württemberg 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,88 pct. 1,06 pct.
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct.
Liberbank, S.A.6 2,50 pct. 1,41 pct. 2,50 pct. 1,41 pct. - -
LP Group B.V. - - - - 3,90 pct. 2,19 pct.
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)7 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct.
Luminor Holding AS 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,20 pct. 1,24 pct.
MDB Group Limited 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25 pct. 0,70 pct. 1,25 pct. 0,70 pct. 1,58 pct. 0,89 pct.
Morgan Stanley Europe Holding SE - - 2,75 pct. 1,55 pct. 2,75 pct. 1,55 pct.
Münchener Hypothekenbank eG 1,50 pct. 0,84 pct. 1,50 pct. 0,84 pct. 1,75 pct. 0,98 pct.
National Bank of Greece S.A. 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct. 3,00 pct. 1,69 pct.
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2,50 pct. 1,41 pct. 2,50 pct. 1,41 pct. 2,50 pct. 1,41 pct.
Nordea Bank Abp 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct.
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75 pct. 1,55 pct. 2,75 pct. 1,55 pct. 2,60 pct. 1,46 pct.
OP Osuuskunta 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct.
Piraeus Financial Holdings S.A. 3,25 pct. 1,83 pct. 3,25 pct. 1,83 pct. 3,00 pct. 1,69 pct.
Quintet Private Bank (Europe) S.A.8 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,75 pct. 1,55 pct.
Raiffeisen Bank International AG 2,25 pct. 1,27 pct. 2,25 pct. 1,27 pct. 2,20 pct. 1,24 pct.
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,10 pct. 1,18 pct.
RCB Bank LTD 3,50 pct. 1,97 pct. 3,50 pct. 1,97 pct. 3,50 pct. 1,97 pct.
RCI Banque SA8 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,01 pct. 1,13 pct.
Sberbank Europe AG 3,25 pct. 1,83 pct. 3,25 pct. 1,83 pct. 3,25 pct. 1,83 pct.
SFIL S.A. 0,75 pct. 0,42 pct. 0,75 pct. 0,42 pct. 0,75 pct. 0,42 pct.
Société Générale S.A. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. 2,12 pct. 1,19 pct.
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,40 pct. 1,35 pct.
Swedbank AS 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 1,80 pct. 1,01 pct.
"Swedbank" AS 1,70 pct. 0,96 pct. 1,70 pct. 0,96 pct. 1,80 pct. 1,01 pct.
"Swedbank" AB 1,80 pct. 1,01 pct. 1,80 pct. 1,01 pct. 1,80 pct. 1,01 pct.
The Bank of New York Mellon SA 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct.
UBS Europe SE - - 2,50 pct. 1,41 pct. 2,25 pct. 1,27 pct.
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50 pct. 1,97 pct. 3,50 pct. 1,97 pct. 3,60 pct. 2,03 pct.
Unicaja Banco, S.A.9 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. - -
UniCredit S.p.A. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct. 1,75 pct. 0,98 pct.
Volksbank Wien AG 2,50 pct. 1,41 pct. 2,50 pct. 1,41 pct. 2,50 pct. 1,41 pct.
Volkswagen Bank GmbH 2,00 pct. 1,13 pct. 2,00 pct. 1,13 pct. 2,25 pct. 1,27 pct.
  1. På grund af vurderingens omfattende karakter er SREP 2021-afgørelsen for Barclays Bank Ireland PLC blevet udskudt.
  2. BFA Tenedora de Acciones S.A.U. ophørte med at være en enhed under tilsyn i 2021.
  3. BFA Tenedora de Acciones S.A.U. fusionerede med CaixaBank, S.A. i marts 2021, og SREP blev derfor ikke gennemført for CaixaBank, S.A. i 2021. En afgørelse om ændring af P2R i den gældende afgørelse, som fastsætter de tilsynsmæssige krav, blev udstedt til CaixaBank, S.A. i juni 2021.
  4. SREP P2R for DSK Bank AD blev offentliggjort 5. maj 2022.
  5. Den 24. januar 2022 fusionerede J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ind i J.P. Morgan SE.
  6. Liberbank, S.A. ophørte med at være en enhed under tilsyn i 2021.
  7. LSF Nani Investments S.à.r.l. er et EU-baseret finansielt moderselskab, som har Novo Banco, S.A. som indirekte datterselskab. P2R gælder kun på det delkoncernniveau, hvor Novo Banko, S.A. er moderselskabet.
  8. P2R for Quintet Private Bank (Europe) S.A. og for RCI Banque SA blev opdateret 5. august 2022, efter at klausulen om dynamisk tilgang i SREP-afgørelserne fra 2021 var blevet taget i brug.
  9. Som følge af fusionen mellem Liberbank, S.A og Unicaja Banco, S.A. vil SREP 2021-afgørelsen for Unicaja Banco, S.A. først blive udstedt på et senere tidspunkt.
Whistleblowing