Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Proces preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu v roku 2017

SREP vo významných bankách

Kapitálové požiadavky

Objem vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) stanoveného jednotlivým bankám podliehajúcim priamemu dohľadu v rámci procesu SREP zostáva v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 celkovo stabilný. Jeho priemer sa naďalej pohybuje okolo 10 % celkového objemu rizikovo vážených aktív. Medzi jednotlivými bankami sa však požadovaná výška kapitálu líši, pričom niektorým bankám požiadavky stúpli, kým iným klesli.

  • Proces SREP v roku 2017 poukázal na to, že banky naďalej čelia problémom so ziskovosťou a kapitálovou primeranosťou. Pomer problémových úverov počas minulého roka síce klesol, no počet bánk v eurozóne s vysokým pomerom problémových úverov je naďalej vysoký. Pokračujúce obdobie nízkych úrokových sadzieb navyše vyvíja tlak na úrokové marže, a tým aj na ziskovosť bánk.
  • Počas hodnotenia SREP v roku 2017 sa tiež zistilo, že mnoho bánk aj naďalej čelí problémom v oblasti riadenia rizík, najmä v oblasti rizikovej infraštruktúry, agregácie údajov a vykazovania.

Okrem stanovenia kapitálových požiadaviek môže orgán dohľadu v rámci procesu SREP bankám uložiť aj dodatočné opatrenia vrátane likviditných a kvalitatívnych opatrení.

SEE ALSO

Find out more about related content

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)