Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Η Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης το 2017

Η SREP για τις σημαντικές τράπεζες

Κεφαλαιακές απαιτήσεις

Συνολικά, το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) που θα πρέπει να διακρατούν οι εποπτευόμενες τράπεζες, όπως προσδιορίζεται με βάση τη SREP, θα παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερό από το 2017 έως το 2018. Διατηρείται σε έναν μέσο όρο περίπου του 10% του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού. Ωστόσο, το ποσό κεφαλαίου διαφέρει μεταξύ των επιμέρους τραπεζών, κάποιες πρέπει να διακρατούν περισσότερο κεφάλαιο και άλλες λιγότερο.

  • Σύμφωνα με τη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) του 2017, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν συνεχείς προκλήσεις σε ό,τι αφορά την κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια. Παρά την υποχώρηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) το προηγούμενο έτος, ο αριθμός των τραπεζών με υψηλό δείκτη ΜΕΔ στη ζώνη του ευρώ παραμένει σημαντικός. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη περίοδος χαμηλών επιτοκίων ασκεί πίεση στα περιθώρια επιτοκίων, γεγονός που επηρεάζει την κερδοφορία των τραπεζών.
  • Η SREP του 2017 έδειξε επίσης ότι πολλές τράπεζες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις ως προς τη διαχείριση κινδύνων, ιδίως στην υποδομή κινδύνου, καθώς και στη συγκέντρωση και την υποβολή στοιχείων.

Κατά τη διάρκεια της SREP, ο επόπτης δεν καθορίζει μόνο τις κεφαλαιακές απαιτήσεις μιας τράπεζας, αλλά μπορεί επίσης να επιβάλει πρόσθετα μέτρα, όπως μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας και ποιοτικά μέτρα.

SEE ALSO

Find out more about related content

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων