Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Proces przeglądu i oceny nadzorczej w 2017

Proces SREP dla banków istotnych

Wymogi kapitałowe

Wyznaczony w procesie SREP poziom kapitału podstawowego Tier I (CET1), jaki zobowiązane są utrzymywać banki nadzorowane bezpośrednio przez EBC, w latach 2017–2018 ma być ogólnie stabilny. Jego średnia kwota utrzymuje się na poziomie ok. 10% łącznej wartości aktywów ważonych ryzykiem. Występują jednak różnice między bankami – niektóre musiały zwiększyć kapitał, a inne mogły go zmniejszyć.

  • Proces SREP przeprowadzony w 2017 wykazał, że banki nadal muszą mierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi rentowności i adekwatności kapitałowej. Choć w porównaniu z poprzednim rokiem wskaźniki kredytów zagrożonych się obniżyły, liczba banków w strefie euro, w których pozostają one wysokie, jest wciąż znaczna. W dodatku długi okres niskich stóp procentowych wywiera presję na marże odsetkowe, co odbija się na rentowności banków.
  • W procesie SREP w 2017 stwierdzono także, że wiele banków wciąż boryka się z trudnościami w zakresie zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w odniesieniu do infrastruktury ryzyka, agregacji danych i sprawozdawczości.

Podczas procesu SREP nadzorca nie tylko określa wymogi kapitałowe dla banków, lecz także może stawiać dodatkowe wymagania, w tym płynnościowe i jakościowe.

SEE ALSO

Find out more about related content

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości