SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen i 2017

SREP for signifikante banker

Kapitalkrav

Samlet set, bliver kernekapitalen (CET1), som banker under ECB's direkte tilsyn forventes at holde i henhold til SREP, stort set stabil fra 2017 til 2018. Den forbliver i gennemsnit på ca. 10 pct. af de samlede risikovægtede aktiver. Procentdelen varierer dog mellem de enkelte banker, idet det er nødvendigt for nogle at holde mere kapital og for andre at holde mindre.

  • SREP 2017 fremhævede de fortsatte udfordringer, som bankerne har med hensyn til rentabilitet og kapitaldækning. Selvom andelen af misligholdte lån faldt i det forløbne år, er der fortsat et betydeligt antal banker med en høj andel af misligholdte lån i euroområdet. Desuden lægger den lange periode med lave renter pres på rentemarginalerne, hvilket påvirker bankernes rentabilitet.
  • SREP 2017 konstaterede desuden, at mange banker stadig har udfordringer med hensyn til risikostyringen, herunder navnlig på risikoinfrastruktur-, dataaggregerings- og rapporteringsområdet.

I forbindelse med SREP skal tilsynsmyndigheden ikke blot fastsætte bankernes kapitalkrav, men kan også beslutte at pålægge bankerne at træffe yderligere foranstaltninger, herunder likviditets- og kvalitetsforanstaltninger.

SEE ALSO

Find out more about related content

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing