Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

2017. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process

Nozīmīgo banku SREP

Kapitāla prasības

Tiešā veidā uzraudzīto banku vēlamais 1. līmeņa pamatkapitāla (CET1) apjoms, ko nosaka SREP, laikā no 2017. līdz 2018. gadam pamatā saglabāsies stabils. Vidējais rādītājs joprojām būs aptuveni 10% no kopējiem riska svērtajiem aktīviem. Taču vērojamas vēlamā apjoma atšķirības starp atsevišķām bankām. Dažām bankām kapitāla apjoms būtu jāpalielina, bet citām – jāsamazina.

  • 2017. gada SREP iezīmējās turpmāki ar pelnītspēju un kapitāla pietiekamību saistīti izaicinājumi, ar kuriem jāsastopas bankām. Neraugoties uz to, ka ienākumus nenesošo kredītu īpatsvars pagājušajā gadā saruka, euro zonā joprojām ir daudz banku ar augstu INK īpatsvaru. Turklāt ilgstošais zemo procentu likmju periods rada spiedienu uz procentu likmju uzcenojumu, ietekmējot banku pelnītspēju.
  • 2017. gada SREP atklāja arī, ka daudzās bankās joprojām ir problēmas ar riska pārvaldību, īpaši riska infrastruktūras, apkopoto datu un pārskatu sniegšanas jomā.

SREP laikā uzraudzības iestāde ne tikai nosaka bankas kapitāla prasības, bet var arī izlemt noteikt bankām papildu pasākumus, t.sk. likviditātes un kvalitatīvos pasākumus.

SEE ALSO

Find out more about related content

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana