Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Vuoden 2017 valvojan arviointiprosessi

Merkittävien laitosten valvojan arviointiprosessi

Pääomavaatimukset

EKP:n suorassa valvonnassa oleville pankeille asetetut ydinpääomavaatimukset pysyvät jokseenkin ennallaan vuonna 2018. Ydinpääoman määrän on oltava keskimäärin 10 prosenttia suhteessa riskipainotettuihin saamisiin. Joidenkin yksittäisten pankkien pääomavaatimuksia on kuitenkin kiristetty tai helpotettu.

  • Vuoden 2017 tulosten perusteella pankkien suurimmat haasteet liittyvät yhä kannattavuuteen ja vakavaraisuuteen. Järjestämättömien saamisten suhteellinen määrä pieneni viime vuonna, mutta euroalueella on edelleen huomattavasti pankkeja, joilla on paljon ongelmaluottoja. Lisäksi alhainen korkotaso painaa alas korkomarginaaleja, mikä heikentää pankkien kannattavuutta.
  • Useilla pankeilla on edelleen haasteita myös riskienhallinnassa, etenkin riskienhallinnan infrastruktuurissa, tietojen yhdistelyssä ja raportoinnissa.

Valvojat määrittävät arviointiprosessissa pankkien pääomavaatimukset ja päättävät myös mahdollisista likviditeettitoimista ja laadullisista toimista.

SEE ALSO

Find out more about related content

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä